File word đề thi HKI Toán 8 Năm học 2022 – 2023 Trường THCS Tân Mai

Chia sẻ cùng thầy cô file Word Đề thi HKI Toán 8 Năm học 2022 – 2023 Trường THCS Tân Mai

Hình ảnh đề HKI Toán 8 Năm học 2022 – 2023 Trường THCS Tân Mai

Mathpix Đề thi HKI Toán 8 Năm học 2022 – 2023 Trường THCS Tân Mai

Câu1 $(0,75$ điểm). Khẳng định nào đúng? Khẳng định nào sai?
1. Tứ giác có 2 Đường chéo bằng nhau và vuông góc với nhau là hình vuông.
2. Mẫu thức chung của các phân thức $\frac{2}{x-3} ; \frac{x-1}{2 x+6} ; \frac{1}{x^2-9}$ là $2(x-3)(x+3)$.
3. Kết quả rút gọn phân thức $\frac{15 x y^2+7}{3 x y^2+7}$ là $\frac{5}{x}$.
Câu 2 (0,75 điểm). Chọn đáp án đúng:
1. Những hình nào sau đây có hai đường chéo bằng nhau:
A. Hình chữ nhật B. Hinh thang cân
C. Hình thoi D. Hình bình hành
2. Phân thức đối của phân thức $\frac{2 x}{5-x}$ là:
$\begin{array}{llll}
\text { A. } \frac{5-x}{2 x} & \text { B. } \frac{x-5}{2 x} & \text { C. } \frac{2 x}{x-5} & \text { D. }-\frac{2 x}{x-5}
\end{array}$
3. Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích $120 \mathrm{~m}^2$, biết chiều dài của mảnh vườn là $12 \mathrm{~m}$. Khi đó chiều rộng của mảnh vườn đó là:
A. $10 \mathrm{~cm}$ B. $48 \mathrm{~m}$ C. $5 \mathrm{~m}$ D. $10 \mathrm{~m}$
II. TỰ LUẬN (8,5 điểm)
Bài 1 (1,5 điểm). Tìm $\mathrm{x}$ biết:
a) $x^2(x-1)+9 x-9=0$ b) $(2x-5)(x+3)={{(x+3)}^{2}}$
Bài 2 (3,0 điểm). Rút gọn biểu thức.
a) $\frac{6 x^2 y^3-5 x y}{8 x^2 y^2}+\frac{5 x y-2 x^2 y^3}{8 x^2 y^2}$ b) $\frac{3 x-8}{x-5}+\frac{2+13 x}{5-x}+\frac{x^2+35}{x-5}$ c) $\frac{x+1}{x-1}-\frac{x-1}{x+1}+\frac{2 x^2-4 x-2}{x^2-1}$
Bài 3 (3,5 điểm). Rút gọn biểu thức.

Read:   Một số đề thi HKI Toán 8 năm học 2022 - 2023 của các trường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

ABC vuông tại $\mathrm{A}$, có $\mathrm{M}$ là trung điểm của $\mathrm{BC}$. Kẻ $\text{MD}\bot \text{AB}$ tại $\mathrm{D}$, $M E \perp A C$ tại $E$.
a) Chứng minh $\mathrm{AM}=\mathrm{DE}$.
b) Gọi $\mathrm{K}$ là điểm đối xứng với $\mathrm{M}$ qua $\mathrm{E}$. Chứng minh tứ giác $\mathrm{AMCK}$ là hình thoi.
c) Gọi $\mathrm{O}$ là giao diểm của $\mathrm{AM}$ và $\mathrm{DE}$. Chứng minh $\mathrm{B}$ đối xứng với $\mathrm{K}$ qua $\mathrm{O}$.
d) Cho biết diện tích của tam giác $\mathrm{ABC}$ bằng $24 \mathrm{~m}^2$. Tính diện tích tứ giác $\mathrm{ADME}$.
Bài $4(0,5$ điểm). Cho $\mathrm{a}, \mathrm{b}, \mathrm{c}$ là các số thực khác 0 thỏa mãn: $a(a-b)+b(b-c)+c(c-a)=0$ Tính giá trị của biểu thức $P=\left(1+\frac{a}{b}\right)\left(1+\frac{b}{c}\right)\left(1+\frac{c}{a}\right)$

File Word Đề thi HKI Toán 8 Năm học 2022 – 2023 Trường THCS Tân Mai

Tải về file word 

Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *