Chủ đề 4 Hàm số bậc nhất – Chuyên đề toán luyện thi vào 10

Chủ đề 4 Hàm số bậc nhất – Chuyên đề toán luyện thi vào 10

Bài 1: Cho đường thẳng $(d): y=2 x+1$ và $\left(d^{\prime}\right): y=3 x+5$. Tìm giao điểm của $\mathrm{d}$ và $\mathrm{d}$ ‘ bằng hai cách.

Bài 2: Cho đường thẳng $(d): y=a x+b$. Tìm $\mathrm{a}$, $\mathrm{b}$ biết đường thẳng đi qua điểm $A(1 ; 2)$ và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ là -2.

Bài 3: Cho ba đường thẳng $\left(d_{1}\right): y=4 x-3,\left(d_{2}\right): y=3 x-1$ và $\left(d_{3}\right): y=2 x+1$. Chứng minh $d_{1}, d_{2}, d_{3}$ đồng quy.

Bài 4: Tìm $m$ để ba đường thẳng sau đồng quy:

$
\left(d_{1}\right): y=x-4,\left(d_{2}\right): y=3 x-8,\left(d_{3}\right): y=m x+6
$

Bài 5: Trong hệ trục tọa độ $\mathrm{Oxy}$, cho đường thẳng $(d): y=2 x-2$ và điểm $I(3 ;-2)$. Tính khoảng cách:

a) Từ điểm $\mathrm{O}$ đến đường thẳng $\mathrm{d}$.

b) Từ điểm I đến đường thẳng $\mathrm{d}$.

Bài 6: Cho hàm số $y=(m-2) x+5$ có đồ thị là đường thẳng $\mathrm{d}$ (m là tham số, $m \neq 2$ ).

a) Tìm $m$ để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ là 2 .

b) Tìm $\mathrm{m}$ để khoảng cách từ điểm $\mathrm{O}$ đến đường thẳng $\mathrm{d}$ bằng 3 .

Bài 7: Cho hàm số $y=(m-1) x+3+m$. Tìm điểm cố định mà hàm số đi qua với mọi $\mathrm{m}$.

Bài 8: Cho đường thẳng $(d): y=m x-2 m-1$ với $\mathrm{m}$ là tham số. Tìm $\mathrm{m}$ sao cho khoảng cách từ $\mathrm{O}$ đến d là lớn nhất.

Bài 9: Cho đường thẳng $(d): y=(m+1) x-1$. Tìm $\mathrm{m}$ sao cho khoảng cách từ $\mathrm{O}$ đến $\mathrm{d}$ đạt giá trị lớn nhất.

Read:   Chủ đề 9: Phương trình vô tỉ – Chuyên đề toán luyện thi vào 10

Bài 10: Cho hàm số bậc nhất $y=(m-1) x+4(m+1)$ có đồ thị là đương thẳng $\mathrm{d}$. Tìm $\mathrm{m}$ để đường thẳng $\mathrm{d}$ tạo với trục tung và trục hoành một tam giác có diện tích bằng 4.

Bài 11: Cho hàm số $y=m x+3(m \neq 0)$ có đồ thị là đường thẳng $d_{1}$ và hàm số $y=\frac{-1}{m} x+3$ $(m \neq 0)$ có đồ thị là đường thẳng $d_{2}$. Gọi $\mathrm{A}$ là giao điểm của $d_{1}$ và $d_{2}, \mathrm{~B}$ và $\mathrm{C}$ lần lượt là giao điểm của $d_{1}$ và $d_{2}$ với trục hoành. Tìm $\mathrm{m}$ để diện tích tam giác $\mathrm{ABC}$ nhỏ nhất, tính diện tích đó.

Bài 12: Cho hàm số bậc nhất $y=(m-1) x+m-3(m \neq 1)$ có đồ thị là đường thẳng $\mathrm{d}$. gọi $\mathrm{A}, \mathrm{B}$ lần lượt là giao điểm của $\mathrm{d}$ với hai trục tọa độ. Tìm $\mathrm{m}$ sao cho tam giác $\mathrm{OAB}$ cân.

Bài 13: Viết phương trình đường thẳng $\mathrm{d}$ biết $\mathrm{d}$ đi qua $\mathrm{a} A(1 ; 2)$ và $B(-1 ; 4)$.

Bài 14: Viết phương trình đường thẳng $\mathrm{d}$ biết $\mathrm{d}$ đi qua điểm $A(-2 ; 3)$ và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng -1 . Bài 15: Viết phương trình đường thẳng $\mathrm{d}$ viết $\mathrm{d}$ đi qua $M(-3 ; 5)$ và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 2.

Bài 16: Viết phương trình đường thẳng $\mathrm{d}$ trong các trường hợp sau:

a) d đi qua $M(2 ; 5)$ và song song với đường thẳng $\left(d^{\prime}\right): y=-3 x+5$.

b) d đi qua $A(1 ; 2)$ và vuông góc với đường thẳng $\left(d^{\prime}\right): y=\frac{-1}{2} x+8$.

Read:   Chuyên đề toán luyện thi vào 10: Chủ đề 3 Phương trình bậc hai và hệ thức Vi-et

c) $\mathrm{d}$ song song với đường thẳng $\left(d^{\prime}\right): y=-3 x+2$ và đi qua giao điểm của hai đường thẳng $\left(d_{1}\right): y=2 x-4$ và $\left(d_{2}\right): y=3 x-5$.

Bài 17: Viết phương trình đường thẳng $\mathrm{d}$ song song với đường thẳng $\left(d^{\prime}\right): y=x+5$ và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ là 2.

Bài 18: Xác định đường thẳng $\mathrm{d}$ trong các trường hợp sau:

a) đi qua $H(-1 ; 3)$ và có hệ số góc $\mathrm{k}=5$.

b) đi qua $U(-3 ; 6)$ và tạo với trục $\mathrm{Ox}$ một góc $60^{\circ}$.

c) đi qua $N(-2 ; 1)$ và tạo với trục $\mathrm{Ox}$ một góc $135^{\circ}$.

d) đi qua giao điểm $\mathrm{G}$ của hai đường thẳng $\left(d_{1}\right): y=4 x-3$ và $\left(d_{2}\right): y=2 x-5$ và có hệ số góc $\mathrm{k}$ $=3$.

Bài 19: Cho hai đường thẳng $\left(d_{1}\right): y=x+1$ và $\left(d_{2}\right): y=-x \sqrt{3}-3$. Xác định góc giữa $d_{1}, d_{2}$ với trục $\mathrm{Ox}$.

Bài 20: Cho đường thẳng $\left(d_{1}\right): y=x+1$ và $\left(d_{2}\right): y=x \sqrt{3}-3$.

a) Vẽ $d_{1}$ và $d_{2}$ trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

b) Gọi $\mathrm{A}, \mathrm{B}$ lần lượt là giao điểm của $\mathrm{d}_{1}$ và $\mathrm{d}_{2}$ với trục tung, $\mathrm{C}$ là giao điểm của $\mathrm{d}_{1} \mathrm{và}_{\mathrm{d}}$. Tính số đo các góc của tam giác $\mathrm{ABC}$.

c) Tính diện tích tam giác ABC.

Tiếp theo: Chủ đề 5: Tương giao giữa đường thẳng và Parabol 

Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *