Cách chèn hình ảnh trong Latex

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chèn hình ảnh trong Latex

1.1. Gói lệnh chèn hình và tùy chọn

Để có thể chèn hình trong LATEX, bạn cần phải sử dụng gói lệnh

\usepackage{graphicx}, đặt nó trước \begin{document}.

Cách đơn giản để chèn hình là thêm dòng \includegraphics{hinh} vào ngay vị trị bạn muốn chèn.

Ví dụ

\documentclass[12 pt ] { a r t i c l e }
\usepackage[ utf 8]{ vietnam }
\usepackage{ graphicx }
\begin{ document }
\includegraphics [ s cale =0.5]
{ image / smile . jpg }
\end{ document }

Lưu ý, smile chính là tên file hình của bạn, file hình cần phải được để chung thư mục với file TEX. Nó thực ra là smile.jpg nhưng khi chèn vào LATEX thì không cần ghi .png cũng được.

Để thay đổi kích cỡ, góc quay của hình vẽ, chúng ta sử dụng các tùy chọn height, width, scale và angle.

Ví dụ:

\includegraphics [ width=5cm, heigth=4cm, rotate =45]
{ image / smile . jpg }

Nếu bạn muốn để hình ở giữa hoặc bạn muốn truy cập đến số thứ tự của hình (ví dụ hình của bạn ở chương 1 đánh số là Hình-1. Khi bạn ở chương 5, bạn muốn gọi lại Hình-1 thì phải làm sao). Chưa kể, bạn muốn ở đầu tài liệu của mình, có 1 trang “Danh sách hình ảnh” (List of figures) liệt kê hết các hình trong văn bản của bạn (hoàn toàn tự động) thì làm sao? Khi đó, môi trường figure được dùng đến.

Read:   Hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông - 2324

Cấu trúc lệnh như sau:

\begin { center }
\begin { figu re } [ ! htp ]
\begin { center }
\includegraphics { hinh }
\end{ center }
\caption { Tiêu đề sẽ hiện thị}
\label { refhinh 1}
\end{ figu re }
\end{ center }

Giải thích ý nghĩa đoạn code

!htp: vị trí ưu tiên hiển thị hình ảnh trong văn bản là ! tới h, tới t rồi tới p.

h: vị trí hiện tại;
t: ở trên cùng trong trang đang hiển thị;
p: trên một trang riêng đặc biệt chỉ dành cho mấy dạng hình hoặc table;
b: ở cuối trang;
! (đặt ở trước hết) cho biết sẽ “ép” LATEX đặt theo thứ tự ưu tiên đó cho dù nó làm cho văn bản không được đẹp.
caption: Đặt miêu tả cho hình. label: tên để dành khi tham chiếu chéo, muốn tham chiếu, hãy sử dụng
ref{…} pageref{…}.

1.2. Vị trí đặt file hình

Ở trên yêu cầu bạn phải để hình cùng thư mục với file .tex thì khi include, bạn chỉ cần để tên của hình vào là được.

Tuy nhiên, khi số lượng hình quá nhiều, làm thế sẽ gây ra lộn xộn. Bạn muốn để hình ở trong một thư mục riêng (ví dụ như thư mục hinh như hình bên), tất nhiên thư mục hinh này cũng để cùng thư mục cha với file .tex. Khi ấy ta phải include làm sao? Rất đơn giản, bạn dùng câu lệnh như bên dưới

\includegraphics{hinh/hinh1}

1.3. Chèn hình lấn chữ (wrap)

Bạn dùng gói lệnh \usepackage{wrapfig} Với đoạn code sau

\begin{wrapfigure}{l}[0pt]{0.15\linewidth}
\includegraphics[scale=0.25]{image/smile.png}
\end{wrapfigure}
After a feast, two cats see a piece of cake and start fighting for it. A
monkey sees this as an opportunity for gain and offers to help them.
The monkey divides the cake into two parts but shakes its head saying
they are unequal. He takes a bite of one piece and then the other, but
still finds them unequal. He continues doing so until there is no more
cake left, leaving the poor little cats disappointed.

Kết quả

Read:   Khoảng cách giữa các từ trong văn bản Latex có gì đặc biệt

Giải thích ý nghĩa lệnh:

l (left) nghĩa là hình sẽ sang “trái”, bạn thay thành chữ “r” (right) thì hình sẽ sang phải.

0.25\linewidth: chỗ mà hình sẽ chiếm bằng 0.25 chiều dài của đoạn (như hình trên). Bạn cũng có thể thay bằng số đo cụ thể, ví dụ 2cm, 3em,

0pt : hình của bạn có thể “lấn” ra bên ngoài biên, ở đây mình chọn 0 nghĩa là ko có lấn, bạn tăng số này lên nó sẽ lấn ra.

1.4. Tùy chỉnh chú thích

Lệnh \listoffigures cho phép bạn liệt kê tất cả các hình trong tài liệu ở một chỗ nào đó. Cái này giống như một mục lục thu nhỏ chỉ dành riêng cho hình ảnh vậy. Bạn có thể đặt câu lệnh này ở bất cứ đâu bạn muốn, thông thường thì
nó được đặt ở đầu hoặc cuối tài liệu. Nếu có một hình nào đó mà caption của nó quá dài trong khi bạn chỉ muốn hiện ở
\listoffigures ngắn thôi thì làm sao?

Rất đơn giản, dùng như đoạn code sau

\caption[C¡i hi»n ở listoffigures]{C¡i hi»n ở b¶n dưới h…nh}

Nếu bạn không muốn một hình nào đó hiện trong danh sách hình vẽ thì bạn cần dùng gói lệnh caption và cách sử dụng như sau:

Lệnh \usepackage{caption} được đặt trước \begin{document} và đặt lệnh \caption[]{cái hiện ở bên dưới hình}

Theo mặc định, bên dưới mỗi hình sẽ là Hình 1. hoặc Figure 1. Bây giờ bạn muốn bỏ chúng đi hoặc thay đổi chúng thì làm sao? Rất đơn giản, bạn thêm dòng sau đây trước \begin{document}

Read:   Lập trình giải mã xâu bằng Pascal

\renewcommand{\figurename}{Ảnh.}

Thay “Ảnh” bởi bất cứ chữ nào bạn muốn thay hoặc bỏ trống nếu như bạn không muốn hiện chúng ra.

Cách khác đơn giản hơn là dùng tùy chọn của gói caption như sau:

\usepackage[figurename=Ảnh.]{caption}

 

Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *