[Chủ đề 1 – Ôn thi vào 10] Dạng 1: Tính giá trị biểu thức

[Chủ đề 1 – Ôn thi vào 10] Dạng 1: Tính giá trị biểu thức

CHỦ ĐỀ ÔN THI VÀO LỚP 10

CHỦ ĐỀ 1: CĂN BẬC HAI, CĂN BẬC BA

Dạng 1: Tính giá trị biểu thức

Bài 1. Thực hiện các phép tính sau:

a) ${{\sqrt{(3-2 \sqrt{2})^{2}}+\sqrt{(3+2 \sqrt{2})^{2}}}}$

b) ${{\sqrt{(5-2 \sqrt{6})^{2}}-\sqrt{(5+2 \sqrt{6})^{2}}}}$

c) ${{\sqrt{(2-\sqrt{3})^{2}}+\sqrt{(1-\sqrt{3})^{2}}}}$

d) ${{\sqrt{(3+\sqrt{2})^{2}}-\sqrt{(1-\sqrt{2})^{2}}}}$

e) ${{\sqrt{(\sqrt{5}-\sqrt{2})^{2}}+\sqrt{(\sqrt{5}+\sqrt{2})^{2}}}}$

f) ${{\sqrt{(\sqrt{2}+1)^{2}}-\sqrt{(\sqrt{2}-5)^{2}}}}$

Bài 2. Thực hiện các phép tính sau:

a) ${{\sqrt{125}-4 \sqrt{45}+3 \sqrt{20}-\sqrt{80}}}$

b) ${{(\sqrt{99}-\sqrt{18}-\sqrt{11}) \sqrt{11}+3 \sqrt{22}}}$

c) ${{2 \sqrt{\frac{27}{4}}-\sqrt{\frac{48}{9}}-\frac{2}{5} \sqrt{\frac{75}{16}}}}$

d) ${{3 \sqrt{\frac{9}{8}}-\sqrt{\frac{49}{2}}+\sqrt{\frac{25}{18}}}}$

e) ${{\left(1+\frac{5-\sqrt{5}}{1-\sqrt{5}}\right)\left(\frac{5+\sqrt{5}}{1+\sqrt{5}}+1\right)}}$

f) ${{\left.\frac{1}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}} D S: a\right)-5 \sqrt{5}}}$

Bài 3. Thực hiện các phép tính sau:

a) ${{\frac{\sqrt{7}-5}{2}-\frac{6-2 \sqrt{7}}{4}+\frac{6}{\sqrt{7}-2}-\frac{5}{4+\sqrt{7}}}}$

b) ${{\frac{2}{\sqrt{6}-2}+\frac{2}{\sqrt{6}+2}+\frac{5}{\sqrt{6}}}}$

c) ${{\frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}-\sqrt{5}}-\frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}+\sqrt{5}}}}$

d) ${{\left(\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{1-\sqrt{3}}-\frac{5}{\sqrt{5}}\right): \frac{1}{\sqrt{5}-\sqrt{2}}}}$

e) ${{\frac{1}{\sqrt{3}}+\frac{1}{3 \sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{3}} \sqrt{\frac{5}{12}-\frac{1}{\sqrt{6}}}}}$

f) ${{\frac{2 \sqrt{3-\sqrt{3+\sqrt{13+\sqrt{48}}}}}{\sqrt{6}-\sqrt{2}}}}$

Bài 4. Thực hiện các phép tính sau:

a) ${{\sqrt{5+2 \sqrt{6}}-\sqrt{5-2 \sqrt{6}}}}$

b) ${{\sqrt{7-2 \sqrt{10}}-\sqrt{7+2 \sqrt{10}}}}$

c) ${{\sqrt{4-2 \sqrt{3}}+\sqrt{4+2 \sqrt{3}}}}$

d) ${{\sqrt{24+8 \sqrt{5}}+\sqrt{9-4 \sqrt{5}}}}$

e) ${{\sqrt{17-12 \sqrt{2}}+\sqrt{9+4 \sqrt{2}}}}$

f) ${{\sqrt{6-4 \sqrt{2}}+\sqrt{22-12 \sqrt{2}}}}$

Bài 5. Thực hiện các phép tính sau:

a) ${{\sqrt{\sqrt{5}-\sqrt{3-\sqrt{29-12 \sqrt{5}}}}}}$

b) ${{\sqrt{13+30 \sqrt{2+\sqrt{9+4 \sqrt{2}}}}}}$

c) ${{(\sqrt{3}-\sqrt{2}) \sqrt{5+2 \sqrt{6}}}}$

d) ${{\sqrt{5-\sqrt{13+4 \sqrt{3}}}+\sqrt{3+\sqrt{13+4 \sqrt{3}}}}}$

e) ${{\sqrt{1+\sqrt{3+\sqrt{13+4 \sqrt{3}}}}+\sqrt{1-\sqrt{3-\sqrt{13-4 \sqrt{3}}}}}}$

Tiếp theo: Dạng 2: Rút gọn biểu thức và tính giá trị

Hoặc quay về menu chuyên đề

Read:   File Word Đề thi Giữa HKII Toán 9 – THCS Bế Văn Đàn – Năm học 2022 – 2023
Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *