File Word Đề thi HSG Toán 9 – Tỉnh Hà Giang – Năm học 2022 – 2023

File Word Đề thi HSG Toán 9 – Tỉnh Hà Giang – Năm học 2022 – 2023

Câu 1 (4,0 điểm)
a) Cho biểu thức $P=\left(\frac{1}{\sqrt{x}+1}+\frac{2}{x-\sqrt{x}+1}-\frac{3}{x \sqrt{x}+1}\right) \cdot \frac{1}{\sqrt{x}}$, với $x>0$. Rút gọn và tìm giá trị lớn nhất của $P$.
b) Cho $x=\sqrt[3]{9+4 \sqrt{5}}+\sqrt[3]{9-4 \sqrt{5}}$. Tính giá trị của biểu thức $Q=\left(x^3-3 x-17\right)^{2023}$.

Câu 2(4,0 điểm)
a) Cho Parabol $(P): y=x^2$ và đường thẳng $d: y=2 x-m$. Tìm $m$ để đường thẳng $d$ cắt $(P)$ tại hai điểm phân biệt có hoành độ $x_1, x_2$ thỏa mãn $x_1^3+x_2^3=5$.
b) Giải hệ phương trình $\left\{\begin{array}{l}\frac{1}{x-2}+\frac{3}{y+1}=2 \\ \frac{2 x+1}{x-2}+\frac{3 y+9}{y+1}=12 .\end{array}\right.$

Câu 3(3,0 điểm). Tìm các nghiệm nguyên của phương trình
$
x^2+y^2=(x-y)(x y+2)+7
$
Câu 4 (4,0 điểm). Cho $x, y, z$ là ba số thực dương thỏa mãn: $x+y+z=2 \sqrt{3}$ và $x y+y z+z x=4$. Chứng minh rằng:
$
\frac{4}{x^2+y^2}+\frac{4}{y^2+z^2}+\frac{4}{z^2+x^2} \leq \frac{x^3+y^3+z^3+6 x y z}{2 x y z} \text {. }
$
Câu 5 (5,0 điểm). Cho tam giác $A B C$ vuông tại $A, A B<A C$ và $M$ là trung điểm cạnh $B C$. Gọi $P$ là một điểm bất kì trên đoạn $A M(P$ khác $A$ và $M) . K, L$ lần lượt là các điểm thuộc tia $B P, C P$ sao cho $\widehat{A K B}=\widehat{A B C}$ và $\widehat{A L C}=\widehat{A C B}$. Đường tròn (I) ngoại tiếp tam giác $B P L$ cắt đường thẳng $A B$ tại điểm $F$ khác $B$. Đường tròn
$(J)$ ngoại tiếp tam giác $C P K$ cắt đường thẳng $A C$ tại điểm $E$ khác $C$.
a) Chứng minh rằng $\triangle B K A$ và $\triangle B A P$ đồng dạng.
b) Chứng minh rằng $I J$ song song với $E F$.

Read:   File Word Đề thi HSG Toán 9 – Quỳnh Lưu – Năm học 2022 – 2023

Các bạn comment đề mình lấy động lực chia sẻ file word nào!!!

Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *