File Word đề thi HSG Toán 8 Huyện Hoàng Hóa– Năm Học 2022 – 2023

File Word đề thi HSG Toán 8 Huyện Hoàng Hóa– Năm Học 2022 – 2023

Câu 1. (4,0 đểm)
1. Cho biểu thức: $A=\frac{x^3-x}{x^2+1} \cdot\left(\frac{1}{x^2-2 x+1}+\frac{1}{1-x^2}\right)-\frac{x^2+x+1}{x^3-1}$, với $x \neq \pm 1$.
Rút gọn biểu thức $\mathrm{A}$. Tính giá tri biểu thức $\mathrm{A}$ khi $\mathrm{x}$ thỏa mãn: $\mathrm{x}^3-2 \mathrm{x}^2-5 \mathrm{x}+6=0$.
2. Cho $a, b, c$ là ba số đôi một không đối nhau thóa mãn: $a b+b c+c a=5$.
Tinh giá tri của biểu thức: $\mathrm{P}=\frac{(\mathrm{a}+\mathrm{b})^2(\mathrm{~b}+\mathrm{c})^2(\mathrm{c}+\mathrm{a})^2}{\left(5+\mathrm{a}^2\right)\left(5+\mathrm{b}^2\right)\left(5+\mathrm{c}^2\right)}$.

Câu 2. (4,0 điểm)
1. Giải phưong trình: $\left(x^2-1\right)\left(x^2+4 x+3\right)=192$.
2. Tìm $a, b$ sao cho đa thức $f(x)=a x^3+b x^2+10 x-4$ chia hết cho đa thức $g(x)=x^2+x-2$

Câu 3. (4,0 điểm)
1. Tìm các cặp số nguyên $(x ; y)$ thỏa mãn: $x^2+x y=2022 x+2023 y+2024$.
2. Cho $x, y$ là các số nguyên sao cho $x^2-2 x y-y$ và $x y-2 y^2-x$ đều chia hết cho 5 . Chứng minh rằng $2 x^2+y^2+2 x+y$ cũng chia hết cho 5 .

Câu 4. (6,0 điểm)
Cho hình vuông $\mathrm{ABCD}$. Gọi $\mathrm{E}, \mathrm{K}$ lần lượt là trung điểm của $\mathrm{AB}$ và $C D ; \mathrm{O}$ là giao điểm của $\mathrm{AK}$ và $\mathrm{DE}$. $\mathrm{Hạ} \mathrm{DM} \perp \mathrm{CE}$.
1. Chứng minh tứ giác $\mathrm{ADKE}$ là hình chữ nhật, từ đó suy $\mathrm{ra} \mathrm{AM} \perp \mathrm{KM}$.
2. Gọi $N$ là giao điểm của $A K$ và $\mathrm{BM}$. Chứng minh $\triangle \mathrm{ADM}$ cân và tính số đo của góc ANB.
3. Phân giác góc $\mathrm{DCE}$ cắt cạnh $\mathrm{AD}$ tại $\mathrm{F}$. Chứng minh rằng $\mathrm{CF} \leq 2 \mathrm{EF}$.

Câu 5. (2,0 điểm)
Cho $\mathrm{a}, \mathrm{b}, \mathrm{c}$ là các số thực dương: $\mathrm{ab}+\mathrm{bc}+\mathrm{ca}=3$. Chứng minh rằng:
$
\frac{1+3 a}{1+b^2}+\frac{1+3 b}{1+c^2}+\frac{1+3 c}{1+a^2} \geq 6
$

Read:   Tổng hợp Đề thi HSG Toán 8 Huyện Nho Quan - File Word có đáp án
Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *