Bài tập Toán 8 – Bài 1: Đơn Thức – Sách Kết nối tri thức

Bài tập Toán 8 – Bài 1: Đơn Thức – Sách Kết nối tri thức

Bài tập SGK – Bài 1: Đơn Thức

1.1. Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức?

$
-x ;(1+x) y^{2} ;(3+\sqrt{3}) x y ; 0 ; \frac{1}{y} x^{2} ; 2 \sqrt{x y}
$

1.2. Cho các đơn thức:

$
A=4 x(-2) x^{2} y ; B=12,75 x y z ; C=(1+2 \cdot 4,5) x^{2} y \frac{1}{5} y^{3} ; D=(2-\sqrt{5}) x .
$

a) Liệt kê các đơn thức thu gọn trong các đơn thức đã cho và thu gọn các đơn thức còn lại.

b) Với mỗi đơn thức nhận được, hãy cho biết hệ số, phẩn biến và bậc của nó.

1.3. Thu gọn rổi tính giá trị của mỗi đơn thức sau:
a) $A=(-2) x^{2} y \frac{1}{2} x y$ khi $x=-2 ; y=\frac{1}{2}$.
b) $B=x y z(-0,5) y^{2} z$ khi $x=4 ; y=0,5 ; z=2$.

1.4. Sắp xếp các đơn thức sau thành từng nhóm, mỗi nhóm chứa tất cả các đơn thức đồng dạng với nhau:

$
3 x^{3} y^{2} ; \quad-0,2 x^{2} y^{3} ; \quad 7 x^{3} y^{2} ; \quad-4 y ; \quad \frac{3}{4} x^{2} y^{3} ; \quad y \sqrt{2}
$

1.5. Rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức

$
S=\frac{1}{2} x^{2} y^{5}-\frac{5}{2} x^{2} y^{5} \text { khi } x=-2 \text { và } y=1
$

1.6. Tính tổng của bốn đơn thức:

$
2 x^{2} y^{3} ; \quad-\frac{3}{5} x^{2} y^{3} ; \quad-14 x^{2} y^{3} ; \quad \frac{8}{5} x^{2} y^{3} .
$

1.7. Một mảnh đất có dạng như phẩn được tô màu xanh trong hình bên cùng với các kích thước được ghi trên đó. Hãy tìm đơn thức (thu gọn) với hai biến $x$ và $y$ biểu thị diện tích của mảnh đất đã cho bằng hai cách:

Read:   Phiếu bài tập Toán 8 – Bài 8: Tổng và hiệu hai lập phương – Sách Kết nối tri thức

Cách 1. Tính tổng diện tích của hai hình chữ nhật $A B C D$ và $E F G C$.

Cách 2. Lấy diện tích của hình chữ nhật $H F G D$ trừ đi diện tích của hình chữ nhật $H E B A$.

Bài tập SBT – Bài 1: Đơn Thức

Đợi update

Có thể bạn quan tâm: Tư liệu soạn giáo án Toán 8 CTST – Bài 1 – Đơn thức và đa thức nhiều biến

File word sẽ được chia sẻ ở phần comment sau khi hoàn thiện

Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *