Đề thi tin học trẻ toàn quốc năm 2022 – Bảng A tiểu học – Vòng sơ khảo

Bài 1. Vẽ bánh sinh nhật

Gọi bánh sinh nhật cấp 1, cấp 2, cấp 3 như hình dưới đây:


Hình vuông cơ sở là hình vuông có hai đường chéo, chia hình vuông thành bốn hình tam giác.

Hình vuông cơ sở được tô màu bằng hai cách: tô hai tam giác ngang hoặc tô hai tam giác dọc.

Bánh sinh nhật cấp 1 chính là hình vuông sơ cở.

Bánh sinh nhật cấp N là được tạo bởi như sau: dòng 1 (xét từ trên xuống dưới) có 1 hình vuông cơ sở, dòng 2 có 2 hình vuông cơ sở, …, đòng N có N hình vuông cơ sở. Nếu dòng có lẻ hình vuông cơ sở thì dùng hình vuông cơ sở tô màu hai tam giác ngang, ngược lại, dòng có chẵn hình vuông cơ sở thì dùng hình vuông cơ sở tô màu hai tam giác dọc.

Yêu cầu: Hãy viết chương trình nhập hai số tự nhiên N và D (mỗi số trên một dòng), hãy vẽ bánh sinh nhật cấp N có độ dài cạnh của hình vuông cơ sở là D.

Chú ý:

  • Tô màu có dạng giống hình vẽ, có thể thay màu khác.
  • Không sử dụng nhân vật giống hình vẽ.

Chấm điểm:

  • Bài vẽ hình: hệ thống sẽ lưu bài nộp cuối cùng và sẽ chấm điểm sau khi kì thi kết thúc.
  • Nếu chương trình in ra được bánh sinh nhật cấp 1, cấp 2, cấp 3 thí sinh sẽ được 60 điểm;
  • Nếu chương trình không tô được màu, trừ 50% số điểm.
  • Làm được tổng quát với bánh sinh nhật cấp độ N (N <= 10) thí sinh sẽ được 100 điểm.
Read:   Lập trình kiểm tra một xâu đối xứng trong pascal

 

Bài 2. Phân số nhỏ nhất

Cho ba số tự nhiên A, B, C. Từ ba số đó, hãy tạo ra một phân số nhỏ nhất có thể. In ra tổng của tử số và mẫu số của phân số nhỏ nhất đã được tối giản.

Dữ liệu: Nhập vào ba số tự nhiên A, B,C (0 < A,B,C < 1000), mỗi số trên một dòng.

Kết quả: Ghi ra một số duy nhất là kết quả của bài toán.

 

Bài 3. Tính tổng dãy số

Cho một số tự nhiên N là số chẵn và dãy số có quy luật như sau: 1, N, 2, N – 1, 3, N – 2,… Ví dụ: với N = 6, ta có dãy số: 1, 6, 2, 5, 3, 4. Hãy viết chương trình nhập vào hai sô tự nhiên N và M, tính tổng M số đầu tiên của dãy số đó.

Dữ liệu: Nhập vào hai số tự nhiên N và M (1 <M <N < 10), mỗi số trên một dòng.

Kết quả: Ghi ra một số là kết quả của bài toán.

Chấm điểm:

  • Nếu chương trình chạy đúng những trường hợp N < 104, thí sinh sẽ được 60 điểm;
  • Nếu chương trình chạy đúng những trường hợp N < 109, thí sinh sẽ được 100 điểm.

Bài 4. Thay đổi chữ số

Cho một số tự nhiên N. Hãy thay đổi tối đa hai chữ số của N để được một số nhỏ nhất chia hết cho 4. Số mới tạo thành phải có số chữ số bằng số chữ số của N và không chứa chữ số 0 ở đầu.

Read:   Lập trình Scratch tạo Game làm toán đơn giản

Dữ liệu: Nhập vào một số tự nhiên N (10 < N < 10%).

Kết quả: Ghi ra một số là kết quả của bài toán.

Chấm điểm:

  • Nếu chương trình chạy đúng những trường hợp 10 < N < 104, thí sinh sẽ được 40 điểm;
  • Nếu chương trình chạy đúng những trường hợp 10 < W < 109, thí sinh sẽ được 100 điểm.
Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *