File Word đề thi HSG Toán 9 Huyện Yên Định – Năm học 2022 – 2023

File Word đề thi HSG Toán 9 Huyện Yên Định – Năm học 2022 – 2023

Bài 1: (4.0 điểm)
1. Rút gon biểu thức
$$ A=\left(\frac{2 x^1+x^2-x}{x^2-1}-\frac{x^2+x}{x^2-1}\right): \frac{2 x^2+x-1}{x^2-1}+\frac{x}{2 x-1} \cdot \text { với } x \neq \pm 1, x \neq \frac{1}{2}=\frac{x^{1+x}}{x^1+x^2}, $$ 2. Cho ba số $x y=$ khác 0 vì thoa mân: $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}=\frac{1}{x+y+z}$

Bài 2. (4,0 diểm)
1. Giai phuoong trinh $x^2+\frac{9 x^2}{(x-3)^2}=40$
2. Tim $x$ và $y$ thòa mãn đồng thời cà hai hệ thúc sau;
$
x^3+y^3=9(1) \text { va } x^2+2 y^2=\dot{x}+4 y \quad(2)
$

Bài 3. (4.0 điểm)
1. Già phương trinh nghiẹm nguyên dương: $x^2+y^2=3-x y $.
2. Cho $x, y$ là cảc số nguyén thòa mãn đầng thử $3\left(x^2-1\right)=2\left(y^2-1\right)$
Chüng minh rìng $x^2-y^2$ chia hét cho 40

Bài 4. (6,0 điểm)

Cho đoạn thảng $\mathrm{AB}$. Kẻ tia $B x$ vuông góc với $\mathrm{AB}$ tại $\mathrm{B}$. Trẻn tia Bx fây diêm C (C khác B).
Kè $\mathrm{BH}$ vuông góc vói $\mathrm{AC}$ ( điếm $\mathrm{H}$ thuộc $\mathrm{AC}$ ). Gọi $\mathrm{M}$ lá trung diểm của $\mathrm{AB}$.
1. Chimg minh ring: $\mathrm{HA} . \mathrm{HC}=\mathrm{HB}^2$
2. Ké HD vuông góc với $\mathrm{BC}$ ( $\mathrm{D}$ thuọc $\mathrm{BC}$ ). Gọi I là giao điểm cùa $\mathrm{AD}$ và $\mathrm{BH}$. Chửg minh rî̀ng ba điêm $\mathrm{C}, \mathrm{I}, \mathrm{M}$ thâng hàng.
3. Giả sử $\mathrm{AB}$ cố định, diêm $\mathrm{C}$ thay đổi trên tia $\mathrm{Bx}$. Dường thẩng $\mathrm{Hl}$ cà̀ $\mathrm{MC}, \mathrm{CA}$, $\mathrm{AM}$ lẩn lươt tai I, H, B. Biết $\frac{M I}{I C}, \frac{C H}{H A}, \frac{A B}{B M}=1$
Tim vj trí của điểm $\mathrm{C}$ trèn tia $\mathrm{Bx}$ sao cho diện tich tam giác $\mathrm{ABI}$ lón nhất. Bài 5. $(2,0$ điểm) Cho các số $a, b, c$ không àm thóa mãn $a+b+c=3$
Tim giá trị nhố nhất của bicúu thức $P=(a-1)^3+(b-1)^{\prime}+(c-1)^{\prime}$
—- Hết —

Read:   File Word Đề thi HSG Toán 9 – Tỉnh Kon Tum – Năm học 2022 – 2023

Đề chuyển thô còn nhiều lỗi quá đợi sửa hoàn thiện mình chia sẻ file word

Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *