Bài tập Toán 8 – Bài 3: Phép cộng và phép trừ đa Thức – Sách Kết nối tri thức

Bài tập Toán 8 – Bài 3: Phép cộng và phép trừ đa Thức – Sách Kết nối tri thức

Bài tập SGK

1.14. Tính tổng và hiệu của hai đa thức $P={{x}^{2}}y+{{x}^{3}}-x{{y}^{2}}+3$ và $Q={{x}^{3}}+x{{y}^{2}}-xy-6$.

1.15. Rút gọn biểu thức:
a) $\left( x-y \right)+\left( y-z \right)+\left( z-x \right)$;
b) $\left( 2x-3y \right)+\left( 2y-3z \right)+\left( 2z-3x \right)$.

1.16. Tìm đa thức $M$ biết $M-5{{x}^{2}}+xyz=xy+2{{x}^{2}}-3xyz+5$.

1.17. Cho hai đa thức $A=2{{x}^{2}}y+3xyz-2x+5$ và $B=3xyz-2{{x}^{2}}y+x-4$.
a) Tìm các đa thức $A+B$ và $A-B$;
b) Tính giá trị của các đa thức $A$ và $A+B$ tại $x=0,5;y=-2$ và $z=1$.

Bài tập SBT

 

Bài tập tham khảo

 

Read:   Tư liệu soạn giáo án Toán 8 CTST – Bài 5: Phân thức đại số
Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *