File Word đề thi HSG Toán 9 Huyện Cẩm Thủy – Năm học 2020 – 2021 kèm đáp án

Chia sẻ cùng thầy cô File Word đề thi HSG Toán 9 Huyện Cẩm Thủy – Năm học 2020 – 2021 có kèm theo đáp án

Hình ảnh đề thi HSG Toán 9 Huyện Cẩm Thủy

Nội dung đề thi HSG Toán 9 Huyện Cẩm Thủy

Câu 1 (4 điểm)

Cho biểu thức: $P=\left( \frac{1}{1-\sqrt{x}}-\frac{1}{\sqrt{x}} \right):\left( \frac{2x+\sqrt{x}-1}{1-x}+\frac{2x\sqrt{x}+x-\sqrt{x}}{1+x\sqrt{x}} \right)$

  1. Tìm điều kiện xác định của x và rút gọn P
  2. Chứng minh: $P>\sqrt{P}$
  • Cho x, y, z đôi một khác nhau và khác 0 thỏa mãn: $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}=0$

Tính giá trị biểu thức: $A=\frac{yz}{{{x}^{2}}+2yz}+\frac{xz}{{{y}^{2}}+2xz}+\frac{xy}{{{z}^{2}}+2xy}$

Câu 2 (4 điểm)

1) Giải phương trình: $\frac{1}{x}+\frac{1}{\sqrt{2-{{x}^{2}}}}=2$

2) Giải hệ phương trình: $\left\{ \begin{align}& x+y+\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\frac{9}{2} \\& \frac{1}{4}+\frac{3}{2}\left( x+\frac{1}{y} \right)=xy+\frac{1}{xy} \\\end{align} \right.$

Câu 3 (4 điểm)

1) Giả sử phương trình: $2{{x}^{2}}+2ax+1-b=0$ có 2 nghiệm nguyên (a, b là tham số). Chứng minh rằng ${{a}^{2}}-{{b}^{2}}+2$ là số nguyên và không chia hết cho 3

2) Tìm nghiệm nguyên dương của phương trình: ${{x}^{3}}-{{y}^{3}}=xy+2018$

Câu 4 (6 điểm)

Cho điểm M thuộc đường tròn (O) và đường kính AB ( M $\ne $A, B và MA < MB). Tia phân giác của góc AMB cắt AB tại C. Qua C, vẽ đường thẳng vuông góc với AB cắt các đường thẳng AM và BM lần lượt tại D và H.

a) Gọi N là giao điểm của AH và BD, E là hình chiếu của H trên tiếp tuyến tại A của đường tròn (O). Chứng minh N$\in $(O) và tứ giác ACHE là hình vuông.

Read:   Đề ôn thi HSG Toán 9 Huyện Phú Xuyên – Năm học 2022 – 2023

b) Gọi F là hình chiếu của D trên tiếp tuyến tại B của đường tròn (O). Chứng minh bốn điểm E, M, N, F thẳng hàng.

c) Gọi ${{S}_{1}},{{S}_{2}}$ là diện tích của tứ giác ACHE và BCDF. Chứng minh $C{{M}^{2}}<\sqrt{{{S}_{1}}{{S}_{2}}}$.

Câu 5 (2 điểm)

Cho a, b, c là các số thực thỏa mãn  $1\le a,b,c\le 2$ Tìm GTLN của biểu thức:

$P=\left( 3a+2b+c \right)\left( \frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c} \right)$

File Word đề thi HSG Toán 9 Huyện Cẩm Thủy (có đáp án)

Tải về

 

Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *