File Word đề thi HKI Toán 6 THCS Nguyễn Văn Cừ – Năm học 2022 – 2023

Đề thi HKI Toán 6 THCS Nguyễn Văn Cừ – Năm học 2022 – 2023

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)

            Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng và viết vào vào bài làm.

Câu 1. Cho tập hợp $P=\left\{ 2,4,6,8 \right\}$, số phần tử trong tập hợp $P$ là

  1. $4$. B. $2$. C. $3$.                            D. $1$.

Câu 2. Trong các tập hợp sau, tập hợp  có các phần tử đều là số nguyên tố là

A. ${\{1 ; 3 ; 5 ; 7 ; 11\}}$. B.${\{3 ; 5 ; 7 ; 11 ; 29\}}$. C. ${\{3 ; 5 ; 7 ; 11 ; 111\}}$. D. ${\{0 ; 3 ; 5 ; 7 ; 13\}}$.

Câu 3.  Tập hợp các số nguyên gồm

A. Các số nguyên âm, số 0 và các số nguyên dương. B. số 0 và các số nguyên âm.
C. Các số nguyên âm và các số nguyên dương. D. số 0 và các số nguyên dương.

Câu 4. Kim tự tháp Kê-ốp (Ai Cập) được hoàn thành vào năm 2560 TCN. Toà nhà Landmark 81 (TP Hồ Chí Minh) được hoàn thành vào năm 2018 CN. Đền Ăng-co-vat (Campuchia) được hoàn thành vào năm 1150 CN. Cầu Caravan ở Izmir ( Thổ Nhĩ Kỳ) được xây dựng và năm 850 TCN. Công trình xây dựng được hoàn thành trước là

A.Kim tự tháp Kê-ôp. B. Toà nhà Landmark C. Đền Ăng-co-vat. D. Cầu Caravan

Câu 5. Cho $E=\{3;-8;0\}$. Tập hợp F gồm các phần tử của E và các số đối của chúng là

A.  $F=\{3;8;0;-3\}$ B. $F=\{-3;-8;0\}$ C. $F=\{3;-8;0;-3\}$ D. $F=\{3;-8;0;-3;8\}$

Câu 6. Trên trục số, điểm -2 cách điểm 3 số đơn vị là

Read:   Đề thi HKI Toán 7 Quận 8 TP HCM - Năm học 2020 - 2021 bản Word
A.  $5$ B. $2$ C. $1$ D. $8$

Câu 7. Mỗi góc của hình lục giác đều có số đo là

A.  ${{120}^{0}}$ B. ${{60}^{0}}$ C. ${{45}^{0}}$ D. ${{90}^{0}}$

Câu  8. Số hình thang cân có trong hình bên là

A.  $3$ B. $4$ C. $5$ D. $6$

Câu 9. Trong những hình dưới đây, những hình có trục đối xứng là

  1. $1,2,4$. B. $1,2,3,4,6$. C. $1,2,3,4,6,8$.              D. $1,2,4,5$.

Câu 10. Hình nào sau đây có trục đối xứng?

  1. Hình 1 B. Hình 2 C. Hình 3                        D. Hình 4

Câu 11. Hình nào sau đây không có tâm đối xứng?

  1. Hình vuông. B. Hình chữ nhật. C. Hình bình hành.                      D. Hình tam giác đều.

Câu 12. Hình ảnh nào dưới đây không có đối xứng trục?

Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4
A. Hình 1 B. Hình 2 C. Hình 3 D. Hình 4

Phần II – Tự luận(7,0 điểm)

Bài 1. (1,5 điểm)

a) Sắp xếp nhiệt độ vào mùa đông của một số địa điểm sau theo thứ tự nhiệt độ tăng dần.

Canada: $-{{25}^{0}}C$ Hàn quốc: $-{{6}^{0}}C$ Đà Lạt: ${{16}^{0}}C$ SaPa: $-{{2}^{0}}C$

b) Viết số đối của các số sau: -2022; 2022; 1924; -(-3600)

c) Tính tổng các số nguyên $x$ biết $-6\le x\le 4$

Bài 2. (1,0 điểm) Thực hiện phép tính (Tính nhanh nếu có thể)

a) \[-87+\left( -12 \right)-\left( -487 \right)+512\] b) $125.\left( -7 \right)+14.\left( -125 \right)+125$

Bài 3(1,0 điểm) Tìm số nguyên  x, biết

a) \[928\left( 31+~x \right)=128\]

b) $18\,\,\vdots \,\,x$ và $\,-5\,\,<\,\,x\,\,\le \,\,18$

Bài 4. (1,0 điểm) Số học sinh khối 6 của một trường khi xếp thành 8 hàng, 10 hàng hoặc 12 hàng đều vừa đủ. Hỏi khối 6 của trường đó có bao nhiêu học sinh? Biết số học sinh khối 6 nằm trong khoảng từ 300 đến 400 em.

Read:   File Word đề thi HKI Toán 6 Quận Tây Hồ - Năm học 2022 - 2023

Bài 5. ( 2,0 điểm) Một phòng học có nền nhà hình chữ nhật với chiều rộng là 5 m và chiều dài hơn chiều rộng 3 m.

a) Tính diện tích nền phòng học đó.

b)Để lát nền phòng học trên, người ta dùng loại gạch men hình vuông có cạnh là 40 cm.

Nếu một viên gạch giá 24 000 đồng và tiền công lát nền trả cho 1 m2 là 50 000 đồng thì số tiền phải trả cho tiền lát  nền căn phòng là bao nhiêu? ( Bỏ qua những mép vữa không đáng kể)

Bài 6. (0,5 điểm) Ông An có khu vườn hình chữ nhật có chiều dài và chiều rộng  là một số tự nhiên.  Ông muốn tăng chiều dài thêm 5 mét  mở rộng khu vườn  để trồng hoa và dành 3 m2 làm nơi để hệ thống tưới nước tự động. Khi đó diện tích trồng hoa của khu vườn là 357 (m2). Tính chiều dài và chiều rộng của khu vườn ban đầu, biết chiều dài ban đầu của khu vườn là một số  nguyên tố nhỏ hơn 50.

File Word đề thi HKI Toán 6 THCS Nguyễn Văn Cừ – Năm học 2022 – 2023

Tải về

Thầy cô comment để nhận file word

Hình đại diện của người dùng

admin

2 bình luận trong “File Word đề thi HKI Toán 6 THCS Nguyễn Văn Cừ – Năm học 2022 – 2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *