File Word Đề thi HSG Toán 6 – Tân Kỳ – Năm học 2021 – 2022

File Word Đề thi HSG Toán 6 – Tân Kỳ – Năm học 2021 – 2022

Câu 1 (5 điểm). Thực hiện phép tinh
a) $\frac{7}{22}+\frac{-15}{23}+\frac{2022}{2023}+\frac{-8}{23}+\frac{15}{22}$
b) $\frac{-2}{11}+5 \frac{5}{6}\left(14 \frac{1}{5}-11 \frac{1}{5}\right): 5 \frac{1}{2}$
c) $2000+\left\{20-\left[4^3 \cdot 2022^0-\left(3^2+5^3\right): 2\right] \right\}$

Câu 2 (3 điểm). Tìm $\mathrm{x}$, biết:
a) $5-(3-2 x)=4$
b) $(x-1)\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{6}+\frac{1}{12}+\frac{1}{20}+\frac{1}{30}\right)=\frac{2}{3}$

Câu 3 (4,5 điểm).
a) Tìm số nguyên tố $\mathrm{p}$ biết $\mathrm{p}+2, \mathrm{p}+4$ cũng là số nguyên tố.
b) Lóp $6 \mathrm{~A}$ trong các giờ học nếu chia nhóm 4 bạn, 5 bạn, 8 bạn thi vì̛a đủ. Tinh sổ học sinh của lớp $6 \mathrm{~A}$, biết lớp $6 \mathrm{~A}$ không quá 40 học sinh.
c) Một trường THCS có 80 học sinh tham gia kỳ thi kiểm định chất lượng học sinh giơi khối $6,7,8$ nàm học 2022 – 2023. Trong đó sổ học sinh khổi 7 tham gia thi chiếm $30 \%$ tồng số học sinh tham gia thi, số học sinh khối 7 và khổi 8 tham gia thi gấp ba lần số học sinh khổi 6 tham gia thi. Hơi mỗi khối có bao nhiêu học sinh tham gia thi?

Câu 4 (5,5 điểm) .
1) Nhà Tuấn có một mành vườn hỉnh chữ nhật để trồng Ôi, chiều dài mảnh vườn là $54 \mathrm{~m}$, chiều rộng bằng $\frac{2}{3}$ chiều dài.
a) Tỉnh diện tích mành vườn. :
b) Mỗi cây Ôi giống có giả là 25000 đồng và để trồng mỗi cây Ôi cần diện tịch là $6 \mathrm{~m}^2$. Tính số tiên mua OOi giống để trồng hết mảnh vườn.
2) Trên đoạn thẳng $\mathrm{AB}=8 \mathrm{~cm}$ lấy hai điềm $\mathrm{M}$ và $\mathrm{N}$ sao cho $\mathrm{AM}=3 \mathrm{~cm}, \mathrm{MN}$ $=1 \mathrm{~cm}$.
a) Tỉnh độ dài đoạn thẳng $\mathrm{BM}$.
b) Điểm $\mathrm{N}$ có phải là trung điểm của đoạn thẳng $\mathrm{AB}$ ?

Read:   File word Đề thi HSG Toán 6 Huyện Ứng Hòa – Năm học 2022 – 2023

Câu 5 (2 điểm).
Cho n là số tự nhiên. Chứng tỏ $\frac{3 n+1}{n(3 n+2)}$ là phân số tối giản.
Bản Word sẽ được update ngay khi hoàn thiện

Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *