Đề thi Tin học trẻ Quảng Nam 2021 – 2022

Đề thi Tin học trẻ Quảng Nam 2021 – 2022 (Bảng A)

Bài I: Vẽ hình

Sử dụng ngôn ngữ lập trình Scracth để vẽ các hình sau:

Hình 1: Vẽ lá cờ tổ quốc Việt Nam – Hình 2: Vẽ vòng tròn Olympic

Yêu cầu:

– Nhấn phim số 1 về hình l: với chiều dài nhập từ bàn phím, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài, cạnh của ngôi sao tính từ tâm đến đỉnh là chiều dài chia cho 5.

– Nhấn phim số 2 vẽ hình 2: với năm vòng (bán kính 60 đơn vị) xen kẽ có kích thước bằng nhau (vòng Olympic), được sử dụng riêng lẻ, có một hoặc năm màu khác nhau.

Khi được sử dụng trong phiên bản năm màu của nó, các màu này sẽ là, từ trái sang phải, xanh lam, vắng, đen, xanh lục và đỏ. Các vòng được xếp xen kẽ tử trái sang phải; các vòng màu xanh lam, đen và đỏ nằm ở trên cùng, các vòng màu vàng và xanh lá cây ở dưới cùng.

Lưu ý: Lưu bài với tên file là bai1.sb2 hoặc bai1.sb3 tùy vào phiên bản phần mềm Scratch các em đang sư dụng

Tham khảo Cách Vẽ lá cờ đỏ sao vàng

Bài 2: Số tự nhiên A, B

Cho hai số tự nhiên A, B (A, B <= 109). Yêu cầu tính tổng các số từ A tới B và đếm có bao
nhiêu số là bội của A nhưng không vượt quá B.

Read:   Hướng dẫn cài đặt latex mới nhất 2020

Ví dụ: A = 2; B = 7. Tổng các số từ 2 tới 7 là 27. Số lượng bội của 2 là 3.

Input: Dữ liệu vào nhập từ bàn phím gồm hai dòng:

-Dòng thứ nhất là số tự nhiên A;

– Dòng thứ hai là số tự nhiên B.

Output: In ra màn hình:

– Dòng thứ nhất là tổng các số từ A tới B;

– Dòng thứ hai là số lượng bội của A.

Bài 3: Xâu kí tự

Cho một xâu St (độ dài xâu không quá 255). Yêu cầu in ra màn hình:

a) Xâu St;

b) Số lượng kí tự “2”;

c) YES hoặc NO. Nếu in chữ “YES” nghĩa là kí tự đầu tiên ứng với kí tự cuối cùng. Nếu in chữ “NO” nghĩa lá kí tự đầu tiên trùng không trùng với kí tự cuối cùng;

d) Xâu đảo ngược của xâu St.

Input: Dữ liệu vào nhập từ bàn phím gồm một dòng duy nhất lá xâu St.

Output: In ra màn hình:
— Dòng thứ nhất là xâu St;
— Dòng thứ hai lá số lượng kí tự “2”;
— Dòng thứ ba là “YES” hoặc “NO”;
— Dòng cuối cùng là xâu đảo ngược của xâu St.

Bài 4: Game chống tăng

Lập trình Scratch: “Trỏ chơi chống tăng”. Có hai nhân vật chính:

– Người sử dụng súng chống tăng (RPG): Di chuyên theo bốn hướng:

-Xe tăng (TUS): Được sinh ngẫu nhiên hướng di chuyển về RPG.

Đối tượng viễn đạn được bắn ra từ RPG nếu trùng mục tiểu thì TUS bị biến mắt. Nếu RPG bắn trúng đổi tượng TUS thi tăng lên 1 điểm. Trường hợp bị TUS chạm RPG thi kết quả điểm trở về 0.

Read:   Lập trình chuyển một xâu văn bản sang xâu chỉ có kí tự đầu từ viết hoa trong Pascal

Sử dụng phim cách để bắn viên đạn (Ball), khoảng 0.5 giây một xe tăng xuất hiện.

Tin hoc tre Quang Nam Bang A 2122
Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *