File Word đề thi HSG toán 9 huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) – Năm học 2022 – 2023

File Word đề thi HSG toán 9 huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) – Năm học 2022 – 2023

File gốc đề thi HSG toán 9 huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) – Năm học 2022 – 2023

Một số câu trong đề thi HSG toán 9 huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) – Năm học 2022 – 2023

Câu 2 (2.0 điểm): An và Bình là đôi bạn thân học chung lớp. Vào ngày cuối tuần, An muốn đến nhà Binh chơi nhưng chi nhớ tên đường mà không nhớ số nhà nên đã gọi điện thoại hỏi Bình và Bình đã cung cấp thông tin cho An. Biết rằng số nhà của Bình là số tự nhiên gồm hai chữ số và bốn thông tin của Bình cung cấp dưới đây có ba thông tin đúng và một thông tin sai.

(1) Số nhà là một số nguyên tố;

(2) Số nhà là một số chẵn;

(3) Số nhà chia hết cho 7;

(4) Số nhà có một số bằng 9.

Em hãy giúp bạn An tìm đúng số nhà của bạn Bình.

Câu 3 (2.5 điểm): Một logo được thiết kế bởi ba hình chữ nhật có kích thước bằng nhau (mỗi hình chũ nhật có kích thước là 1cm x 3cm ). Người ta cắt theo đường nét đứt để chia logo đó thành ba phần A, B và  như hình bên. Tính diện tích hình A (phần tô đậm ở phần A ).

Read:   Bài toán "Nửa đường tròn và ba tiếp tuyến" và các biến thể

Câu 5 (2.0 điểm): Một thửa ruộng hình chữ nhật, nếu giảm chiều rộng đi 1m và tăng chiều dài thêm 2m thì diện tích không đổi; ngoài ra, nếu giảm chiều dài đi 4m đồng thời tăng chiều rộng thêm 3m ta được hình vuông. Tính diện tích thửa ruộng ban đầu.

Câu 6 ( 2.0 điểm) Tìm các số thực x sao cho  và  đều là các số nguyên.

Câu 7 (2.5 điểm): Cho tam giác A B C vuông cân tại A, AB = 4cm. Trên hai cạnh AB và AC lần lượt lấy các điểm M, N sao cho AM = CN. Xác định vị trí của M, N sao cho tứ giác BCNM có diện tích nhỏ nhất. Tỉnh diện tích nhỏ nhất đó.

File Word đề thi HSG toán 9 huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) – Năm học 2022 – 2023

Tải về file word

Thầy cô cùng chia sẻ đề để nhận lại file word trong nhóm facebook nào.

Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *