Chủ đề 9: Phương trình vô tỉ – Chuyên đề toán luyện thi vào 10

Chủ đề 9: Phương trình vô tỉ – Chuyên đề toán luyện thi vào 10

Bài 1: Giải phương trình: $3 x-2 \sqrt{x+3}-3 \sqrt{5 x+4}+10=0$.

Bài 2: Giải phương trình: $3 x-2 \sqrt{x-3}=8 \sqrt{x}-6$

Bài 3: Giải phương trình: $\sqrt{x^{2}+x-1}+\sqrt{x-x^{2}+1}=x^{2}-x+2$.

Bài 4: Giải phương trình: $\sqrt{x+1}-4 x^{2}=\sqrt{3 x}-1$.

Bài 5 : Giải phương trình: $16 x^{2}+19 x+7+4 \sqrt{-3 x^{2}+5 x+2}=(8 x+2)(\sqrt{2-x}+2 \sqrt{3 x+1})$.

Bài 6: Giải phương trình : $(2 \sqrt{x}+1)^{2}+2 x^{2}-3 x=6 x \sqrt{x}$.

Bài 7: Giải phương trình $x^{2}+4 x+18=6 \sqrt{x+5}+2 x \sqrt{3 x+4}$.

Bài 8: Giải phương trình $x^{2}-3 x=1+\sqrt{x^{3}+1}$

Bài 9: Giải phương trình $\sqrt{x-2}+\sqrt{4-x}=x^{2}-6 x+11$

Bài 10: Giải phương trình $\sqrt{12-\frac{3}{x^{2}}}+\sqrt{4 x^{2}-\frac{3}{x^{2}}}=4 x^{2}$.

Bài 11: Giải phương trình $\sqrt{4 x^{2}-2 x+\frac{1}{4}}=4 x^{3}-x^{2}+8 x-2$.

Bài 12: Giải phương trình: $6 \sqrt{1-x^{2}}-4 x=3(\sqrt{1+x}-1)$.

Bài 13: Giải phương trình $\sqrt{x^{2}-3 x+2}+\sqrt{x+3}=\sqrt{x-2}+\sqrt{x^{2}+2 x-3}$

Bài 14:Giải phương trình: $\sqrt{3 x+4+\sqrt{x+3}}=1+2 \sqrt{x+3}-\sqrt{3 x+3-\sqrt{x+3}}$.

Bài 15: Giải phương trình: $2 \sqrt{x+5}+9=2 \sqrt{2 x+1}+\sqrt{2 x^{2}+11 x+5}$.

Bài 16: Giải phương trình $\frac{1}{\sqrt{x+3}}+\frac{1}{\sqrt{3 x+1}}=\frac{2}{1+\sqrt{x}}$.

Bài 17:Giải phương trình: $\sqrt{x}+\sqrt{x+7}+2 \sqrt{x^{2}+7 x}=35-2 x$.

Bài 18. Tìm nghiệm dương của phương trình $:\left(1+x-\sqrt{x^{2}-1}\right)^{2005}+\left(1+x+\sqrt{x^{2}-1}\right)^{2005}=2^{2006}$

Bài 19. Giải phương trình: $\frac{16}{\sqrt{x-6}}+\frac{4}{\sqrt{y-2}}+\frac{256}{\sqrt{z-1750}}+\sqrt{x-6}+\sqrt{y-2}+\sqrt{z-1750}=44$

Bài 20. Giải phương trình: $\sqrt{x-2}+\sqrt{y+2009}+\sqrt{z-2010}=\frac{1}{2}(x+y+z)$

Bài 21. Giải phương trình : $16 x^{4}+5=6 \sqrt[3]{4 x^{3}+x}$

Bài 22. Giải phương trình : $(2 x+1)\left(2+\sqrt{4 x^{2}+4 x+4}\right)+3 x\left(2+\sqrt{9 x^{2}+3}\right)=0$

Bài 23. Giải phương trình $: \sqrt{3 x^{2}+6 x+7}+\sqrt{5 x^{2}+10 x+14}=4-2 x-x^{2}$ (1)

Bài 24. Giải phương trình $: \sqrt{x-4}+\sqrt{6-x}=x^{2}-10 x+27$

Bài 25. Giải phương trình : $\sqrt{7 x^{3}-11 x^{2}+25 x-12}=\frac{x^{2}}{2}+3 x-\frac{1}{2}$

Tiếp theo: Chủ đề 10: bất đẳng thức và cực trị

Read:   Chuyên đề toán luyện thi vào 10: Chủ đề 2 Giải bái toán bằng cách lập PT, HPT
Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *