File Word đề thi HSG Tỉnh Lâm Đồng – Năm học 2009– 2010

File Word đề thi HSG Tỉnh Lâm Đồng – Năm học 2009– 2010

Câu 1 (2,5 đ)

a) Rút gọn $\text{A}={{(\sqrt{3-\sqrt{5}}-\sqrt{3+\sqrt{5}})}^{2}}$.

b) Phân tích đa thức $\text{B}$ thành nhân tử với $\text{B}={{\text{x}}^{4}}+{{\text{x}}^{3}}+2\text{x}-4$.

Câu 2 (2,0 đ) Cho biểu thức $\text{A}=\frac{\text{x}+5-5\sqrt{\text{x}-1}}{\text{x}-3\sqrt{\text{x}-1}-1}$.
a) Tìm điều kiện của $\text{x}$ để biểu thức $\text{A}$ có nghĩa.
b) Chứng minh : $\text{A}=1-\frac{2}{\sqrt{\text{x}-1}}$.

Câu 3 (2,0 đ) Với mọi số thực $\text{a},\text{b},\text{x},\text{y}$, chứng minh rằng ta luôn có :

${{(ax-by)}^{2}}\ge \left( {{a}^{2}}-{{b}^{2}} \right)\left( {{x}^{2}}-{{y}^{2}} \right)\text{. }\!\!~\!\!\text{ }$

Câu 4 (2,0 đ) Cho hai số tự nhiên a và b bất kì. Chứng minh :

$\text{A}=\left( \text{a}+\text{b} \right)\left( \text{a}+2\text{ }\!\!~\!\!\text{ b} \right)\left( \text{a}+3\text{ }\!\!~\!\!\text{ b} \right)\left( \text{a}+4\text{ }\!\!~\!\!\text{ b} \right)+{{\text{b}}^{4}}\text{ }\!\!~\!\!\text{ }$ là số chính phương

Câu $5(2,0$ d $)$ Cho $\frac{\text{x}}{2008}=\frac{\text{y}}{2009}=\frac{\text{z}}{2010}$. Chứng minh : $4\left( \text{x}-\text{y} \right)\left( \text{y}-\text{z} \right)={{(\text{z}-\text{x})}^{2}}$.

Câu 6 (1,5 đ) Cho số $\text{A}=2011.2012.2013$…. .4020. Chứng minh A chia hết cho ${{2}^{2010}}$.

Câu $7\left( 2,0 \right.$ d) Tìm $\text{x}$ và $\text{y}$ biết rằng : $\left\{ \begin{array}{*{35}{l}}\text{x}+\text{y}=3  \\{{\text{x}}^{4}}+{{\text{y}}^{4}}=17  \\\end{array} \right.$

Câu $8(2,0$ đ) Cho đường tròn tâm $\text{O}$, đường kính $\text{AB}$ cố định. $\text{C}$ là một điểm cố định trên $\left( \text{O} \right)$ thỏa mãn $\overset\frown{AC}>\overset\frown{CB}$. Gọi $\text{M}$ là một điểm di động trên cung nhỏ $\text{CB}$ ( $\text{M}$ không trùng $\text{C}$ và $\text{B}$ ). Tia $\text{CM}$ cắt đường thẳng $\text{AB}$ tại $\text{D}$. Đường tròn ngoại tiếp tam giác $\text{OMD}$ cắt đường tròn $\left( \text{O} \right)$ tại điểm thứ hai là $\text{E}$ ( $\text{E}$ khác $\text{M})$.

a) Chứng minh $\text{CE}\bot \text{AB}$.

b) Chứng minh $\text{E}$ là một điểm cố định khi $\text{M}$ di động trên cung nhỏ $\text{BC}$.

Câu 9 (2,5 đ) Cho hình chữ nhật $\text{ABCD}$.  có $\text{AB}=\text{a},\text{AD}=\text{b}$. Trên tia đối của tia $\text{AD}$, lấy điểm $\text{F}$ sao cho $\text{AF}=\text{AB}$. Trên tia đối của tia $\text{AB}$, lấy điểm $\text{E}$ sao cho $\text{AE}=\text{AD}$. Giao điểm của $\text{FC}$ với $\text{AB}$ là $\text{N}$. Giao điểm của $\text{EC}$ với $\text{AD}$ là $\text{M}$.

Read:   Đề thi HSG Toán 9 Quận Ba Đình – Năm học 2020 – 2021

a) Chứng minh : $\text{MD}=\text{BN}=\frac{\text{ab}}{\text{a}+\text{b}}$.

b) Gọi giao điểm của $\text{DB}$ với $\text{FC}$ và $\text{EC}$ lần lượt là $\text{I}$ và $\text{G}$.

Chứng minh : Diện tích (AMGIN) = Diện tích $($DGC) + Diện tích (IBC).

Câu 10 (1,5 đ) Cho tam giác nhọn $\text{ABC}$, lấy điểm $\text{D}$ thuộc miền trong của tam giác sao cho $\widehat{\text{DAC}}=\widehat{\text{DBC}}$. Gọi $\text{E}$ và $\text{F}$ lần lượt là hình chiếu của $\text{D}$ lên cạnh $\text{AC}$ và cạnh $\text{BC}$. Biết $\text{M}$ là trung điểm cạnh $\text{AB}$. Chứng minh tam giác MEF cân.

Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *