File word Đề thi HSG Toán 6 THCS Quảng Long – Năm học 2022 – 2023

File word Đề thi HSG Toán 6 THCS Quảng Long – Năm học 2022 – 2023

Câu 1: (4 điểm). Thực hiện phép tính
a/ $1968: 16+5136: 16-704: 16$
b $/ 2^3 \cdot 5^3-3\left\{400-\left[673-2^3 \cdot\left(7^8: 7^6+7^0\right)\right]\right\}$
c) $\mathrm{A}=\frac{5 \cdot\left(2^2 \cdot 3^2\right)^0 \cdot\left(2^2\right)^6-2 \cdot\left(2^2 \cdot 3\right)^{14} \cdot 3^4}{5 \cdot 2^{28} \cdot 3^{18}-7 \cdot 2^{29} \cdot 3^{18}}$
d) $B=81 .\left[\frac{12-\frac{12}{7}-\frac{12}{289}-\frac{12}{85}}{4-\frac{4}{7}-\frac{4}{289}-\frac{4}{85}}: \frac{5+\frac{5}{13}+\frac{5}{169}+\frac{5}{91}}{6+\frac{6}{13}+\frac{6}{169}+\frac{6}{91}}\right] \cdot \frac{158158158}{711711711}$

Câu 2: (4 điểm).
a) Tìm số tự nhiên $x$ biết: $5^{2 x-3}-2.5^2=5^2 .3$
b) Tìm số tự nhiên $x$ biết: $\frac{1}{3}+\frac{1}{6}+\frac{1}{10}+\ldots+\frac{2}{x(x+1)}=\frac{2021}{2023}$
c) Tìm $x ; y \in Z$ biết $2^x+124=5^y$.
d) Tìm các chữ số $\mathrm{x}$ và $\mathrm{y}$ để số $\overline{1 \times 8 y 2}$ chia hết cho 36

Câu3: (4 điểm)
a) Chứng minh rằng: Nếu $7 x+4 y: 37$ thì $13 x+18 y: 37$
b) Tìm n để phân số $\frac{12 n+1}{30 n+2}$ là phân số tối giản

Câu 4. ( 6 điểm).
1. $(4,5$ điểm . Cho $\widehat{x A y y}$, trên tia $\mathrm{Ax}$ lấy điểm $\mathrm{B}$ sao cho $\mathrm{AB}=6 \mathrm{~cm}$. Trên tia đổi của tia $\mathrm{Ax}$ lấy điểm $\mathrm{D}$ sao cho $\mathrm{AD}=4 \mathrm{~cm}$.
a) Tính $\mathrm{BD}$
b) Lấy điểm $\mathrm{K}$ nằm giữa $\mathrm{B}$ và $\mathrm{D}$. Biết $\mathrm{AK}=2 \mathrm{~cm}$. Tính $\mathrm{BK}$
c) Trên tia $\mathrm{Ay}$ lấy điểm $\mathrm{C}$ khác điểm $\mathrm{A}$ và trên đường thẳng $\mathrm{AB}$ lấy thêm 2019 điềm phân biệt khác 3 điểm A, B, D. Vẽ thêm các tia gổc $\mathrm{C}$ đi qua 2019 điềm vừa vẽ thêm. Tỉnh số góc đỉnh đỉnh $C$ được tạo thành? (mỗi góc chỉ được tính một lần) 2. $(1,5$ aieêm). Cho $\mathrm{ABC}$. Trên $\mathrm{BC}$ lầy điểm $\mathrm{M}$, trên $\mathrm{AB}$ lấyđiểm $\mathrm{N}$ sao cho $\mathrm{BM}=\mathrm{MC}$ và $\mathrm{AN}=\mathrm{NB}$. Nối $\mathrm{Am}$ và $\mathrm{CN}$ cắt nhau tại $\mathrm{O}$. Biêt $\mathrm{AM}=24 \mathrm{~cm}$. Tính $\mathrm{OA}$ ?

Read:   Chủ đề 13. Tập hợp số nguyên – Dạy thêm Toán 6

Câu 5. (2 điểm)
Trong 45 học sinh làm bài kiểm tra, không có ai bị điềm đưới 2 , chì có 2 học sinh được điểm 10. Chửng minh rằng it nhất cũ̃ng tỉm được 6 học sinh có điểm kiểm tra bằng nhau. Biết rằng điểm mỗi bài kiểm tra là một số tự nhiên.

Các bạn quay lại sau để tải file wrod

Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *