FIle Word Đề các câu lạc bộ Toán 6 HSG THCS Quảng Hợp – Năm học 2022 – 2023

FIle Word Đề các câu lạc bộ Toán 6 HSG THCS Quảng Hợp – Năm học 2022 – 2023

Bài 1 (4 điểm): Tính giá trị của các biểu thức:

a) $1800:\left\{450:\left[450-\left(4.5^3-2^3 .5^2\right)\right] \right\}$
b) $\left(1+2 \frac{1}{3}-3 \frac{1}{4}\right):\left(1+3 \frac{7}{12}-4 \frac{1}{2}\right)$
c) $\frac{11.3^{22} .3^7-9^{15}}{\left(2.3^{14}\right)^2}$
d) $\frac{3}{2^2} \cdot \frac{8}{3^2} \cdot \frac{15}{4^2} \ldots \frac{899}{30^2}$

Bài 2 ( 4 điểm):

1. Tìm $x$, biết
a) $[(3 x-54) \cdot 8] : 4=18$
b) $x+(x+1)+(x+2)+\ldots . .+(x+2013)=2035147$

2. Một cửa hảng bán một số mét vaii trong 3 ngày. Ngày thứ nhất bán $\frac{3}{5}$ số mét vaii. Ngày thử hai bán $\frac{2}{7}$ số mét vải còn lại. Ngày thử ba bán nốt 40 mét vài. Tỉnh tổng số mét vài của hàng đã bán.

Bài 3 ( 4 điểm):

1- Khi chia một số tự nhiên $a$ cho 4 ta được số dư là 3 còn khi chia a cho 9 ta được số dư là 5 . Tim số dư trong phép chia $a$ cho 36

2-Tìm tất cả các số tự nhiên $n$ để phân sổ $\frac{18 n+3}{21 n+7}$ có thể rút gọn được.

Bài 4 ( 6 điểm):

1) Trên tia $\mathrm{Ox}$ lấy hai điểm $\mathrm{M}, \mathrm{N}$ sao cho $\mathrm{OM}=3 \mathrm{~cm}, O N=7 \mathrm{~cm}$
a) Tính độ dài đoạn thẳng $M N$.
b) Lấy điêm $\mathrm{P}$ trên tia $\mathrm{Ox}$, sao cho $M P=2 \mathrm{~cm}$. Tính đô dài đoạn thắng $\mathrm{OP}$.
c) Trong truờng hợp $\mathrm{M}$ năm giûa $\mathrm{O}$ và $\mathrm{P}$. Chửng tỏ răng $\mathrm{P}$ là trung điểm cua đoan thăng $\mathrm{MN}$

2) Người ta mở rộng một cái ao hình vuông để được một cái ao hình chũ̀ nhật cỏ chiều daii gấp 2 lần chiều rộng. Sau khi mờ rộng, diện tích ao tăng thèm $600 \mathrm{~m} 2$ và diện tích ao mới gấp 4 lần ao cũ. Hôi phải đủng bao nhiêu chiếc cọc để đủ rào xung quanh ao mới? Biết rằng cọc nọ cách cọc kia $1 \mathrm{~m}$ và ờ một góc ao người ta để lối lên xuống rộng $2 \mathrm{~m}$

Read:   File word Đề thi HSG Toán 6 Huyện Lục Ngạn – Năm học 2022 – 2023

Bài 5 ( 2 điểm):
Tìm tất cả các bộ ba số nguyên tố $a, b, c$ đôi một khác nhau thỏa mãn điều kiện: $20 a b c<30(a b+b c+c a)<21 a b c$

Tải về file Word

Xem thêm:

File word Đề thi HSG Toán 6 THCS Quảng Long – Năm học 2022 – 2023

File word Đề thi HSG Toán 6 Huyện Quảng Xương – Năm học 2022 – 2023

Tham gia nhóm facebook Wtailieu để có thêm nhiều file wrod đề thi Toán 6, 7, 8, 9

Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *