Bài tập Toán 8 – Bài 4: Phép nhân đa thức – Sách Kết nối tri thức

Bài tập Toán 8 – Bài 4: Phép nhân đa thức – Sách Kết nối tri thức

Bài tập SGK KNTT

1.24. Nhân hai đơn thức:
a) $5{{x}^{2}}y$ và $2x{{y}^{2}}$
b) $\frac{3}{4}xy$ và $8{{x}^{3}}{{y}^{2}}$;
c) $1,5x{{y}^{2}}{{z}^{3}}$ và $2{{x}^{3}}{{y}^{2}}z$.

1.25. Tìm tích của đơn thức với đa thức:
a) $\left( -0,5 \right)x{{y}^{2}}\left( 2xy-{{x}^{2}}+4y \right)$;
b) $\left( {{x}^{3}}y-\frac{1}{2}{{x}^{2}}+\frac{1}{3}xy \right)6x{{y}^{3}}$.

1.26. Rút gọn biểu thức: $x\left( {{x}^{2}}-y \right)-{{x}^{2}}\left( x+y \right)+xy\left( x-1 \right)$.

1.27. Làm tính nhân:
a) $\left( {{x}^{2}}-xy+1 \right)\left( xy+3 \right)$;
b) $\left( {{x}^{2}}{{y}^{2}}-\frac{1}{2}xy+2 \right)\left( x-2y \right)$.

1.28. Rút gọn biểu thức sau để thấy rằng giá trị của nó không phụ thuộc vào giá trị của biến: $\left( x-5 \right)\left( 2x+3 \right)-2x\left( x-3 \right)+x+7$.

1.29. Chứng minh đẳng thức sau: $\left( 2x+y \right)\left( 2{{x}^{2}}+xy-{{y}^{2}} \right)=\left( 2x-y \right)\left( 2{{x}^{2}}+3xy+{{y}^{2}} \right)$.

Read:   Bài tập Toán 8 – Bài 2: Đa Thức – Sách Kết nối tri thức
Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *