File Word Đề thi HSG Toán 8 Thị xã Từ Sơn – Năm học 2020 – 2021

Chia sẻ cùng quý thầy cô File Word Đề thi HSG Toán 8 Thị xã Từ Sơn – Năm học 2020 – 2021.

File gốc Đề thi HSG Toán 8 Thị xã Từ Sơn – Năm học 2020 – 2021

Mathpix Đề thi HSG Toán 8 Thị xã Từ Sơn – Năm học 2020 – 2021

Câu 1. (4 điểm)

 1. Phân tích đa thức thành nhân tử.
 2. $x^3+9 x^2+23 x+15$.
 3. $(x+2)(x+3)(x+4)(x+5)-24$
 4. Cho x, y, z thỏa mãn : $9 x^2+y^2+2 z^2-18 x+4 z-6 y+20=0$

Tính giá trị của biểu thức $\mathrm{P}=(\mathrm{x}-1)^{2020}+(\mathrm{y}-3)^{2021}+z^{2019}$

Câu 2. (4 điểm)

 1. Tìm $x$ biết : $\left(\frac{1}{4} x+3\right)^3+\left(\frac{3}{4} x-4\right)^3=(x-1)^2$
 2. Tìm tất cả các số nguyên $n$ để $n^4+2 n^3+2 n^2+n+7$ là số chính phương.
 3. Cho các số $\mathrm{a}, \mathrm{b}, \mathrm{c}, \mathrm{d}$ nguyên thỏa mãn $\mathrm{a}^3+b^3=2\left(\mathrm{c}^3-8 \mathrm{~d}^3\right)$.

Chứng minh rằng: $(\mathrm{a}+\mathrm{b}+\mathrm{c}+\mathrm{d}): 3$.

Câu 3. (4 điểm)

 1. Tìm cặp số $(x, y)$ nguyên thỏa mãn: $x^2+x+3=y^2$
 2. Tim đa thức $\mathrm{f}(\mathrm{x})$ biết $\mathrm{f}(\mathrm{x})$ chia cho $(\mathrm{x}-2)$ dư 5 , $\mathrm{f}(\mathrm{x})$ chia cho $(x-3)$ dư 7 , $\mathrm{f}(\mathrm{x})$ chia cho $(x-2)(x-3)$ được thương là $\left(x^2-1\right)$ và còn dư.

Câu 4. (6 điểm)

Cho $\triangle \mathrm{ABC}$ vuông tại $\mathrm{A}(\mathrm{AB}<\mathrm{AC})$, đường cao $\mathrm{AH}$. Lấy điểm $\mathrm{K}$ trên $\mathrm{HC}$ sao cho $\mathrm{AH}=\mathrm{HK}$ Từ $\mathrm{K}$ vẽ đường thẳng vuông góc với $\mathrm{BC}$, từ $\mathrm{A}$ vẽ đường thẳng vuông góc với $\mathrm{AH}$, chúng cắt nhau tại $\mathrm{E}$.

 1. Chứng minh rằng tứ giác $\mathrm{AHKE}$ là hình vuông.
 2. Gọi $P$ là giao điểm của $\mathrm{KE}$ và $\mathrm{AC}$. Chứng minh rằng $\mathrm{AB}=\mathrm{AP}$.
 3. Qua $\mathrm{P}$ vẽ đường thẳng song song với $\mathrm{AB}$, qua $\mathrm{B}$ vẽ đường thẳng song song với $\mathrm{AC}$, chúng cắt nhau tại $\mathrm{Q}$. Gọi I là giao điểm của $\mathrm{PB}$ và $\mathrm{AQ}$. Chứng minh $I,\text{H},\text{E}$ thẳng hàng.
 4. Tính góc AKQ ?
Read:   Phần mềm học tiếng anh viết bằng Scratch - Thi KHKT

Cân 5. (2 điểm)

1) Cho x, y thỏa măn $(x-y)\left(x^2+y^2+x y+3\right)=3\left(x^2+y^2\right)+2$

Tìm giá trị nhỏ nhất của $P=x^2+2 y^2+2 x y-2 x-6 y+2020$.

2) Có tồn tại hay không số có dạng $202020202020 \ldots$ chia hết cho 2021 ?

File Word Đề thi HSG Toán 8 Thị xã Từ Sơn – Năm học 2020 – 2021

Tải về file Word

 

Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *