File Word Đề thi HSG Toán 9 – Tỉnh Lạng Sơn – Năm học 2022 – 2023

File Word Đề thi HSG Toán 9 – Tỉnh Lạng Sơn – Năm học 2022 – 2023

Câu 1 (4,0 điểm). Cho biểu thức
$
P=\left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-3}-\frac{x-\sqrt{x}-1}{x-3 \sqrt{x}}\right):\left(\frac{\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}+1}-\frac{x-10}{x-2 \sqrt{x}-3}\right) \text {, vói } x>0 ; x \neq 9 \text {. }
$
a. Rút gọn $P$.
b. Tính giá trị của $P$ khi $x=7+4 \sqrt{3}$.

Câu 2 (4,0 điểm). Cho phương trình $x^2-(2 m-3) x+m^2-2 m=0$ ( $m$ là tham số).
a. Tìm điều kiện của $m$ để phương trình có 2 nghiệm phân biệt $x_1 ; x_2$.
b. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P=\frac{2 m^2-8 m}{x_1^2+x_2^2+1}$.

Câu 3 (4,0 điểm). Giải hệ phương trình: $\left\{\begin{array}{l}x^2+3 y^2-4 x y+4 x-4 y=0 \\ \sqrt{x+2}+\sqrt{3 y-2}=4\end{array}\right.$

Câu 4 (6,0 điểm). Cho tam giác $A B C$ nhọn, nội tiếp $(O), A B<A C$. Phân giác trong của $\widehat{B A C}$ cắt $B C$ tại $D$ và cắt $(O)$ tại điềm thứ hai $P$. Gọi $M$ là giao điểm của $O P$ và $B C ; F$ đối xứng với $D$ qua $M$. Lấy điểm $H$ nằm trên $A O$ và $E$ nằm trên $A D$ sao cho $H D ; F E$ cùng vuông góc với $B C$.
a. Chứng minh rằng $\triangle A H D$ và $\triangle P F E$ là các tam giác cân.
b. Gọi $K$ là giao điểm của $H D$ và $F P$. Chứng minh rằng tứ giác $B H C K$ nội tiếp trong một đường tròn $\left(O_1\right)$.
c. Gọi $T$ là giao điểm của $\left(O_1\right)$ và tia $D A$. Gọi $Q$ là giao điểm của $H T$ và $B C$. Chứng minh rằng $A Q$ là tiếp tuyến của $(O)$.

Câu 5 (2,0 điểm);
a. Tìm các sốnguyên dương $x, y, z$ thỏa mãn:
$
3 x^2-9 y^2+4 z^2+6 y^2 z^2=243
$
b. Cho một đa giác đều có 2023 đinnh. Đảnh dấu các đỉnh của đa giác bằng một trong hai chữ số 0 và 1. Chứng minh rằng luôn chọn ra được ba đỉnh của đa giác được đánh dấu giống nhau và tạo thành một tam giác cân.

Read:   Thủ thuật Word tài liệu nhiều chữ siêu nhanh từ file ảnh

Tải về file word

Hướng dẫn giải

Câu 5 (nguồn thầy Minh Võ)

Giả sử rằng không thể chọn ra 3 đỉnh của đa giác với cùng một dấu và tạo thành một tam giác cân. Trước tiên, chúng ta sẽ chứng minh rằng có ít nhất 2 đỉnh liên tiếp đánh dấu là 0 và 2 đỉnh liên tiếp đánh dấu là 1.
Giả sử chúng ta không có 2 đỉnh liên tiếp đánh dấu là 0. Điều đó có nghĩa là mỗi đỉnh được đánh dấu 0 đều được ngăn cách bởi ít nhất một đỉnh 1. Vì vậy, số đỉnh được đánh dấu 0 phải ít hơn 1022 (nếu không, sẽ không đủ chỗ cho các 1). Tương tự, nếu không có 2 đỉnh liên tiếp đánh dấu là 1, số đỉnh đánh dấu 1 cũng phải ít hơn 1022. Nhưng điều này không thể xảy ra vì tổng số đỉnh là 2023, như vậy sẽ luôn có 2 đỉnh liên tiếp đánh dấu giống nhau.
Bây giờ, chúng ta chọn một cặp đỉnh liên tiếp đánh dấu giống nhau, giả sử là 1. Đặt chúng là A và B, và đặt S là tâm của đa giác đều. Khi đó, SA = SB. Ta đánh dấu điểm C trên đường tròn ngoại tiếp sao cho tổng số đỉnh giữa A và C (không kể A) cùng tổng số đỉnh giữa B và C (không kể B) là 1010. Khi đó, đa giác sẽ được chia thành hai phần có số đỉnh như nhau: một phần từ A qua C đến B và một phần từ B qua C đến A.
Do đó, SC = SA = SB và tam giác ASCB là cân. Vì có ít nhất 2 đỉnh liên tiếp đánh dấu 1, cái còn lại của các đỉnh trên đa giác (ở ít nhất một trong hai phần) phải có ít nhất một đỉnh đánh dấu 1. Nếu C được đánh dấu 1, ta đã có tam giác cân với ba đỉnh được đánh dấu 1. Nếu C được đánh dấu 0, ta cũng có tam giác cân với ba đỉnh được đánh dấu 0. Điều này mâu thuẫn với giả thiết ban đầu, do đó luôn có thể chọn ra 3 đỉnh của đa giác được đánh dấu giống nhau và tạo thành một tam giác cân.
Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *