Đề thi vào lớp 10 chuyên Lý Tỉnh Lâm Đồng – Năm học 2018 – 2019

Đề thi vào lớp 10 chuyên Lý Tỉnh Lâm Đồng – Năm học 2018 – 2019

Câu 1: (4 điểm)

Một thỏi nước đá có khối lượng m = 200g ở nhiệt độ -100C.

a/ Tính nhiệt lượng cần cung cấp để thỏi nước đá biến thành hơi hoàn toàn ở 1000C. Biết nhiệt dung riêng của nước đá c1 = 1800 J/kg.K; của nước c2 = 4200 J/kg.K; nhiệt hóa hơi của nước L = 2,3.106 J/kg; nhiệt nóng chảy của nước đá $\lambda $ = 3,4.105 J/kg.

b/ Khi bỏ thỏi nước đá trên vào xô nhôm chứa nước ở nhiệt độ 200C, sau khi cân bằng nhiệt thì nước đá còn sót lại 50g. Tính khối lượng nước trong xô lúc đầu. Biết xô có khối lượng m3 = 100g, nhiệt dung riêng của nhôm c3 = 880 J/kg.K.

Câu 2: (4 điểm)

Một bình thông nhau có hai nhánh A và B là hình trụ, tiết diện lần lượt là S1 = 100c

m2 và S2 = 200cm2, hai miệng bình nằm trên cùng một mặt phẳng nằm ngang như hình 1. Lúc đầu, bình chứa nước có độ cao đủ lớn, mặt thoáng cách miệng mỗi nhánh là h = 20cm. Người ta đổ từ từ dầu vào nhánh B cho tới lúc đầy. Cho khối lượng riêng của nước và dầu lần lượt là D1 = 1000kg/m3, D2 = 750kg/m3.

a/ Tính khối lượng dầu đã đổ vào nhánh B.

b/ Sau khi đổ đầy dầu vào nhánh B, người ta thả nhẹ một vật hình trụ đặc, đồng chất, tiết diện S3 = 60cm2, cao

h3 = 10cm, khối lượng riêng D3 = 600kg/m3 vào nhánh A.

Read:   File Word Đề thi Vào 10 Chuyên Lý Đại học Vinh – Năm học 2023 – 2024

Tính khối lượng dầu tràn ra ngoài.

Câu 3: (5 điểm)

Cho mạch điện như hình 2. Hiệu điện thế giữa hai điểm A, B là UAB = 18V không đổi; điện trở R3 = 0,5$\Omega $; đèn Đ1 ghi (3V – 6W); đèn Đ­2 ghi (3V – 3W); biến trở con chạy mắc giữa hai điểm M, N có giá trị toàn phần Rb.

a/ Cho Rb = 6$\Omega $và con chạy C ở vị trí mà điện trở phần MC bằng 0,5$\Omega $. Tính cường độ dòng điện qua mỗi đèn và cho biết độ sáng của các đèn như thế nào?

b/ Tính giá trị nhỏ nhất của Rb để đèn Đ1 sáng bình thường. Lúc này điện trở phần MC của biến trở bằng bao nhiêu? (Bỏ qua điện trở của dây nối và sự phụ thuộc của các điện trở vào nhiệt độ).         

Câu 4: (5 điểm)

Vật sáng AB có dạng mũi tên đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 20 cm, điểm A nằm trên trục chính. Qua thấu kính, vật cho ảnh A1B1 hứng được trên màn, màn đặt vuông góc với trục chính, cách vật 125 cm. Biết ảnh A1B1 lớn hơn AB.

a/ Vẽ ảnh A1B1 và tính khoảng cách OA từ thấu kính tới vật. Ảnh lớn gấp mấy lần vật?

(Không nêu cách vẽ)

b/ Cố định vật AB và thấu kính như câu a. Đặt một gương  phẳng vuông góc với trục chính của thấu kính, có mặt phản xạ hướng về thấu kính, cách thấu kính một đoạn 75 cm và ở trong khoảng giữa thấu kính và màn. Vẽ ảnh A2B2 tạo bởi thấu kính và gương, A2B2 là ảnh của A1B1 qua gương. Cho biết ảnh A2B2 là ảnh thật hay ảo và cách gương một đoạn bằng bao nhiêu?

Read:   Đề thi vào THPT chuyên Lý Tỉnh Lâm Đồng – Năm học 2021 – 2022

(Giải bài toán bằng kiến thức hình học, không dùng công thức của thấu kính)

 Câu 5: (2 điểm)

Trình bày phương án xác định nhiệt dung riêng của một chất lỏng không tác dụng hóa học với nước. Cho các chất lỏng và dụng cụ sau: Nước đã biết nhiệt dung riêng cn; chất lỏng chưa biết nhiệt dung riêng; nhiệt lượng kế đã biết nhiệt dung riêng ck; nhiệt kế; cân và bộ quả cân có độ chính xác cao; bình đun; bếp điện.

 

Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *