File Word đề thi HSG Toán 8 Huyện Tiên Du – Năm Học 2022 – 2023

File Word đề thi HSG Toán 8 Huyện Tiên Du – Năm Học 2022 – 2023

I. PHẦ CHUNG

Câu 1(3.5 điểm)
1) Rút gọn biểu thức $A=\left(\frac{3 x+1}{x^2-1}-\frac{2 x}{x-1}+\frac{3 x}{x+1}\right): \frac{x-1}{4 x+1}$, vơi $x \neq \pm 1 ; x \neq \frac{-1}{4}$.
2) Tìm tất cả các giá trị của $x$ thỏa mãn $2 x^3+(x+1)^3-3 x^3=1$.

Câu 2(3,0 điểm)
Phân tích các đa thức sau thảnh nhân tử:
1) $x^4-5 x^2+4$;
2) $(x+y+2 z)^2+(x+y-z)^2-9 z^2$.

Câu 3(3,0 điểm)
1) Xác định các số thực $a, b$ để đa thức $P(x)=x^2+a x+b$ chia hết cho đa thức $x^2-1$.
2) Cho $a, b, c$ là ba số khác 0 . Chưng minh rà̀ng nếu $(a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2$ thì $\frac{a^2}{a^2+2 b c}+\frac{b^2}{b^2+2 a c}+\frac{c^2}{c^2+2 a b}=1$.

Câu 4(6,5 điểm) Cho hình chữ nhật $\mathrm{ABCD}(\mathrm{AB}>2 \mathrm{BC})$, trên cạnh $\mathrm{AB}$ lấy điềm $\mathrm{M}$ sao cho $\mathrm{BC}=\mathrm{AM}$, trên tia $\mathrm{CB}$ lấy điêm $\mathrm{N}$ sao cho $\mathrm{CN}=\mathrm{BM}$, $\mathrm{CM}$ cắt $\mathrm{AN}$ tại $\mathrm{P}$, trên Cạnh $\mathrm{CD}$ láy điểm $\mathrm{E}$ sao cho $\mathrm{CE}=\mathrm{CB}$.
1) Chưng minh tứ giác $\mathrm{AMCE}$ là hình binh hảnh.
2) Chứng minh các tam giác $\mathrm{ADE}$ và ECN bẳng nhau.
3) Đường thẳng qua $\mathrm{A}$ vuông góe vớl $\mathrm{AE}$ cắt đường thẳng qua $\mathrm{N}$ vuông góc với $\mathrm{NE}$ tại diểm $\mathrm{F}$. Chưng minh tứ giảc $\mathrm{AENF}$ lả hỉnh vuông.
4) Gọi $\mathrm{K}$ là giao điểm của EN với $\mathrm{PC}, \mathrm{L}$ là giao điểm của EF với $\mathrm{AN}$. Tỉnh tỉ số diện tích của hai tam giác NKL và NEP.

II. PHẦN RIÊNG
Thi sinh Lra chọn tàm môt (cho môt) câu trong hai câu sau:

Câu 5 a(4,0 diềm)
1) Chứng minh rằng nếu $2 n$ (vởi $n \in N^*$ ) lả tồng Của hai số chính phương thì $n$ cùng là tổng Cưa hai số chính phương.
2) Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhát của $A=\frac{6 x-2}{3 x^2+1}$.
Câu 5 b (4,0 diêm)
1) Cho biểu thức $A=1^3+2^3+3^3+\ldots+2022^3+2023^3$. Tìm số dư khi chia số $\mathrm{A}$ cho 3 .
2) Chox, $y$ là hai số dương thỏa màn $x+y=1$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $A=x^3 y^3+x^3 y^3$

Read:   Đề thi HSG Toán 8 Huyện Thuận Thành – Năm Học 2021 – 2022

bạn nào cần comment mình word tặng

Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *