File word đề kiểm tra HKI Toán 11 THPT Trần Phú – Năm học 2022 – 2023

Gửi thầy cô File word đề kiểm tra HKI Toán 11 THPT Trần Phú – Năm học 2022 – 2023

Hình ảnh đề kiểm tra HKI Toán 11 THPT Trần Phú – Năm học 2022 – 2023

Mathpix đề kiểm tra HKI Toán 11 THPT Trần Phú – Năm học 2022 – 2023

Bài 1 ( 1 điểm): Giải các phương trình sau: $\cos 2x+{{\cos }^{2}}x-\sin x+2=0$
Bài 2 (1 điểm): Tìm hệ số của số hạng chứa ${{x}^{35}}$ trong khai triển ${{\left( {{\text{x}}^{2}}+4{{x}^{2}} \right)}^{15}}$
Bài 3 (1 điểm): Cho $2 C_{m+1}^2=7 A_{m, 2}^1$, với $n \in N$. Tìm n.
Bài 4 ( điểm): Một tổ gồm 7 học sinh nam, 8 học sinh nữ. Hói có bao nhiêu cách chọn 4 học sinh đi lao động sao cho có it nhất 2 học sinh nữ.
Bài 5(1 điểm): Xác suất bắn trúng hồng tâm của một nguời bắn cung là 0,3 . Tính xác suất để trong ba lần bắn độc lập ngườ đó bắn trủng hồng tâm đúng 2 lần.
Bài 6 (3 điểm): Cho hình chóp S.ABCD, có đáy ABCD là hình vuông tâm O. Gọi E, F lần lượt là trung điềm của cạnh SA, SB.
a. Tìm giao tuyến của (SAD) và (SBC).
b. Chứng minh: EF // (SCD), (OEF) // (SCD).
c. Xác định hình tính thiết diện của hình chóp S.ABCD cắt bơi mp (OEF).
Bài 7 (1 điểm): Có 7 học sinh nam và 5 học sinh nû̃ tập trung ngẵu nhiên theo 1 hàng dọc. Tính xác suất để người đứng ở đầu hàng và cuối hàng đều là học sinh nam?
Bài 8 (0.5 điểm): Khi ki hợ đồng dài hạn (10 năm) với người lao động được tuyển dụng. Công ty liên doanh A đề xuất hai phương án trả lương để người lao động chọn cụ thể là: Phương án I: Người lao động sẽ nhận được 48 triệu đồng cho năm làm việc đầu tiên và kề từ năm thứ 2 mức lương sẽ được tăng thêm 4 triệu mỗi năm.
Phương án 2: Người lao động sẽ nhận được 10 triệu đồng cho 1 quý (3 tháng) làm vię̣c đà̀u tiên và kể từ quý thử 2 mức lương sẽ được tăng thêm 1 triệu mỗi quý.
Nếu bạn là người lao động bạn chọn phương án nào để tiền lương sau 10 năm nhiều nhát? Hãy giải thich?
Bài 9 (0.5 điểm) Tính tổng $S=\left(2+\frac{1}{2}\right)^2+\left(4+\frac{1}{4}\right)^2+\ldots+\left(2^n+\frac{1}{2^n}\right)^2$.

Read:   File Word đề thi HKI Toán 9 Quận Long Biên – Năm học 2022 – 2023
Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *