File word Đề thi HSG Toán 6 Huyện Quảng Xương – Năm học 2022 – 2023

File word Đề thi HSG Toán 6 Huyện Quảng Xương – Năm học 2022 – 2023

Câu 1(4 điểm): Tính giá trị của các biểu thức sau:
$
\begin{aligned}
& A=-37+54+(-70)+(-163)+246 \\
& B=2011-\left[39-\left(2^3 3-21\right)^2\right] :(-3)+2021^0 \\
& C=\frac{3^{10} \cdot 11+3^{10,5}}{3^0 \cdot 2^4} \\
& D=\frac{6}{15.18}+\frac{6}{18.21}+\frac{6}{21.24}+\cdots \cdot+\frac{E}{97,90}
\end{aligned}
$

Câu 2 ( 4 điểm):
1. Tìm $x$ biêt :
a) $(7 x-11)^3=2^3 5^2+2.10^2$
b) $\frac{2}{3}+\frac{1}{2} x=-1$
c) $2^x+2^{x+1}+2^{x+1}+2^{x+3}=960$
2. Trong một hội nghi học sinh giỏi, sổ học sinh nî chiếm $\frac{2}{5}$, trong đơ $\frac{3}{8}$ sổ nừ la học sinh lóp 6. Trong số hoc sinh nam dư hộ nghi, $\frac{2}{9}$ la họ sinh lơp 6 . Biet só học sinh dư hợi nghi trong lhoảng từ 100 đên 170 bạn. Tinh sô học sinh gioi nam và nî̀ loop 6.

Câu 3 (4 điểm):
1. Tim hai số tự nhiên có tích bằng 2700 vả bội chung nhỏ nhất bằng 900
2) a) Tìm số nguyên $x, y$ biêt $x(y-2)+y-2=3$
b) Tim sốtur nhiên n để phàn «ổ $\frac{2 n+2}{4 n+1}$ lâ phân sổ tố giản.

Câu 4 (6 điểm):
1. Trên tia $O x$ lày 2 aieem $A$ và $B$ sao cho $O A=4 \mathrm{~cm}$ và $O B=9 \mathrm{~cm}$.
a) Tinh đọ daii đoan thâng $A B$.
b) Trên tia đồi cúa tia $\mathrm{Ox}$ lày điêm $\mathrm{C}$ sao cho $\mathrm{OC}=1 \mathrm{~cm}$. Chưng tó đièm $\mathrm{A}$ lả trung điêm của đoạn thăng $\mathrm{CB}$.
2. Cho truờ n đièm ( $n \in N_i n \geq 2$ ) trong đó khỏng có ba điềm nảo thâng hảng. Cư qua 2 điêm ta vė được mọt đườg thẳng. Piet nô đường thîng vè được la 36 . Tinh $n$.
3. Bacc Bỉnh có mọ́t thira ruọng nhur hinh vê durớ đây. Trong đó MNPQ la hinh thang, đảy lơn gậ đô đáy nhó. QDEF la hinh binh hành. Bac Binh trông lua trên toàn bō thîa ruọng đó.
Nèu mồi mét vuông thu hoạch đưọc $0,6 \mathrm{~kg}$ thóc thi baic
Bình thu được bao nhieu kg thóc?

Read:   File word Đề thi HSG Toán 6 Huyện Lục Ngạn – Năm học 2022 – 2023

Câu 5: Viết 6 sô tư nhiên vảo 6 mạt củs một con xuic xàc. Chứng tỏ rằng khi ta gieo xúc xằc xuông mạt bain thi trong 5 mặt co thê nhin thây bao giò cuùng tim aurộc một hay nhiêu mạt đẻ tông càc zô trên mât âo chia hêt cho 5 .

Đề này hình chụp xấu nhiều lỗi quá đợi word xong mình chia sẻ

Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *