Biên bản đánh giá 3 bộ SGK môn Công Nghệ Lớp 8

Biên bản đánh giá 3 bộ SGK môn Công Nghệ Lớp 8

TRƯỜNG THCS……….

TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

NHÓM: CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN 

Họp nhóm chuyên môn nghiên cứu, thảo luận và góp ý bản mẫu 

sách giáo khoa lớp 8 cho năm học 2023-2024 (kèm theo phiếu góp ý)

Môn:Công nghệ

  1. Thời gian, địa điểm

– Thời gian: 14 giờ, ngày 10 tháng 11 năm 2022

– Địa điểm: Trường THCS…………..

  1. Thành phần

– Chủ tọa: …………..

– Thư ký: …………..

– Các thành viên khác: Có mặt: ….. đ/c Vắng: Không

III. Nội dung

  1. Nhóm trưởng triển khai nội dung chính của các văn bản sau:

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành giáo dục phổ thông; Công văn số 344/TT-BGDĐT ngày 24/01/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai Chương trình giáo dục phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (BGDĐT) quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 620/QĐ-UBND ngày 03/3/2021 của UBND Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Tiêu chí lựa chọn Sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Căn cứ  công văn số 2766/SGDĐT-GDTrH ngày 31/8/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2022-2023;

Thực hiện công văn ……… của Sở GD&ĐT………. về việc hướng dẫn đề xuất danh mục lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục trung học cho năm học 2023-2024

Thực hiện Công văn số…….. của Phòng Giáo dục và Đào tạo ………về việc tổ chức góp ý các bản mẫu sách giáo khoa lớp 8.

  1. Nhóm chuyên môn hội thảo và đưa ra các ý kiến cho từng bản mẫu sách giáo khoa.

2.1. Sách giáo khoaCông nghệ 8 – Cánh diều 

– Tác giả: Nguyễn Trọng Khanh

– Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm

Tên bài Trang/dòng Nội dung hiện tại Đề nghị chỉnh sửa Lý do đề xuất
Bài 8 Truyền và biến đổi chuyển động         50 Câu hỏi 2: Cơ cấu tay quay- con trượt.Tính quãng đường di chuyển của con trượt. Đặt dấu chấm hỏi cuôi câu hỏi: Tính quãng đường di chuyển của con trượt? Chưa hợp lí về quy định văn bản..
Tất cả các bài   Trình bày khoa học rõ ràng, kênh hình đẹp, phù hợp, nội dung chắt lọc hợp lí.   Không

 

2.2. Sách giáo khoa: Công nghệ 8  – Kết nối tri thức với cuộc sống 

– Tác giả: Lê Huy Hoàng

– Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam

Tên bài Trang/dòng Nội dung hiện tại Đề nghị chỉnh sửa Lý do đề xuất
Ôn tập chương V Thiết kế kỹ thuật 106,107 Sơ đồ hình quạt Quy trình thiết kế kĩ thuật. Sơ đồ tư duy có đầy đủ các bước thiết kế rõ ràng. Nội dung chưa thật tường minh.
Bài 17: Ngành nghề trong lĩnh vực kĩ thuật điện. 85, 86 Đặc điểm yêu cầu trong lĩnh vực kĩ thuật điện. Cho thêm hình ảnh thực tế Thiếu sinh động.

2.3. Sách giáo khoa: Công nghệ 8 – Chân trời sáng tạo 

– Tác giả: Bùi Văn Hồng

– Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam

Tên bài Trang/dòng Nội dung hiện tại Đề nghị chỉnh sửa Lý do đề xuất
Bài 1 Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật 6,7 Cỡ chữ  nhỏ, hình vẽ , nội dung khó. Cỡ chữ to, màu sắc đẹp, sử dụng nhiều hình 3D cho hấp dẫn. Chưa hợp lí.
Bài 4: Vật liệu cơ khí 32,33 Chất dẻo nhiệt, chất dẻo nhiệt rắn Cho thêm hình ảnh thực tế Thiếu hình ảnh thực tế.
Các bài   Kiến thức nặng, nhiều thuật ngữ mới. Kênh hình kênh chữ đẹp hơn, thoáng rộng rãi dễ nhìn, dễ tưởng tượng. Do tích hợp nhiều nội dung khó, cần thể hiện tường minh dễ hiểu hơn.

 

  1. Kết luận của chủ trì cuộc họp:

Qua tổ chức nghiên cứu, thảo luận và đánh giá bản mẫu sách giáo khoa Công nghệ 8, nhóm chuyên môn đã thống nhất nội dung góp ý đề xuất theo từng cá nhân và tổng hợp theo từng bộ sách

Thư ký thông qua nội dung biên bản cuộc họp, các thành viên dự họp thống nhất biên bản và kí tên.

Cuộc họp kết thúc lúc 17h00 ngày 10 tháng 11 năm 2022.

 

THƯ KÝ

 

 

CHỦ TỌA

 

 

 

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN

 

TT Họ và tên giáo viên Chữ kí Ghi chú
1      
2      

 

Read:   Tư liệu giáo án Tin 8 KNTT – Chủ đề 2 - Bài 2. Thông tin trong môi trường số
Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *