Đề thi HSG Toán 9 Huyện Lâm Hà – Năm học 2022 – 2023

Hôm nay ngày 17/2/2022 Lâm Hà tổ chức thi chọn HSG cấp huyện. Sau đây là Đề thi HSG Toán 9 Huyện Lâm Hà – Năm học 2022 – 2023

Một vài câu trong đề thi HSG 9 Lâm Hà môn Toán

Câu 1: (2.0 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử x3 + 5x2 + 8x + 4

Câu 2: (2.0 điểm) Rút gọn biểu thức

Câu 3: (2.0 điểm) Cho ABC, trực tâm H là trung điểm của đường cao AD. Chứng minh tanB.tanC = 2.

Câu 4: (2.0 điểm) Bạn Nam trung bình tiêu thụ hết 15 calo cho mỗi phút bơi và 10 calo cho mỗi phút chạy bộ. Hôm nay, nam mất 1,5 giờ cho hai hoạt động trên và 1200 calo được tiêu thụ. Hỏi hôm nay, bạn Nam mất bao nhiêu phút cho mỗi hoạt động.

Câu 5: (2.0 điểm) Cho n là số tự nhiên, chứng minh rằng n4 + 6n3 + 11n2 + 6n + 1 là số chính phương.

Câu 6: (2.0 điểm) Một khối gỗ hình lập phương cạnh 3dm. Ở chính giữ mỗi mặt của hình lập phương, người ta đục một lỗ vuông cạnh 1dm thông qua mặt , các cạnh của lỗ vuông song song với cạnh của hình lập phương. Hỏi thể tích phần bỏ đi chiếm bao nhiêu phần trăm thể tích của khối gỗ? (Làm tròn với hai chữ số thập phân)

Read:   File Word đề thi HKI Toán 6 Huyện Trực Ninh - Năm học 2022 - 2023

Câu 7: (2.0 điểm) Giải phương trình:

Câu 8: (2.0 điểm) Tính diện tích một tam giác vuông có chu vi 72cm, hiệu giữa đường truyng tuyến và đường cao ứng với cạnh huyền bằng 7cm.

Câu 9: (2.0 điểm) Cho hình bình hành ABCD. Trên cạnh AB lấy điểm E, trên cạnh BC lấy điểm F sao cho AF = CE. Gọi I là giao điểm của AF và CE. Chứng minh ID là tia phân giác của góc AIC.

File Đề thi HSG Toán 9 Lâm Hà 22 23

Tải về file Word đề thi HSG Lâm Hà

Bạn nào muốn file Word thì vui lòng comment và để lại mail mình sẽ gửi tặng.

Bình luận đề thi HSG Lâm Hà Năm học 2022 – 2023

Có vẻ như năm học 2022 – 2023 các huyện ở Lâm Đồng ra đề tương đối nhẹ so với các huyện ở các tỉnh thành khác trên cả nước, giống như Đề thi HSG Toán 9 huyện Bảo Lâm hay Đề thi HSG Toán 9 Bảo Lộc đề Lâm Hà cũng có câu 4 về phương trình nghiệm nguyên ra dưới dạng toán thực tế.

Hình đại diện của người dùng

admin

2 bình luận trong “Đề thi HSG Toán 9 Huyện Lâm Hà – Năm học 2022 – 2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *