File word đề thi HSG Toán 9 Tỉnh Lào Cai – Năm học 2022 – 2023

Chia sẻ cùng thầy cô File word đề thi HSG Toán 9 Tỉnh Lào Cai – Năm học 2022 – 2023 mới thi ngày 20/12/2022

Hình ảnh đề thi HSG Toán 9 Tỉnh Lào Cai – Năm học 2022 – 2023

Mathpix đề thi HSG Toán 9 Tỉnh Lào Cai – Năm học 2022 – 2023

Câu 1 (4 điểm)
1.1. Cho biéu thức $P=\frac{2 x+2}{\sqrt{x}}+\frac{x \sqrt{x}-1}{x-\sqrt{x}}-\frac{x \sqrt{x}+1}{x+\sqrt{x}}$ với $x>0, x \neq 1$
a) Rút gon $P$.
b) Tim $x$ nguyên đé̉ $P$ nguyên.
1.2. Cho $\frac{a}{b-c}+\frac{b}{c-a}+\frac{c}{a-b}=0$ với $a \neq b \neq c$. Chứng minh $\frac{a}{(b-c)^2}+\frac{b}{(c-a)^2}+\frac{c}{(a-b)^2}=0$
Câu 2 ( 2 điểm)
Cho một hộp gổm 100 tấm thé đánh số từ 1 đển 100. Láy ngảu nhiên 1 tảm thé. Tỉnh xảc suất để tấm thê được chọn cô chữ sổ 2 .
Càu 3 (2 điểm)
Có 16 người hẹn nhau tham gia cổ vũ cho trạn chung ké́t World Cup 2022 giṭ̂a Argentina và Pháp. Họ chia nhau mang theo $25 \mathrm{~kg}$ lương thự, thực phẳm. Mō̉i người đàn ông mang $3 \mathrm{~kg}$, mới nhóm hai người đàn bà mang $1 \mathrm{~kg}$, mỗi nhóm ba tré em mang $1 \mathrm{~kg}$. Tỉnh sổ đàn òng, đìn bà và tró em tham gia cổ vũ cho trận chung kết World Cup 2022 ?
Cãu 4 (2 điểm)
4.1. Chứng $\operatorname{minh}(x+y+1)^2 \geq 3(x y+x+y)$, với mọi $x, y$.
44.2. Cho các số thực dương $x, y, z$ thỏa măn $x+y+z=3$. Chứng minh ràng
$$
\frac{1}{\sqrt{x y+x+y}}+\frac{1}{\sqrt{y z+y+z}}+\frac{1}{\sqrt{z x+z+x}} \geq \sqrt{3}
$$
Câu 5 (2 điểm)
5.1. Cho n la số tư nhiên, chửng minh rằng $n^3-n+2$ không thế là số chính phương.
5.2. Tim $x, y$ nguyčn dương biết $y^2=x^4+x^3+1$
Câu 6 (2 điểm)
Giài phương trinh $4 \sqrt{x+1}=x^2-5 x+14$
Cãu 7 (6 điểm)
Cho $(\mathrm{O})$ và điềm $\mathrm{M}$ nẳm bên ngoài đường tròn. Từ $\mathrm{M}$ ké tiếp tuyén $\mathrm{MA}, \mathrm{MB}$ vời đường tròn $(\mathrm{A}, \mathrm{B}$ là tiếp điểm). Đường thả̉ng qua $\mathrm{M}$ càt $(\mathrm{O})$ tại $\mathrm{C}$ và $\mathrm{D}(\mathrm{MC}<\mathrm{MD})$ sao cho diểm $\mathrm{O}$ nả̀m trong $\triangle \mathrm{BCD}$. Goi $\mathrm{H}$ là giao điểm của $\mathrm{MO}$ và $\mathrm{AB}$.
a) Chừng $\operatorname{minh} \mathrm{MH} . \mathrm{MO}=\mathrm{MC} . \mathrm{MD}$.
b) Gọi $\mathrm{E}$ là điểm đối xứng của $\mathrm{C}$ qua $\mathrm{O}$. Gọi $\mathrm{S}$ là giao điểm của $\mathrm{EA}$ và $\mathrm{BC}$. Chửng minh $\triangle S$ MA là tam giác cân.
c) Gọi $\mathrm{N}$ là giao điểm cùa $\mathrm{MO}$ và $\mathrm{AE}$. Chửng minh $\mathrm{ND} \perp \mathrm{DA}$.

Read:   Đề thi tin học trẻ toàn quốc năm 2022 - Bảng A tiểu học - Vòng sơ khảo

File word đề thi HSG Toán 9 Tỉnh Lào Cai – Năm học 2022 – 2023

Tải về file word

Một vài ý kiến

Ngay khi đề thi được đưa lên, có nhiều ý kiến cho rằng đề thi dễ so với các tỉnh thành khác, còn theo ý kiến của WTailieu thì đề thi rất giống với form đề thi của Lâm Đồng, thầy cô có thể xem

đề thi HSG toán 9 huyện Đạ Tẻh sẽ thấy đúng ngay.

Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *