Đề thi HSG Hóa 9 Huyện Di Linh – Năm học 2022 – 2023

Đề thi HSG Hóa 9 Huyện Di Linh – Năm học 2022 – 2023

Câu 1: (2 điểm)

Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học khi:

 1. Cho đinh sắt vào dung dịch đồng (II) sunfat.
 2. Dẫn khí sunfurơ dư vào dung dịch Ca(OH)2, cô cạn sản phẩm rồi đem nung đến khối lượng không đổi.
 3. Cho hỗn hợp Na2O, ZnO với tỉ lệ số mol 1:1 vào nước dư.

Câu 2: (1.5 điểm)

Chỉ từ O2, FeS2, Cu, H2O viết các phương trình hóa học để điều chế CuSO4?

Câu 3: (1.5 điểm)

Nam muốn chứng minh Cu(OH)2 là một bazơ không tan, bị nhiệt phân hủy. Bạn cần phải làm những thí nghiệm nào? Hãy nêu cách tiến hành thí nghiệm, cho biết hiện tượng và viết phương trình hóa học, biết trong phòng thí nghiệm có sẵn dung dịch CuSO4, dung dịch NaOH, nước cất quỳ tím và các dụng cụ cần thiết.

Câu 4: (2 điểm)

Trình bày phương pháp nhận biết sự có mặt các khí trong hỗn hợp các khí sau: H2, O2, CO2, SO2, SO3?

Câu 5: (2 điểm)

Tổng số hạt trong nguyên tử A là 58. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 18.

 1. Xác định số p, n, e?
 2. Tính khối lượng theo gam của nguyên tử A (biết 1đvC = 0,16605.10-23 g)?

Câu 6: (1.5 điểm)

Trình bày phương pháp tách riêng từng chất ra khỏi dung dịch chứa các chất: BaCl2, FeCl3, AlCl3.

Câu 7: (1.5 điểm)

Khí A là nguyên nhân chủ yếu gây hiệu ứng nhà kính. Trong công nghiệp thực phẩm, khí A được sử dụng nhiều trong các loại nước giải khát có gas. Chất rắn B có sẵn trong tự nhiên dưới dạng nhiều loại khoáng vật khác nhau như đá vôi, đá phấn … Nung nóng B ở 10000C thu được chất rắn C và khí A. Cho C phản ứng với nước thu được chất rắn D và tỏa nhiều nhiệt. Trong phòng thí nghiệm, dung dịch của D được dùng để phát hiện ra khí A.

 1. Xác định A, B, C, D và viết phương trình phản ứng thể hiện các biến đổi hóa học trên?
 2. Nêu hai ứng dụng dựa trên tính chất hóa học của C?
Read:   Đề thi HSG Toán 9 Bảo Lộc - Năm học 2022 - 2023

Câu 8 (2.5đ)

Cho 65,4g hỗn hợp gồm KHSO3 và K2CO3 vào 600ml dd HCl 2M, sau phản ứng thu được hỗn hợp khí A có tỉ khối hơi so với H2 là 26 và dung dịch B.

 1. Chứng minh sau phản ứng axit còn dư?
 2. Dẫn A vào 100ml dd chứa hỗn hợp Ba(OH)2 2M và KOH 1M. Tính khối lượng chất kết tủa sau phản ứng?

Câu 9: (2.5 điểm)

Cho hỗn hợp X gồm Fe2O3, Al2O3, Na2O.

Thí nghiệm 1: Hòa tan hỗn hợp X vào nước dư thấy còn lại 16g chất rắn.

Thí nghiệm 2: Thêm vào X một lượng Al2O3 bằng 50% lượng Al2O3 có trong X rồi lại làm như thí nghiệm 1 thấy còn lại 26,2g chất rắn.

Thí nghiệm 3: Thêm vào X một lượng Al2O3 bằng 75% lượng Al2O3 có trong X rồi lại làm như thí nghiệm 1 thấy còn lại 36,4g chất rắn.

Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp X?

Câu 10: (3 điểm)

Hòa tan hết 34,4 gam hỗn hợp A gồm Fe và một oxit sắt vào 350 gam dung dịch HCl 14,6% thu được dung dịch B và 4,48 lít khí H2 (đktc). Thêm 16,0 gam nước vào dung dịch B được dung dịch C. Nồng độ phần trăm của HCl trong dung dịch C là 1,825%.

 1. Xác định công thức hóa học của oxit sắt trong hỗn hợp A?
 2. Mặt khác, cũng hòa tan hết 34,4 gam hỗn hợp A vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng thì thu được V lít khí SO2 duy nhất (đktc). Tính V?

(Cu = 64; Fe = 56; Al = 27; Na = 23; Mg = 24; K = 39; Ca = 40; Ag=108; S=32; O=16; Cl =35,5; C = 12; N = 14; H = 1, Pb=207)

Read:   File Word đề thi HKI Toán 9 quận cầu giấy - Năm học 2022 - 2023

 

— HẾT —

Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *