File Word đề thi HSG Huyện Quế Võ (Bắc Ninh) – Năm học 2022 – 2023

Hình ảnh đề thi HSG Huyện Quế Võ (Bắc Ninh) – Năm học 2022 – 2023

Nội dung đề thi HSG Huyện Quế Võ (Bắc Ninh) – Năm học 2022 – 2023

Câu 1: (4,0 điểm) Cho biểu thức $A=\left(\frac{2}{2 \sqrt{x+1}}-\frac{5}{4 x-1}+\frac{1}{2 \sqrt{x}-1}\right): \frac{\sqrt{x}-1}{(2 \sqrt{x}+1)^2}$

a) Rút gọn biểu thức $\mathrm{A}$

b) Tính giá trị của biểu thức $A$ khi $x=\sqrt[3] {20+14 \sqrt{2}}+\sqrt[3] {20-14 \sqrt{2}}$.

Câu 2: (4,0 điểm)

a) Giải phương trình $x^2-x-4=2 \sqrt{x-1}(1-x)$.

b) Cho đường thẳng $(d): y=(m-2) x-m+5$. Tìm $m$ để khoảng cách từ $O$ đến đường thẳng $(d)$ lớn nhất.

Câu 3: (4,0 điểm)

a) Tìm các số tự nhiên x ; y sao cho $x^2+3 x+1=5^y$.

b) Có bao nhiêu cách viết các số tự nhiên từ 1 đến 15 thành một dãy sao cho tổng của hai số liên tiếp bất kỳ trong dãy đều là số chính phương.

Câu 4: (6,0 điểm)

Cho hai đường tròn $(\mathrm{O})$ và $\left(\mathrm{O}^{\prime}\right)$ thay đổi nhưng luôn cắt nhau tại hai điểm phân biệt $\mathrm{A}$ và $\mathrm{B}$ cố định. Gọi $\mathrm{M}$ lả trung điểm của $\mathrm{OO}^{\prime}$ và $\mathrm{T}$ là điểm đối xứng với $\mathrm{A}$ qua $\mathrm{M}$. Đường tròn tâm $\mathrm{T}$ bán kinh $\mathrm{TA}$ tương ứng cắt các đường tròn $(\mathrm{O})$ và $\left(\mathrm{O}^{\prime}\right)$ tại các giao điểm thứ hai là $\mathrm{E}$ và $\mathrm{F}$.

a) Chứng minh rằng $\mathrm{AE}$ là tiếp tuyến của đường tròn $\left(\mathrm{O}^{\prime}\right)$

Read:   Đề thi vào 10 PT Năng khiếu Đại học quốc gia TP HCM - Năm học 2023 - 2024

b) Chứng minh rằng đường tròn ngoại tiếp tam giác $\mathrm{AEF}$ luôn đi qua một điểm cố định khác $\mathrm{A}$, khi hai đường tròn $(\mathrm{O})$ và $\left(\mathrm{O}^{\prime}\right)$ thay đổi nhưng luôn đi qua $\mathrm{A}, \mathrm{B}$

c) Trên đường tròn $(\mathrm{O})$ lấy điểm $\mathrm{P}$ bất kỳ sao cho $\mathrm{PA}$ cắt $\left(\mathrm{O}^{\prime}\right)$ tại $\mathrm{Q}$. Chứng minh rằng $\mathrm{TP}=\mathrm{TQ}$.

Câu 5: (2,0 điểm) Cho các số thực dương x ; y ; z thỏa mãn $z=(x-2 y)(y-2 x)$. Chứng minh rằng $\frac{9}{xy+xz}+\frac{9}{xy+yz}+\frac{{{x}^{3}}+{{y}^{3}}}{z}\ge \frac{11}{2}.$

File Word đề thi HSG Huyện Quế Võ (Bắc Ninh) – Năm học 2022 – 2023

Chúng tôi sẽ cập nhập sớm

Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *