Biên bản đánh giá 3 bộ SGK môn Khoa học tự nhiên Lớp 8

Biên bản đánh giá 3 bộ SGK môn Khoa học tự nhiên Lớp 8

TRƯỜNG THCS…………….

TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

NHÓM: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN 

Họp nhóm chuyên môn nghiên cứu, thảo luận và góp ý bản mẫu 

sách giáo khoa lớp 8 cho năm học 2023-2024 (kèm theo phiếu góp ý)

Môn:Khoa học tự nhiên

  1. Thời gian, địa điểm

– Thời gian: 14 giờ, ngày 10 tháng 11 năm 2022

– Địa điểm: Trường THCS ……………..

  1. Thành phần

– Chủ tọa: ……………..

– Thư ký: ……………..

– Các thành viên khác: Có mặt: …. đ/c Vắng: Không

III. Nội dung

  1. Nhóm trưởng triển khai nội dung chính của các văn bản sau:

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành giáo dục phổ thông; Công văn số 344/TT-BGDĐT ngày 24/01/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai Chương trình giáo dục phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (BGDĐT) quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Quyết định………………. về việc ban hành Tiêu chí lựa chọn Sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố……………

Căn cứ  công văn số 2766/SGDĐT-GDTrH ngày 31/8/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2022-2023;

Thực hiện công văn…………. của Sở GD&ĐT……… về việc hướng dẫn đề xuất danh mục lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục trung học cho năm học 2023-2024

Thực hiện Công văn ……………….. của Phòng Giáo dục và Đào tạo……. về việc tổ chức góp ý các bản mẫu sách giáo khoa lớp 8.

  1. Nhóm chuyên môn hội thảo và đưa ra các ý kiến cho từng bản mẫu sách giáo khoa.

2.1. Sách giáo khoaKhoa học tự nhiên 8 – Cánh diều 

– Tác giả: Mai Sỹ Tuấn

– Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm

Tên bài Trang/dòng Nội dung hiện tại Đề nghị chỉnh sửa Lý do đề xuất
Bài 31. Thực hành về máu và hệ tuần hoàn 152 Thực hành đo huyết áp (máy đo huyết áp điện tử) Cấp dụng cụ thực hành cùng sách giáo khoa Thiết bị dạy học trong nhà trường chưa có
Bài 41. Hệ sinh thái 192 Trao đổi chât và chuyển hoá năng lượng trong hệ sinh thái.

Tháp sinh thái

Giảm tải Kiến thức nặng với học sinh đại trà
Bài 24. Năng lượng nhiệt 115 Đo năng lượng nhiệt bằng oát kế Cấp dụng cụ thực hành cùng sách giáo khoa Thiết bị dạy học trong nhà trường chưa có
Bài 21. Mạch điện 104 Mắc mạch điện Giảm tải Kiến thức nặng với học sinh đại trà
Bài 13. Phân bón hoa học 72 Một số biện pháp để giảm thiểu ô nhiễm cuả phân bón hoá học Giảm tải Đã dạy trong môn công nghệ
– Cần một số tiết thực hành đơn giản, vì dạy thực tế thời lượng chương trình thường không thể đủ để tất cả học sinh tự thực hành, đa số chỉ là quan sát.

– Cần dụng cụ thực hành đi cùng sách để học sinh hoàn thiện năng lực tự học, tự nghiên cứu.

    

      2.2. Sách giáo khoa: Khoa học tự nhiên 8 – Kết nối tri thức với cuộc sống 

– Tác giả: Vũ Văn Hùng

– Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam

Tên bài Trang/dòng Nội dung hiện tại Đề nghị chỉnh sửa Lý do đề xuất
Bài 18 76,77 Momen lực Giảm tải Kiến thức nặng với học sinh đại trà
Bài 22 92 Điốt Nên để vào phần mở rộng, giải thích tác dụng của diôt. Đa phần học sinh không tiếp xúc với điốt, chưa có khái niệm gì về điot.
Bài 24 99 Cường độ dòng điện Nên giới thiệu về biến trở và tác dụng của nó trước. HS không hiểu rõ thế nào là biến trở, biến trở khác điện trở ở đâu?
Bài 27 109 Thực hành đo năng lượng nhiệt Cấp dụng cụ thực hành cùng sách giáo khoa Cấp dụng cụ thực hành cùng sách giáo khoa
Bài 33 140 Thực hành đo huyết áp( huyết áp kế đồng hồ) Cấp dụng cụ thực hành cùng sách giáo khoa Cấp dụng cụ thực hành cùng sách giáo khoa
Bài 3: Mol và tỉ khối chất khí 16,12 Giải thích khái niệm khối lượng  nguyên tử lấy 1/12 khối lượng của nguyên tử C Nên đưa giải thích vì sao chọn nguyên tử C HS có thể có thắc mắc mà GV không có cách giải thích chung
Bài 4 21,22 Nồng độ dung dịch không có câu hỏi, bài tập thêm để học sinh luyện tập, vận dụng kiến thức đã học cho nhuần nhuyễn
Bài 33: Máu và cơ thể người 138 Mục 2. Chức năng hệ tuần hoàn

Hệ tuần hoàn có chức năng vận chuyển các chất dinh dưỡng, chất khí và các chất khác

 

-Mục III

1.Thiếu máu

Thiếu máu là tình trạng giảm số lượng hồng cầu hoặc huyết sắc tố.

 

Hệ tuần hoàn có chức năng vận chuyển các chất dinh dưỡng, chất khí ( oxygen và cacbondioxide)…

 

 

 

 

 

Cần đưa kiến thức cụ thể hơn

 

Cần cụ thể hơn để khắc sâu kiến thức.

 

 

 

 

 

 

 

Để HS phân biệt được  người bình thường và người bị thiếu máu

Bài 33 140 Thực hành đo huyết áp (bằng huyết áp kế đồng hồ)_ -Cho thêm tranh ảnh minh hoạ  – Cấp dụng cụ huyết áp kế kèm theo sách HS biết được dụng cụ huyết áp kế

-Nhà trường không có thiết bị

Toàn bộ sách không có câu hỏi, bài tập thêm để học sinh gợi nhớ lại kiến thức đã học, vận dụng kiến thức đã học cho nhuần nhuyễn!

 

2.3. Sách giáo khoa: Khoa học tự nhiên 8– Chân trời sáng tạo 

– Tác giả: Cao Cự Giác

– Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam

Không có ý kiến góp ý vì chưa có bản mẫu sách.

  1. Kết luận của chủ trì cuộc họp:

Qua tổ chức nghiên cứu, thảo luận và đánh giá bản mẫu sách giáo khoa Khoa học tự nhiên 8, nhóm chuyên môn đã thống nhất nội dung góp ý đề xuất theo từng cá nhân và tổng hợp theo từng bộ sách

Thư ký thông qua nội dung biên bản cuộc họp, các thành viên dự họp thống nhất biên bản và kí tên.

Cuộc họp kết thúc lúc 17h00 ngày 10 tháng 11 năm 2022.

THƯ KÝ

 

CHỦ TỌA

 

 

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN

 

TT Họ và tên giáo viên Chữ kí Ghi chú
1      
2      
3      
4      
5      
6      

 

Read:   Tư liệu giáo án Tin 8 KNTT – Chủ đề 5 – Bài 13. Biểu diễn dữ liệu
Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *