File Word đề thi Chuyên Toán Phú Yên – Năm học 2023 – 2024

File Word đề thi Chuyên Toán Phú Yên – Năm học 2023 – 2024

Câu 1. (4,00 điểm)

a) Cho biểu thức $A=\left(\frac{x+2}{x \sqrt{x}-1}+\frac{\sqrt{x}}{x+\sqrt{x}+1}+\frac{1}{1-\sqrt{x}}\right): \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1}$.
Rùt gon biếu thức $A$; tính giá trị cùa $A$, biết $x=\frac{6+2 \sqrt{5}}{2+\sqrt{6+2 \sqrt{5}}}+\frac{6-2 \sqrt{5}}{2-\sqrt{6-2 \sqrt{5}}}$.
b) Cho biết $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=\sqrt{2}(a>1, b>1)$. Chứng minh rằng $a b-\sqrt{1-a^2 b^2+a^2+b^2}=1$.

Câu 2. (6,00 điểm) Giải các phương trình, hệ phương trình sau:
a) $(x-\sqrt{3})^3+(x+\sqrt{5})^3+(\sqrt{3}-\sqrt{5}-2 x)^3=0$.
b) $\left\{\begin{array}{l}(x y)^3+3 x y^3+2=6 y^2 \\ 3 x y^3=y^2+2\end{array}\right.$

Câu 3. (3,00 điểm) Cho đoạn thẳng $A B$, với $M$ là trung điềm. Trên đường trung trực $M t$ của đọ̣n thẳng $A B$ lấy điềm $I$ bất kì. Vẽ tia $A x$ sao cho $A I$ là phân giác góc $B A x$. Đường thẳng $B I$ cắt $A x$ tại $N$. Gọi $C$ là điểm đối xứng của $A$ qua $N, H$ là hình chiếu vuông góc của $C$ lên $A B$.
a) Chứng minh rằng tam giác $N H B$ cân.
b) Chứng minh đẳng thức: $B H^2=H I \cdot B N$.
c) Khi điểm $I$ di chuyền trên đường trung trực $M t$ đến vị trí làm cho tam giác $A B C$ vuông tại $C$, hãy tính tỉ số $\frac{A B}{A C}$.

Câu 4. (1,00 điểm) Cho phương trình $a x^2+b x+c=0 \quad(a \neq 0)$, với $a, b, c$ là số thực thòa $2 a-b+c=0$. Chứng minh rằng phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt và 2 nghiệm không thể đều dương.

Câu 5. (3,00 điểm) Cho tam giác $A B C$ vuông tại $A$. Gọi $D$ là trung điểm của $A B, H$ là hình chiếu vuông góc của $A$ lên đường thẳng $D C$. Đường thẳng qua $C$ vuông góc với $B C$ cắt đường thẳng $A B$ tại $E$. Gọi $I$ là hình chiếu vuông góc của $E$ lên đường thẳng $D C$.
a) Chứng minh $B H$ vuông góc với $A I$.
b) Đường thẳng qua $B$ vuông góc với $B H$ cắt đường thẳng $D C$ tại $K$. Chứng minh tứ giác $B C E K$ nội tiếp.

Read:   File Word Đề thi Giữa HKII Toán 9 – THCS Bế Văn Đàn – Năm học 2022 – 2023

Câu 6. (3,00 điểm) Cho $x, y$ là hai số thực thỏa mãn: $x \geq 1,0<y \leq 1$. Chứng minh rằng:
$
\frac{\frac{1}{x+1}+\frac{1}{y+1} \geq \frac{x}{x^2+y}+\frac{y}{y^2+x}}{}
$

Các bạn comment để nhận file word

Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *