File word Đề khảo sát Câu lạc bộ Toán 8 – THCS Cầu Giấy

File word Đề khảo sát Câu lạc bộ Toán 8 – THCS Cầu Giấy

Bài 1. (5,0 điểm) Cho biểu thức

$M=\left[\frac{(a-1)^2}{3 a+(a-1)^2}-\frac{1-2 a^2+4 a}{a^3-1}+\frac{1}{a-1}\right] : \frac{a^3+4 a}{4 a^2} .$

a) Rút gọn $M$.

b) Tìm $a$ để $M>0$.

c) Tìm $a$ nguyên để $M$ nhận giá trị nguyên.

d) Tìm giá trị của $a$ để biểu thức $M$ đạt giá trị lớn nhất.

Bài 2. (4,0 điểm)

1) Cho a, b, c đôi một khác nhau thỏa mãn: $a b+b c+c a=1$.

Tính giá trị của biểu thức $A=\frac{(a+b)^2(b+c)^2(c+a)^2}{\left(1+a^2\right)\left(1+b^2\right)\left(1+c^2\right)}$.

2) Giải phương trình nghiệm nguyên: $x^2-6 y^2+x y+2 y-x-7=0$.

Bài 3. (4,0 điểm)

1) Chứng minh rằng: $A=20^n+16^n-3^n-1 \vdots 323$ với mọi số tự nhiên chẵn $n$.

2) Tìm giá trị lớn nhất cǔ́a $B=\frac{x^2-x y+y^2}{x^2+x y+y^2}$ với mọi số thực $x$ và $y$ không đồng thời bằng 0.

Bài 4. (6,0 điểm) Cho tam giác ABC nhọn, các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại trực tâm $H$. Gọi $M$ là trung điểm BC, và $K$ là điểm đối xứng với $H$ qua $M$.

a) Tứ giác BHCK là hình gì? Vì sao?

b) Gọi O và $I$ lần lượt là trung điểm AK và AH. Chứng minh rằng IM là trung trực của EF, từ đó suy ra AK vuông góc với EF.

c) Qua O kẻ đường thẳng song song với BC cắt AC ở $T$. Chứng minh rằng góc BIT là góc vuông.

Bài 5 (1,0 điểm) Trên bảng ghi các số 2022, 2023, 2024. Hai bạn Bảo và Đan luân phiên lên bảng lựa chọn hai số a, b bất kỳ rồi xóa đi hai số vừa chọn và viết lại hai số $a-(a, b)$ và $b-(a, b)$, với $(a, b)$ là ước chung lớn nhất của $a$ và $b$. Trò chơi kết thúc khi có bạn chiến thắng bằng cách đưa được một số về 0 . Biết Bảo đi chơi trước, hãy chỉ ra chiến thuật để Đan là người chiến thắng.

Read:   Tổng hợp Đề HSG Toán 8 Huyện Khoái Châu - Kèm file word và đáp án

—- Hết —-

Tải về

Vui lòng comment để được chia sẻ file Word

Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *