Chủ đề 6: Giải hệ phương trình – Chuyên đề toán luyện thi vào 10

Chủ đề 6: Giải hệ phương trình – Chuyên đề toán luyện thi vào 10

Bài 1: Giải hệ phương trình:

$\left\{\begin{array}{l}(x+4)(y+4)=x y+216 \\ (x+2)(y-5)=x y-50\end{array}\right.$

$\left\{\begin{array}{l}\frac{1}{x+y}+3(y+1)=5 \\ \frac{2}{x+y}-5(y+1)=-1\end{array}\right.$

$\left\{\begin{array}{l}2 \sqrt{x+1}+3 \sqrt{y-2}=8 \\ 3 \sqrt{x+1}-2 \sqrt{y-2}=-1\end{array}\right.$

$\left\{\begin{array}{l}\frac{8}{\sqrt{x}-3}+\frac{1}{|2 y-1|}=5 \\ \frac{4}{\sqrt{x}-3}+\frac{1}{|1-2 y|}=3\end{array}\right.$

Bài 2: Giải hệ phương trình: $\left\{\begin{array}{l}\sqrt{x-1}+\frac{2}{|y|-4}=5 \\ 3 \sqrt{x-1}-\frac{5}{|y|-4}=4\end{array}\right.$

Bài 3: Giải hệ phương trình: $\left\{\begin{array}{l}|x-3|+\frac{5}{2 y+1}=2 \\ 2|x-3|-\frac{1}{2 y+1}=\frac{9}{5}\end{array}\right.$

Bài 4: Giải hệ phương trình: $\left\{\begin{array}{l}\frac{1}{|x+1|}+\sqrt{y+1}=4 \\ \frac{2}{|x+1|}-3 \sqrt{y+1}=3\end{array}\right.$

Bài 5: Giải hệ phương trình: $\left\{\begin{array}{l}\frac{3}{\sqrt{x-1}}-\frac{2}{\sqrt{y+2}}=2 \\ \frac{1}{\sqrt{x-1}}+\frac{4}{\sqrt{y+2}}=3\end{array}\right.$

Bài 6: Giải hệ phương trình: $\left\{\begin{array}{l}\frac{4}{x-y}+3 \sqrt{y-1}=5 \\ \frac{1}{x-y}-2 \sqrt{y-1}=-\frac{3}{2}\end{array}\right.$ (1)

Bài 7: Giải hệ phương trình: $\left\{\begin{array}{l}3 \sqrt{x+1}-2 \sqrt{y-1}=4 \\ 2 \sqrt{x+1}+\sqrt{y-1}=5\end{array}\right.$

Bài 8: Giải hệ phương trình: $\left\{\begin{array}{l}\frac{1}{x}+2 \sqrt{y-1}=3 \\ \frac{3}{x}+5 \sqrt{y-1}=7\end{array}\right.$ Bài 9: Giải hệ phương trình sau: $\left\{\begin{array}{l}\sqrt{x-2}+2(y-1)=6 \\ 2 \sqrt{x-2}-(y-1)=2\end{array}\right.$

Bài 10: Tìm $a, b$ biết hệ phương trình: $\left\{\begin{array}{l}2 x+b y=a \\ b x+a y=5\end{array}\right.$ có nghiệm $x=1 ; y=3$.

Bài 11: Cho hệ phương trình $\left\{\begin{array}{l}x+2 y=m+3 \\ 2 x-3 y=m\end{array}(I)\right.$ ( $m$ là tham số).

a) Giải hệ phương trình $(I)$ khi $m=1$.

b) Tìm $m$ để hệ $(I)$ có nghiệm duy nhất $(x ; y)$ thỏa mãn $x+y=-3$.

Bài 12: Cho hệ phương trình: $\left\{\begin{array}{l}2 x+y=5 m-1 \\ x-2 y=2\end{array}\right.$.

Tìm $m$ để hệ phương trình có nghiệm thỏa mãn: $x^{2}-2 y^{2}=-2$

Bài 13: Cho hệ phương trình: $\left\{\begin{array}{l}(m-1) x+y=2 \\ m x+y=m+1\end{array}\right.$ ( $m$ là tham số)

a) Giải hệ phương trình khi $m=2$;

b) Chứng minh rằng với mọi giá trị của $m$ thì hệ phương trình luôn có nghiệm duy nhất $(x ; y)$ thỏa mãn: $2 x+y \leq 3$.

Read:   Chủ đề 8: Các bài toán về hình trụ, nón, cầu – Chuyên đề toán luyện thi vào 10

Bài 14: Cho hệ phương trình : $\left\{\begin{array}{l}2 x+a y=-4 \\ a x-3 y=5\end{array}\right.$

a) Giải hệ phương trình với $a=1$

b) Tìm $a$ để hệ phương trình có nghiệm duy nhất.

Bài 15: Cho hệ phương trình: $\left\{\begin{array}{l}x+m y=m+1 \\ m x+y=2 m\end{array}\right.$ ( $m$ là tham số)

a) Giải hệ phương trình khi $m=2$.

b) Tìm $m$ để hệ phương trình có nghiệm duy nhất $(x ; y)$ thỏa mãn $\left\{\begin{array}{l}x \geq 2 \\ y \geq 1\end{array}\right.$

Bài 16: Cho hệ phương trình: $\left\{\begin{array}{l}x-2 y=5 \\ m x-y=4\end{array}\right.$

a) Giải hệ phương trình với $m=2$.

b) Tìm $m$ để hệ phương trình có nghiệm duy nhất $(x, y)$ trong đó $x, y$ trái dấu.

c) Tìm $m$ để hệ phương trình có nghiệm duy nhất $(x ; y)$ thỏa mãn $x=|y|$.

Bài 17: Cho hệ phương trình: $\left\{\begin{array}{l}m x+(m+1) y=1 \\ (m+1) x-m y=8 m+3\end{array}\right.$.

Chứng minh hệ luôn có nghiệm duy nhất $(x ; y)$ Bài 18. Cho hệ phương trình: $\left\{\begin{array}{l}2 x+y=8 \\ 4 x+m y=2 m+18\end{array}\right.$ với $m$ là tham số.

1. Tìm $m$ để hệ có nghiệm duy nhất $(x ; y)$ và tìm nghiệm duy nhất đó.

2. Với (x;y) là nghiệm duy nhất ở trên, hãy tìm m để:

a) $2 x-3 y>0$.

b) Cả $x$ và $y$ là các số nguyên.

c) Biểu thức $S=x^{2}+y^{2}$ đạt giá trị nhỏ nhất.

d) Biểu thức $\mathrm{T}=\mathrm{xy}$ đạt giá trị lớn nhất.

Bài 19. Cho hệ phương trình $\left\{\begin{array}{l}m x-2 y=2 m-1 \\ 2 x-m y=9-3 m\end{array}\right.$ với $m$ là tham số.

1. Tìm $m$ để hệ có nghiệm duy nhất $(x ; y)$ và tìm nghiệm duy nhất đó.

Read:   Chuyên đề toán luyện thi vào 10: Chủ đề 3 Phương trình bậc hai và hệ thức Vi-et

2. Với $(x ; y)$ là nghiệm duy nhất ở trên:

a) Tìm một hệ thức liên hệ giữa $x$ và $y$ không phụ thuộc vào $m$.

b) Tìm $m$ nguyên để cả $x$ và $y$ là các số nguyên.

c) Tìm $m$ để biểu thức $S=x^{2}+y^{2}$ đạt giá trị nhỏ nhất.

d) Tìm $m$ để biểu thức $T=x y$ đạt giá trị lớn nhất.

Tiếp theo: Chủ đề 7: Các bài toán về đường tròn

Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *