[Chủ đề 1 – Ôn thi vào 10] Dạng 2: Rút gọn biểu thức và tính giá trị

[Chủ đề 1 – Ôn thi vào 10] Dạng 2: Rút gọn biểu thức và tính giá trị

Dạng 2: Rút gọn biểu thức và tính giá trị

Bài 1. Rút gọn các biểu thức sau:

a) ${{M=\left(\frac{\sqrt{x}}{2}-\frac{1}{2 \sqrt{x}}\right)^{2}\left(\frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1}-\frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1}\right)}}$ với ${{x>0 ; x \neq 1}}$

b) ${{N=\left(\frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1}-\frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1}+4 \sqrt{x}\right): \frac{2 x \sqrt{x}}{x-1}}}$ với ${{x \geqslant 0 ; x \neq 9}}$

c) ${{P=\frac{x+y}{\sqrt{x}+\sqrt{y}}:\left(\frac{x+y}{x-y}-\frac{y}{y-\sqrt{x y}}+\frac{x}{\sqrt{x y}+x}\right)-\frac{\sqrt{(\sqrt{x}-\sqrt{y})^{2}}}{2}}}$ với ${{y>x>0}}$

Bài 2. Cho biểu thức: ${{B=\left(\frac{1}{\sqrt{x}-1}-\frac{1}{\sqrt{x}}\right):\left(\frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-2}-\frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}-1}\right)}}$

a) Tìm điều kiện của ${{x}}$ để biểu thức ${{B}}$ có nghĩa.

b) Tính giá trị của biểu thức ${{B}}$ biết ${{x=9-4 \sqrt{5}}}$

c) Tìm giá trị của ${{x}}$ để ${{B}}$ dương.

Bài 3. Cho biểu thức: ${{C=\left(\frac{1}{\sqrt{x}-2}+\frac{5 \sqrt{x}-4}{2 \sqrt{x}-x}\right):\left(\frac{2+\sqrt{x}}{\sqrt{x}}-\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-2}\right)}}$

a) Tìm điều kiện của ${{x}}$ để biểu thức ${{C}}$ có nghĩa.

b) Rút gọn biểu thức ${{C}}$.

c) Tính giá trị của biểu thức ${{C}}$ biết ${{x=\frac{3-\sqrt{5}}{2}}}$

Bài 4. Cho biểu thức: ${{D=\frac{3}{\sqrt{x}+1}+\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1}-\frac{6 \sqrt{x}-4}{x-1}}}$

a) Tìm điều kiện xác định của ${{D}}$.

b) Rút gọn biểu thức ${{D}}$.

c) Tính giá trị của ${{x}}$ để biểu thức ${{D<0,5}}$.

Bài 5. Cho biểu thức: ${{E=\left(\frac{2 \sqrt{x}}{\sqrt{x}+3}-\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-3}-\frac{3 x-3}{x-9}\right):\left(\frac{2 \sqrt{x}-2}{\sqrt{x}-3}-1\right)}}$

a) Tìm điều kiện xác định của ${{E}}$.

b) Rút gọn biểu thức ${{E}}$.

c) Tính giá trị của ${{x}}$ dể biểu thức ${{E<-0,5}}$.

Bài 6. Cho biểu thức: ${{E=\left(\frac{2 \sqrt{x}}{\sqrt{x}+3}-\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-3}-\frac{3 x-3}{x-9}\right):\left(\frac{2 \sqrt{x}-2}{\sqrt{x}-3}-1\right)}}$

a) Tìm điều kiện xác định của ${{E}}$.

b) Rút gọn biểu thức.

c) Tính giá trị của ${{x}}$ để biểu thức ${{E<-0,5}}$.

Bài 7. Cho biểu thức: ${{F=\left(\frac{x-7 \sqrt{x}+12}{x-4 \sqrt{x}+3}+\frac{1}{\sqrt{x}-1}\right) \cdot \frac{\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}-3}}}$ với ${{x \geqslant 0 ; x \neq 9}}$

a) Rút gọn biểu thứ ${{C F}}$.

Read:   [Chủ đề 4 – Toán thực tế] Dạng 3: Bài toán xác định thứ, ngày, tháng trong năm

b) Tìm giá trị của ${{x}}$ để ${{F>0,75}}$.

c) Tìm ${{x}}$ dể ${{P=2}}$.

Bài 8. Cho biểu thức: ${{A=\frac{x^{2}-\sqrt{x}}{x+\sqrt{x}+1}-\frac{2 \sqrt{x}}{\sqrt{x}}+\frac{2(x+1)}{\sqrt{x}-1}}}$

a) Rút gọn biểu thức ${{A}}$.

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của ${{A}}$.

c) Tìm ${{x}}$ để biểu thức ${{B=\frac{2 \sqrt{x}}{A}}}$ nhận giá trị là số nguyên.

Tiếp theo: [Chủ đề 2 – Ôn thi vào 10] Dạng 1: Giải bài toán tương giao giữa (P),(D) bằng phép toán và đồ thị

Hoặc quay về menu chuyên đề

 

Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *