Bài tập cuối chương V – Đại số tổ hợp – SBT Toán 10 Cánh Diều tập 2

Bài tập cuối chương V – Đại số tổ hợp – SBT Toán 10 Cánh Diều

BÀI TẬP CUỐl CHƯƠNG V

Khi đi từ nhà đến trường, bạn Thảo muốn đi qua hiệu sách. Biết rằng, có 3 con đường từ nhà bạn Thảo đến hiệu sách và 2 con đường tử hiệu sách đến trường. Bạn Thảo có bao nhiêu cách chọn đường đi từ nhà đến trường, qua hiệu sách?
3 .
B. 6 .
C. 5 .
D. 2 .

Bạn Huy cần đi từ nhà đến một hiệu sách. Biết rằng, từ nhà bạn Huy có hai hướng đi: theo hướng đi thứ nhất có 2 hiệu sách, theo hướng đi thứ hai có 3 hiệu sách. Bạn Huy có bao nhiêu cách chọn một hiệu sách đễ đến?
3 .
B. 6 .
C. 5 .
D. 2 .

Trong các phát biễu sau, phát biễu nào sai?
$\text{C}_{n}^{k}=\frac{n!}{\left( n-k \right)!}$ với $k,n$ là các số tự nhiên, $0\le k\le n$.
B. $\text{A}_{n}^{k}=\frac{n!}{\left( n-k \right)!}$ với $k,n$ là các số tự nhiên, $1\le k\le n$.
C. ${{\text{P}}_{n}}=n$ ! với $n$ là số nguyên dương.
D. ${{(a-b)}^{5}}={{a}^{5}}-5{{a}^{4}}b+10{{a}^{3}}{{b}^{2}}-10{{a}^{2}}{{b}^{3}}+5a{{b}^{4}}-{{b}^{5}}$.

Cho 20 điểm phân biệt và không có ba điểm nào thẳng hàng. Lập được bao nhiêu tam giác có 3 đỉnh là 3 điểm trong 20 điểm đã cho?
1140 .
B. 60 .
C. 6840 .
D. 8000 .

Một trường trung học phổ thông được cử hai học sinh đi dự trại hè thành phố. Nhà trường quyết định chọn hai học sinh tử lớp $11\text{ }\!\!~\!\!\text{ A}$ và lớp $12\text{ }\!\!~\!\!\text{ A}$. Biết rằng lớp $11\text{ }\!\!~\!\!\text{ A}$ có 34 học sinh và lớp $12\text{ }\!\!~\!\!\text{ A}$ có 36 học sinh. Hỏi nhà trường có bao nhiêu cách chọn nếu:

Read:   File Word đề thi vào 10 Chuyên Toán Đồng Nai – Năm học 2023 – 2024

a) Hai học sinh được chọn khác lớp?
70 .
B. 1224 .
C. 34 .
D. 36 .

b) Hai học sinh được chọn cùng lớp?
1191 .
B. 34 .
C. 36 .
D. 1224 .

Từ các chữ số $1,2,3,4,5,6,7$, lập được bao nhiêu số gồm bốn chữ số sao cho chữ số hàng nghin lớn hơn chữ số hàng trăm, chữ số hàng trăm lớn hơn chữ số hàng chục, chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị?
840 .
B. 5040 .
C. 35 .
D. 2401 . 44. Khai triển các biểu thức sau:
a) ${{(x-2y)}^{4}}$
b) ${{(-3x-y)}^{5}}$

Xác định hệ số của ${{x}^{3}}$ trong khai triển biểu thức ${{(5x-1)}^{4}}$.

Xác định hệ số của ${{x}^{4}}$ trong khai triễn biễu thức ${{(2x+3)}^{5}}$.

Các bạn lớp 10A lập kế hoạch đi du lịch chỉ một trong hai thành phố là thành phố $\text{M}$ hoặc thành phố $\text{N}$. Vi đi trong ngày nên các bạn cần lập danh sách 4 địa điểm tham quan và thứ tự đi các địa điểm đó từ trước. Biết rằng, các bạn liệt kê ra 10 địa điểm có thể đi ở thành phố $\text{M}$ và 4 địa điểm có thể đi ở thành phố $\text{N}$. Các bạn lớp 10A có bao nhiêu cách lập một danh sách các địa điểm để đi du lịch?

Giải bóng chuyền gồm 9 đội tham dự, trong đó có 3 đội của nước $X$. Ban tổ chức cho bốc thăm ngẫu nhiên để xếp các đội vào 3 bảng $\text{A},\text{B},\text{C}$ và mỗi bảng có 3 đội. Tính số cách xếp sao cho 3 đội bóng của nước $\text{X}$ ở 3 bảng khác nhau.

Read:   Bài toán "Nửa đường tròn và ba tiếp tuyến" và các biến thể

Một đề thi học sinh giỏi lớp 10 môn Toán gồm 5 câu được chọn từ 15 câu thông hiểu, 10 câu vận dụng thấp và 5 câu vận dụng cao. Một đề thi được gọi là tốt nếu trong đề thi có cả ba loại mức độ, đồng thời số câu thông hiểu không it hơn 2 . Hỏi có thể lập được bao nhiêu đề thi tốt?

50* Trong một bài thi bẳng hình thức trắc nghiệm có 50 câu hỏi, mỗi câu hỏi có 4 phương án trả lời $\text{A},\text{B},\text{C},\text{D}$. Mỗi câu trả lời đúng được cộng 0,2 điểm và mỗi câu trả lời sai bị trừ đi 0,1 điểm. Nếu thi sinh chọn ngẫu nhiên đáp án của tất cả 50 câu hỏi thi số khả năng đạt 9,4 điểm ở bài thi trên là bao nhiêu?

Tải về file word

Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *