File Word đề thi HKI Toán 7 Năm học 2022 – 2023 trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Chia sẻ cùng quý thầy cô File Word đề thi HKI Toán 7 Năm học 2022 – 2023 trường THCS Nguyễn Trường Tộ

File gốc đề thi HKI Toán 7 Năm học 2022 – 2023 trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Mathpix đề thi HKI Toán 7 Năm học 2022 – 2023 trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Bài 1 (2 điểm). Tỉnh giá trị của biểu thức bằng cách hợp lý (nếu có thể):
a) $\frac{4}{13}-\frac{5}{12}+\frac{3}{4}+\frac{9}{13}-\frac{5}{6}$
b) $\frac{1}{9}: \frac{13}{17}-\frac{1}{9}: \frac{-13}{10}$
c) $\left(-\frac{1}{2}\right)^3+\sqrt{36}+\left(-\frac{1}{2}\right)^2 \cdot 8$
d) $\frac{(-1)^{2023}}{3} \cdot \frac{6}{7}-\left|\frac{1}{14}-1\right|+2022^0$
Bài 2 (2 điểm). Tìm x, biết:
a) $\frac{2}{3}-3 x=2$
b) $\frac{x+1}{5}=\frac{3}{4}$
c) $(x-2)^3:(-3)=9 \quad \frac{x}{3}=\frac{y}{2}$
d) $\frac{3}{4}-\left|x-\frac{3}{2}\right|=\frac{1}{6}$
Bài $3(0,5$ điểm). Tìm $\mathrm{x}, \mathrm{y}, \mathrm{z}$ biết: $2 \mathrm{x}=3 \mathrm{y} ; 4 \mathrm{y}=3 \mathrm{z}$ và $\mathrm{x}-\mathrm{y}+2 \mathrm{z}=57$
Bài 4 (2 điểm). Ba lớp $7 \mathrm{~A}, 7 \mathrm{~B}, 7 \mathrm{C}$ được giao chăm sóc cho 45 cây trong vườn trường. Biết số cây của 3 lớp $7 \mathrm{~A}, 7 \mathrm{~B}, 7 \mathrm{C}$ lần lượt tỉ lệ với $4 ; 5 ; 6$. Tính số cây mỗi lớp chăm sóc.

Bài 5 (3 điểm). Viết giả thiết, kết luận cho bài tập sau, vẽ lại hình vào bài kiềm tra, rồi làm bài tập:
Cho hình vẽ, có $\widehat{B A C}=50^{\circ}, \widehat{A B C}=65^{\circ}, A x / / B C$.
a) Tính số đo $\overline{A C B}$.
b) Tính số đo $\widehat{y A x}$ rồi chứng minh $\mathrm{Ax}$ là tia phân giác của $\widehat{y A C}$.
c) Vẽ tia $\mathrm{Az}$ là tia đối của tia $\mathrm{Ax}$, tia $\mathrm{Am}$ là tia phân giác của $\widehat{Z A B}$, tia Bn là tia phân giác của $\widehat{A B C}$. Chứng minh $\mathrm{Am} / / \mathrm{Bn}$.
Bài $6(0,5$ điểm). Cho dãy tỉ số bằng nhau:
$$
\frac{2 a+b+c+d}{a}=\frac{a+2 b+c+d}{b}=\frac{a+b+2 c+d}{c}=\frac{a+b+c+2 d}{d} .
$$
Tinh giá trị của biều thức $\mathrm{M}=\frac{a+b}{c+d}+\frac{b+c}{d+a}+\frac{c+d}{a+b}+\frac{d+a}{b+c}$
Chác các con làm bài tốt!

Read:   File Word đề thi HKI Toán 8 Năm học 2022 – 2023 trường THCS Nguyễn Trường Tộ

File Word đề thi HKI Toán 7 Năm học 2022 – 2023 trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Tải về file Word

Mỗi comment của thầy cô là động lực rất lớn cho Wtailieu tiếp tục làm việc và chia sẻ

Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *