Đi tìm ứng dụng chuyển văn bản chụp sang chữ tốt nhất

Mình thường xuyên sưu tầm các file đề thi HSG vì vậy luôn muốn tìm ứng dụng chuyển văn bản chụp sang chữ để chuyển toàn bộ hình ảnh chụp các đề thi sang văn bản. Vì vậy mình viết bài này để vừa để lưu lại những kinh nghiệm khi sử dụng các phần mềm chuyển hình sang chữ, vừa để tìm kiếm xem có phần mềm nào tốt nhất hay không.

1. Đánh giá chuyển văn bản chụp sang chữ tại Free Online OCR

Tại địa chỉ Free Online OCR: https://www.newocr.com/ cho phép bạn chuyển hình ảnh chứa chữ sang văn bản word hỗ trợ rất nhiều ngôn ngữ trong đó có tiếng Việt

Tôi đã thử chuyển ảnh chụp đề thi tin học Bảo Lộc – Năm 1819 sang văn bản

Cách làm hết sức đơn giản, chỉ cần ” Chọn tệp” -> “Upload” -> “OCR” là có ngay kết quả như sau:

—————————————————————————————

HÔNG ỌIAO nục YA DAO TẠO KY THI HỌC sngn GIỎI CAP THANH mm
THANH mó BAO LỘC NAM ngc 2018 – zo…
ĐÊ`CHÍNH THỨC Mông TIN HỌC
(Đê thi có 02 trang) Thời gian làm bài: 150 phút
N à thì: …../.…./201 8
Tổn_ uan đề thi g y
Tên lie dữ liệu vào Tẻn_fflkẫjaĩ
KYSO.PAS KYSO.INP Kvso.ouĩ
C \.101
Sô ngUyên tô DAYCON.PAS DAYCONJNP DAvcòĩwíú’vi” Í
tron dãy
SAPXEP.PAS SAPXEP.INP SAỉ>ỈEIÌỆỤj[_
Lưu ý: Thí finh sử dụng ngôn ngữ lập trình Turbo Pascal, Free Pascal hoặc ngôn
ngữ C để viet chương trình trên máy tính.
Câu 1: (7 điểm) Đếm số trong chuỗi
Ta qui ước: Ọảc cỊ1ữ sô xuất hiện trong một chuỗi ký_ tự s_ (s không quá zs_s ký
tự) gọi là các kỷ sô. Viêt chương trình tính tổng các kỷ sô xuất hiện trong chuôi đã
cho.
Dữ liệu v\ào từ file: KYSO.INP
Dòng đâu tiên ghi chuỗi S không quá 255 ký tự.
Kêt quả ra file: KYSỌ.OUT
Dòng đâu tiên ghi tông các kỷ sô đêm được.
Ví dụ:
KYSO.INP KYSOOUT
La6m D9oõ²n
Câu 2; (7 điểm) Số nguyện tố trọng dãy
Cho một dãy số gồm N sô nguyên (0 < N <10’²>. Hãy viêt chương trình tìm
dãy con là các số nguyên tố trong dãy số đã cho.
Dữ liệu v`ào từ file: DỒYCON.INP
Dòng đâu tiên ghi so nguyên N.
Dòng tiếp theo ghi N số nguyên dương, mỗi sô cách nhau một khoảng trông.
Kết quả ra file: DAYCON.OUT , \ g
Ghi kết quả đây con nguyên tố tìm được, nêu không tim thay đây con nao thì
ghi °KHONG’.
Ví dụ:
DAYCONJNP DAYCON.OUT
“’
722858420101215
5 KHONG
8 9 15 22 6
Trang 1/2

Read:   Chuyển tài liệu dạng PDF sang Word nhanh và hiệu quả nhất

Như vậy rõ ràng là có quá nhiều lỗi tất nhiên là do nhiều nguyên nhân như ảnh chụp không được nét, giấy không được phẳng, ….

Tôi vẫn đang đi tìm những ứng dụng tốt hơn, bạn nào biết xin chia sẻ nào.

Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *