Chuyên đề Chia hết – 2324

Chuyên đề Chia hết – 2324

Bài tập chia hết phần 1

1. Chứng minh
a) $\mathrm{A}=m^{3} \mathrm{n}-\mathrm{m} n^{3}$ chia hết cho 6 với mọi số nguyên $\mathrm{m}, \mathrm{n}$
b) $n(n+1)(2 n+1)$ chia hết cho 6 với mọi số tự nhiên $n$
c) $n^{3}+3 n^{2}+2 n$ chi hết cho 6 với $n \in Z$
d) với mọi số tự nhiên a,b ta có: $a b(a+b) \vdots 2$
e) $\mathrm{n}^{5}-\mathrm{n}$ chia hết cho 30 với $\mathrm{n} \in \mathrm{Z}$

f) $14 n^{3}+9 n^{2}+n$ chia hết cho 6 với $n$ là số nguyên bất kì.

g) $2019^{2021}+2021^{2019}$ chia hết cho 2020 .

h) $A=n^{3}+6 n^{2}-19 n-24$ chia hết cho 6 với $n \in \mathbb{N}$

i) $B=5^{n+2}+26.5^{n}+8^{2 n+1}$ chia hết cho 59 với mọi số tự nhiên $\mathrm{n}$

k) $7 n^{3}+2009 n \vdots 21$ với mọi số nguyên $n$.

1) Với mọi $n$ là số nguyên lẻ. Chứng minh rằng số $B=n^{3}+3 n+2412$ chia hết cho 8

m) $A=n^{3}+11 n+2016$ chia hết cho 6 với mọi số nguyên $\mathrm{n}$

n) với mọi $n$ nguyên dương ta đều có $A=3^{2 n}+2^{3 n}-2^{n}+6$ chia hết cho 7

p) $\mathrm{n}^{3}+5 \mathrm{n}$ chia hết cho 6 với mọi $\mathrm{n}$ là số nguyên

q) $n\left(31 n^{2}-1\right)$ chia hết cho 6 với mọi số nguyên $\mathrm{n}$

w) Chứng minh $\left(n^{3}-4 n\right)$ chia hết cho 48 với mọi $n$ là số tự nhiên chẵn

2. Chứng minh
a) $(n+2)(n+3)(2 n+5)$ chia hết cho 6 với mọi $\mathrm{n}$ là số nguyên
b) $n^{4}+6 n^{3}+11 n^{2}+6 n$ chia hết cho 24 với mọi số tự nhiên $n$
c) $(n+2)(n+3)(2 n+5)$ chia hết cho 6 với mọi $\mathrm{n}$ là số nguyên
d) $\mathrm{D}=\mathrm{n}^{8}+4 \mathrm{n}^{7}+6 \mathrm{n}^{6}+4 \mathrm{n}^{5}+\mathrm{n}^{4}$ chia hết cho 16 với $\mathrm{n} \in \mathbf{N}$
e) $n(n+2)\left(49 n^{2}-1\right)$ chia hết cho 24 với mọi $n \in N$
f) Chứng tỏ $2^{2014}+3^{2014}$ chia hết cho 13

Read:   Lập trình vẽ và tô màu tam giác đều trong Scratch và python

g) Chứng minh rằng với mọi số nguyên lẻ $n$ thì $A=n^{4}-10 n^{2}+9$ chia hết cho 384 .

h) Cho $n$ là số nguyên lẻ. Chứng minh: $n^{3}-3 n^{2}-n+3$ chia hết cho 6

i) Cho $\mathrm{n}$ là số tự nhiên lẻ. Chứng minh rằng $\left(n^{2}+4 n+3\right) \vdots 8$

k) Chứng minh rằng $n(n+2)\left(25 n^{2}-1\right)$ chia hết cho 24 .

l) $2 n^{3}+3 n^{2}+n$ chia hết cho 6 với mọi số nguyên $n$

$\mathrm{m})$ Chứng minh rằng với mọi $\mathrm{x} \in \mathrm{Z}$ thì $x^{4}+6 x^{3}+11 x^{2}+6 x$ chia hết cho 24

n) $n^{3}-6 n^{2}-13 n+18$ chia hết cho 6

3. Cho số $B=5 \cdot 24^{n}+18$. Chứng minh rằng số $B$ chia hết cho 23 với mọi số tự nhiên $n$.

4. Với mọi $\mathrm{n} \in \mathrm{N}^{*}$. Chứng minh rằng: $\mathrm{B}=\left(\mathrm{n} \cdot 2^{\mathrm{n}}\right)^{3}-\mathrm{n} \cdot 8^{\mathrm{n}}$ chia hết cho 24 .

5. $A=n^{3}-6 n^{2}+11 n-6$; chia hết cho 6 với mọi $n \in Z$. 6. Chứng minh rằng với mọi số nguyên $\mathrm{n}, \mathrm{n}$ là một số chẵn thì số $\mathrm{n}^{3}+20 \mathrm{n}$ luôn luôn chia hết cho 48.

7. Chứng minh rằng với mọi $n$ là số tự nhiên lẻ, thì $A=3 \cdot 17^{n}+2^{2 n} \cdot 3^{n+1}: 29$

8. Chứng minh với mọi số nguyên dương $\mathrm{n}$ thì : $\left(6^{2 \mathrm{n}}+19^{\mathrm{n}}-2^{\mathrm{n}+1}\right)$ chia hết cho 17 .

9. Một số chia cho 4 dư 3, chia cho 17 dư 8, chia cho 19 dư 10. Hỏi số đó chia cho 1292 dư bao nhiêu?

10. Chứng minh rằng nếu $\mathrm{p}, \mathrm{q}$ là các số nguyên tố lớn hơn 3 thì $\mathrm{p}^{2}-\mathrm{q}^{2}$ chia hết cho 24 .

Read:   Giải pháp khắc phục hội chứng Facebook và hệ lụy của nó ở lứa tuổi học sinh THCS

11. Nếu $\mathrm{a}, \mathrm{a}+\mathrm{k}, \mathrm{a}+2 \mathrm{k}\left(\mathrm{a}, \mathrm{k}\right.$ thuộc $\left.\mathrm{N}^{*}\right)$ là các số nguyên tố lớn hơn 3 thì $\mathrm{k}$ chia hết cho 6 .

12. Cho $\mathrm{a}, \mathrm{b} \in \mathrm{Z}$. Chứng minh rằng nếu $16 \mathrm{a}+17 \mathrm{~b}$ chia hết cho 11 thì $17 \mathrm{a}+16 \mathrm{~b}$ cũng chia hết cho 11 và ngược lại.

13. Chứng minh $\mathrm{n}^{2}+\mathrm{n}+1$ không chia hết cho 9 với mọi số tự nhiên $\mathrm{n}$.

14. Cho $\mathrm{P}, \mathrm{P}+2$ là 2 số nguyên tố lớn hơn 3 . Cm tổng của chúng chia hết cho 12 .

15. a) Cho $S=1+5+5^{2}+5^{3}+5^{4}+\ldots+5^{100}+5^{101}+5^{102}+5^{103}$. Chứng minh rằng $\mathrm{S}$ chia hết cho 13 .

b) Chứng minh tổng $\mathrm{C}=1+2+2^{2}+\ldots+2^{2011}$ chia hết cho 15

16. $A=1+3+3^{2}+3^{3}+3^{4}+\ldots \ldots \ldots . .+3^{2010}+3^{2011}$. Chứng minh rằng số $A$ chia hết cho 40 .

17. Chứng minh rằng nếu số nguyên a không chia hết cho 5 thì $\mathrm{M}=\left(\mathrm{a}^{4}-5 \mathrm{a}^{2}+4\right) \vdots 5$

18. Chứng minh rằng : Nếu $x$, y là số tự nhiên thì $2 x+3 y$ chia hết cho 17 khi và chỉ khi $9 x+5 y$ chia hết cho 17.

19. Chứng minh rằng $A=1^{3}+2^{3}+\ldots+100^{3}$ chia hết cho $B=1+2+\ldots+100$

20. Chứng minh rằng nếu $\mathrm{p}$ là số nguyên tố lớn hơn 3 thì $(\mathrm{p}+1)(\mathrm{p}-1)$ chia hết cho 24

21. Cho $S=3^{0}+3^{2}+3^{4}+\ldots+3^{2020}$. Chứng minh $S \vdots 13$

22. Cho số tự nhiên $\overline{a_{1} a_{2} \ldots a_{n-1} a_{n}}=2019^{2020}$. Chứng minh rằng $a_{1}^{3}+a_{2}^{3}+\ldots+a^{3}{ }_{n-1}+a^{3}{ }_{n} \vdots 3$

23. Cho $\mathrm{D}=11^{\mathrm{n}+2}+12^{2 \mathrm{n}+1}$. Chứng minh rằng $\mathrm{D} \vdots 133$

24. Cho $x, y \in \mathbb{Z}, x+y \vdots 7$. Chứng minh $x^{3}+y^{3} \vdots 7$

25. Chứng tỏ rằng: $3^{\mathrm{x}+1}+3^{\mathrm{x}+2}+3^{\mathrm{x}+3}+3^{\mathrm{x}+4}+\ldots+3^{\mathrm{x}+30} \vdots 39$ với mọi $\mathrm{x} \in \mathbb{N}$

Read:   Ước chung lớn nhất - Lập trình tìm ƯCLN trong Python và Scratch

26. Cho $a, b$ là các số nguyên. Chứng minh rằng : nếu $a^{3}+b^{3}$ chia hết cho 6 thì $a+b$ chia hết cho 6

27. Chứng minh rằng với mọi $n$ nguyên dương thì $3^{n+2}-2^{n+2}+3^{n}-2^{n}$ chia hết cho 10 .

28. Cho $a ; b$ là hai số chính phương lẻ liên tiếp, chứng minh rằng $(a-1)(b-1): 192$.

29. Chứng minh: Với mọi số $\mathrm{n}$ nguyên dương thì: $\mathrm{A}=5^{n}\left(5^{n}+1\right)-6^{n}\left(3^{n}+2^{n}\right)$ chia hết cho 91 .

30. Cho $a, b, c$ là ba số nguyên. Chứng minh nếu: $\mathrm{a}^{2012}+\mathrm{b}^{2013}+\mathrm{c}^{2014}$ chia hết cho 6 thì $\mathrm{a}^{2014}+\mathrm{b}^{2015}+\mathrm{c}^{2016}$ cũng chia hết cho 6 .

31. Cho $x, y \in \mathbb{Z}, x+y \vdots 7$. Chứng minh $x^{3}+y^{3} \vdots 7$

32. Chứng minh $n\left(31 n^{2}-1\right)$ chia hết cho 6 với mọi số nguyên $\mathrm{n}$.

33. Chứng minh tổng các lập phương ba số nguyên liên tiếp thì chia hết cho 9.

Hướng dẫn bài tập chia hết phần 1

Em nào thắc mắc bài nào nhắn tin thầy sẽ hướng dẫn lên đây

Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *