File word Đề thi HSG Toán 6 THCS Quảng Đức – Năm học 2022 – 2023

File word Đề thi HSG Toán 6 THCS Quảng Đức – Năm học 2022 – 2023

Câu 1(4 điểm) Tính giá trị biểu thức
a) $27.74+26.27-355$.
b) $\left(10^2+11^2+12^2\right):\left(13^2+14^2\right)$.
c) $C=\left(1-\frac{1}{2}\right)\left(1-\frac{1}{3}\right)\left(1-\frac{1}{4}\right) \ldots\left(1-\frac{1}{2021}\right)\left(1-\frac{1}{2022}\right)$
d) $S=1+x+x^2+x^3+$ $+x^{98}+x^{99}$ vởi $x=2023$

Câu 2( 4 điểm)

1)Tim $\mathrm{x}$ biêt:
a) $30 \%, x+x-15=-67$
b) $3+2^{\mathrm{x}-1}=24-\left[4^2-\left(2^2-1\right)\right] $
2) Một hiệu sảch có tất ca 5 họpp bút bi và bủt chi. Mỗi hộp chi đựng mọt loại bút. Hợp 1 có 78 bưt, hộp 2 có 80 bút, họp 3 cỏ 82 but, họp 4 có 114 bưt, hộp 5 có 128 bu̇t. Sau đó, cô bản hàng bản đi mọt hộp bưt chi. Hōi lủc đà̀u họp nào đựng bưt bi, hộp nào đựng bủt chì ? Biết rẳng số bủt bi con lại gấp 4 lần số bưt chì còn lại.

Câu 3( 4 điểm)
a) Tìm số chinh phương có 4 chữ số biểt rằng 2 chữ sổ đâu giống nhau, 2 chữ sổ cuối giổng nhau
b) Tim 3 số nguyên tố sao cho tích của chúng gấp 5 lần tổng của chủng

Câu 4 ( 6 đỉểm):

1) Trên đường thẳng d lây ba điềm $M, N_x, P$ sao cho $M N=5 \mathrm{~cm}, M P=2,5 \mathrm{~cm}$
a) Tinh $N P$
b) Cho điềm $\mathrm{O}$ nằm ngoài đường thẳng $\mathrm{d}$, trên đưởng thẳng dả̉ 270 điểm phân biẹt.t.
Hỏi có bao nhiêu góc đỉnh $O$ mà mỗi cạnh của gỏc đi qua một điểm thuộc đường thẳng d

2)Anh Nam làm 1 khung cứa sẵt có kicch thước và hinh danng như hinh
bên. Khung sẳt bên ngoài là hình chữ nhậ co chiểu dài $250 \mathrm{~cm}$,
chiều rộng là $120 \mathrm{~cm}$. Phia trong lá các hinh thoi có độ dài canh $60 \mathrm{~cm}$
a) Hỏi anh Nam càn dủng bao nhiêu mẻt dây thèp để làm được 1 khung khung cửa nhur vậy?
b) Già sự mua $5 \mathrm{~m}$ sắt anh Nam phải trả 24000 đồng. Tỉnh sổ tiển anh Nam phải trả tiền mua sắt đề lám 1 khung sẳt nòi trên.

Read:   10 đề ôn thi HSG Toán 6 - Năm học 2022 - 2023

Câu 5:(2 điểm)
Cho tổng $T=\frac{2}{2^1}+\frac{3}{2^2}+\frac{4}{2^3}+\ldots . .+\frac{2016}{2^{215}}+\frac{2017}{2^{215}}$. So sảnh $T$ với 3

Các bạn ghé lại sau để tải file word

Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *