Đề thi Tin học trẻ bảng A Đà Nẵng 2022 bản đẹp và lời giải tham khảo trong Scratch

Đây là đề thi Tin học trẻ bảng A Đà Nẵng 2022 file PDF được chuyển từ những hình ảnh mà thầy Huỳnh Đình Khôi chia sẻ bằng kĩ thuật được chia sẻ trong bài Cách chuyển file ảnh đề thi thành file PDF

De thi THT Da Nang 2122

Câu 1: Tổng dãy số

Cho hai số nguyên dương n,k. hãy tính tổng S là các số chia hết cho k trong đoạn từ 1 đến n.

Ví dụ: n = 20, k = 5 thì tổng S = 5 + 10 + 15 + 20 = 50

Yêu cầu: Cho 2 số nguyên dương n, k, hãy tìm và in ra giá trị S.

Input: Dữ liệu nhập vào từ bàn phím gồm hai dòng:

  • Dòng thứ nhất chứa số tự nhiên n (n <= 1.000.000.000)
  • Dòng thứ hai chứa số tự nhiên k ( k<=10)

Output: In ra màn hình một số S duy nhất là tổng các số chia hết cho k trong đoạn từ 1 đến.

Hãy xem lời giải tham khảo câu 1 trong bài viết Tính tổng các số trong dãy số quy luật

 

Lời giải tham khảo sẽ được cập nhật sớm! 

Read:   Cách chèn hình ảnh trong Latex
Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *