13 chuyên đề nâng cao và phát triển bồi dưỡng HSG toán 6

Xin giới thiệu với các bạn 13 chuyên đề nâng cao và phát triển bồi dưỡng HSG toán 6 do thầy Đoàn Thích biên soạn

Cuốn sách này không phải được xuất bản từ nhà xuất bản nào cả nói đúng hơn nó là một tài liệu được giáo viên biên soạn và chia sẻ.

Giáo trình gồm 13 chuyên đề mỗi chuyên đề được trình bày theo cấu trúc:

  • Các dạng bài tập
  • Hướng dẫn giải các dạng bài tập trên.

Cuốn sách được biên soạn hết sức chi tiết có thể giúp giáo viên làm tài liệu dạy học hoặc các em học sinh dùng để củng cố kiến thức sau mỗi phần kiến thức.

Một số bài tập phần số nguyên tố và hợp số có trong sách

Bài 1: Ta biết rằng có 25 số nguyên tố nhỏ hơn 100, Tổng của 25 số nguyên tố đó là số chẵn hay lẻ?

Bài 2: Tổng của ba số nguyên tố bằng 1012. Tìm số nhỏ nhất trong ba số nguyên tố đó.

Bài 3: Tìm bốn số nguyên tố lên tiếp, sao cho tổng của chúng là số nguyên tố.
Bài 4: Tổng của hai số nguyên tố có thể bằng 2003 được không?

Bài 5: Tìm hai số nguyên tố, sao cho tổng và tích của chúng đều là số nguyên tố.
Bài 6: Tìm số nguyên tố cổ ba chữ số, biết rằng nếu viết số đó theo thứ tự ngược lại thì ta được một số là lập phương của một số tự nhiên.

Read:   500 bài toán chọn lọc lớp 9 - Sách bồi dưỡng HSG

Bài 7: Tìm số tự nhiên có bốn chữ số, chữ số hàng nghìn bằng chữ số hàng đơn vị, chữ số hàng trăm bằng chữ số hàng chục và số đó viết được dưới dạng tích của ba số nguyên tố liên tiếp.

Bài 8: Một số nguyên tố p chia cho 42 có số dư r là hợp số. Tìm số dư r.

Bài 9: Hai số nguyên tố sinh đôi là hai số nguyên tố hơn kém nhau 2 đơn vị. Tìm
hai số nguyên tố sinh đôi nhỏ hơn 50.

Một số bài tập về số chính phương trong sách

Bài 1: Cho A là số chính phương gồm 4 chữ số. Nếu ta thêm vào mỗi chữ số của A một đơn vị thì ta được số chính phương B. Hãy tìm các số A và B.

Bài 2: Tìm một số chính phương gồm 4 chữ số biết rằng số gồm 2 chữ số đầu lớn hơn số gồm 2 chữ số sau một đơn vị.

Bài 3: Tìm số chính phương có 4 chữ số biết rằng 2 chữ số đầu giống nhau, 2 chữ số cuối giống nhau.

Bài 4: Tìm một số có 4 chữ số vừa là số chính phương vừa là một lập phương.

Bài 5: Tìm một số chính phương gồm 4 chữ số sao cho chữ số cuối là số nguyên tố, căn bậc hai của số đó có tổng các chữ số là một số chính phương.

Bài 6: Tìm số có 2 chữ số mà bình phương của số ấy bằng lập phương của tổng các chữ số của nó.

Read:   Sách 500 bài tập cơ bản và nâng cao toán 6 - Chương trình mới

Hi vọng 13 chuyên đề nâng cao và phát triển bồi dưỡng HSG toán 6 sẽ giúp ích được nhiều cho bạn. Bạn cũng nên xem Sách Bồi dưỡng HSG toán THCS – Đỗ Thị Hồng Anh cũng có nhiều nội dung thú vị.

Các bạn vui lòng chia sẻ để tải về

[signinlocker] Tải sách[/signinlocker]

Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *