File Word Đề thi HSG Toán 9 – Tỉnh Nam Định – Năm học 2022 – 2023

File Word Đề thi HSG Toán 9 – Tỉnh Nam Định – Năm học 2022 – 2023

Câu 1. (3,0 điểm)
1) Cho $a, b, c$ là các số thực dương thoả mãn $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=\frac{1}{a b c}$. Chứng minh
$
\frac{b c+1}{a^2+1}+\frac{a c+1}{b^2+1}+\frac{b a+1}{c^2+1}=3
$
2) Cho đa thức $P(x)=(x+1)(x+2)(x+3) \ldots(x+2022)$. Khi khai triển đa thức $P(x)$ ta được $P(x)=a_0+a_1 x+a_2 x^2+\ldots+a_{2021} x^{2021}+a_{2022} x^{2022}$. Tính giá trị của biểu thức
$
S=\frac{a_1+a_3+a_5+\ldots+a_{2021}}{a_0+a_2+a_4+\ldots+a_{2022}}-\frac{a_0}{2\left(a_1+a_3+a_5+\ldots+a_{2021}\right)}
$
Câu 2. (5,0 điểm)
1) Giải phương trình $(x+1)(3 x+\sqrt{x+1}-3)=4 \sqrt{x^3}-2$
2) Giải hệ phương trình $\left\{\begin{array}{l}x(y+1)+y=3 \\ \sqrt{5-2(x+y)}+\sqrt{2-x^2 y^2}=2\end{array}\right.$
Câu 3. (3,0 điểm)
1) Tìm tất cả các số nguyên tố $p, q$ sao cho $p^4-q^2\left(p^2+q^2+1\right)=\left(q^2+1\right)^2$,
2) Cho $m, n, p, q$ là các số nguyên thoả mãn $(m+n+p+q) \vdots 30$. Chứng minh rằng
$
\left(m^5+n^5+p^5+q^5\right) \vdots 30
$
Câu 4. (7,0 điểm) Cho tam giác nhọn $A B C$ với $A B<A C$ nội tiếp đường tròn $(O)$. Gọi $B H$ và $C Q$ là hai đường cao của tam giác $A B C$. Tiếp tuyến tại $B$ và tại $C$ của đường tròn $(O)$ cắt nhau tại $M$. Đoạn thẳng $O M$ cắt $B C$ và cắt đường tròn $(O)$ lần lượt tại $N$ và $D$. Tia $A D$ cắt $B C$ tại $F ; A M$ cắt $B C$ tại $E$ và cắt đường tròn $(O)$ tại điểm thứ hai là $K(K$ khác $A)$.
1) Chứng minh rằng: $A B \cdot K C=A C \cdot K B$ và $\widehat{A B M}=\widehat{A H N}$.
2) Gọi $I$ là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác $A F N$. Chứng minh $\widehat{I O M}+\widehat{A D N}=180^{\circ}$.
3) Qua $E$ kẻ đường thẳng vuông góc với $B C$ cắt $Q H$ tại $G$. Chứng minh ba điểm $A, G, N$ thẳng hàng.
Câu 5. (2,0 điểm)
1) Lấy 2018 điểm phhon biệt ở miền trong của một ngũ giác lồi cùng với 5 đỉnh của ngũ giác đó ta được 2023 điểm phân biệt sao cho không có ba điểm nào thẳng hàng. Biết diện tích của ngũ giác là 1 đơn vị. Chứng minh rằng tồn tại một tam giác có 3 đỉnh lấy từ 2023 điểm đã cho có diện tích không vượt quá $\frac{1}{4039}$ đơn vị.
2) Xét $a, b, c$ là các số thực dương thỏa mãn $a+b+c \geq 3$. Hãy tìm giá trị lớn nhất của biểu thức
$
Q=\frac{1}{a^2+b+c}+\frac{1}{a+b^2+c}+\frac{1}{a+b+c^2}
$

Read:   Nhị thức Newton - Sách bài tập toán 10 Cánh Diều Tập 2

Xem thêm File Word đề thi HSG Toán 8 Tỉnh Nam Định – Năm Học 2022 – 2023

File Word đợi hoàn thiện sẽ chia sẻ sau

Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *