Đề thi HSG Toán 8 Tỉnh Bắc Ninh – Năm Học 2018 – 2019

Đề thi HSG Toán 8 Tỉnh Bắc Ninh – Năm Học 2018 – 2019

Câu 1. (2,0 điểm)

Cho ba sổ $a, b, 0$ khảc nhau đôi một và khảc 0 , đồng thời thỏa mãn điểu kiện $\frac{a+b}{c}=\frac{b+c}{a}=\frac{c+a}{b}$. Tỉh gia trị cuia biề thưce $A=\left(1+\frac{a}{b}\right)\left(1+\frac{b}{c}\right)\left(1+\frac{c}{a}\right)$.

Câu 2. (4,0 điểm)

1) Giai phuoong trinh $\frac{1}{z^2}+\frac{3}{z+1}-\frac{2}{(z+1)^2}=2$.
2) Cho hai đa thire $P(x)=x^8-5 x^2+4 x+1, Q(x)=2 x^2+x-1$. Gọi $x_2, x_2, x_3, z_4, x_0$ là caic nghiệm của $P(x)$. Tinh gia trị của $Q\left(x_1\right) Q\left(x_2\right), Q\left(x_3\right) Q\left(x_4\right), Q\left(x_b\right)$.

Câu 3. (4,0 điểm)

1) Tim tất cà số nguyên dương $n$ sao cho $n^2+2$ lả ước số của $n^6+206$.
2) Cho $a, b, c$ là caic sồ nguyèn thaic $0, a \neq c$ sao cho $\frac{a^2+b^2}{b^2+c^2}=\frac{a}{c}$. Chưng minh rà̀ng $a^2+b^2+c^2$ không phải la số nguyèn tố.

Câu 4. (7,0 điêm )

1) Cho hinhh vuông $A B C D$, gọi $M$ là điểm bất kì trèn cạnh $B O$. Trong nưa mắt phẳng bò $A B$ chưa $C$, dưng hinh vuông $A M H N$. Qua $M$ dựng đường thẳng $d$ song song vời $A B, d$ căt $A H$ tai $E$. Đuờng thẳng $A H$ căt $D C$ tai $F$.
a) Chưng minh rẩng $B M=N D$.
b) Tư gaàc EMFN la hinh gi?
c) Chưng minh chu vi tam giàc $M F C$ không đổi khi $M$ thay đổi trên $B C$.
2) Cho tam giác $A B C$ có $\overline{B A} A \bar{O}=90^{\circ}, \overline{A B C}=20^{\circ}$. Các điềm $E$ và $F$ lằn lượt nằm trèn cac canh $A C, A B$ sao cho $\overline{A B E}=10^{\circ}$ va $\overline{A C F}=30^{\circ}$. Tinh $\overline{C F E}$.

Read:   File Word đề thi HSG Toán 8 Tỉnh Nam Định – Năm Học 2022 – 2023

Câu 5. (3,0 điểm)

1) Cho các số thực $a, b, c \geq 1$. Chưng minh rà̀ng
$
\frac{1}{2 a-1}+\frac{1}{2 b-1}+\frac{1}{2 c-1}+3 \geq \frac{4}{a+b}+\frac{4}{b+0}+\frac{4}{0+a} .
$
2) Cho hình vuông $A B C D$ và 9 đường thả̉ng củng có tinh chất là mỗi đường thẳng chia hinh vuông $A B C D$ thành hai từ giaic có ti só điện tich bằng $\frac{2}{3}$. Chüng minh rà̀ng có it nhât 3 đương thảंng trong sổ đó cîng đi qua một điểm.

Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *