File Word Đề thi HSG Toán 9 – Tỉnh Thanh Hóa – Năm học 2022 – 2023

File Word Đề thi HSG Toán 9 – Tỉnh Thanh Hóa – Năm học 2022 – 2023

Câu 1 (4,0 điểm)
Cho biểu thức: $\mathrm{P}=\frac{2}{x}-\left(\frac{x^2}{x^2+x y}+\frac{y^2-x^2}{x y}-\frac{y^2}{x y+y^2}\right) \frac{x+y}{x^2+x y+y^2}$ với $x \neq 0, y \neq 0, x \neq-y$.
1) Rút gọn biểu thức P.
2) Tính giá trị của biểu thức $\mathrm{P}$ biết $x, y$ thỏa mãn đẳng thức: $2 x^2+y^2+5=2 x y+4 y-2 x$.

Câu 2(4,0 điểm )
1) Tìm $m$ để phương trình sau có nghiệm dương: $\frac{2 x-m}{x-2}+\frac{x-1}{x+2}=3$.
2) Cho đa thức $P(x)$ bậc 4 thỏa mãn: $P(-1)=0$ và $P(x)-P(x-1)=7(x+1)(2 x+1)$
a) Xác đijnh $P(x)$.
b) Suy ra giá trị của tổng sau (với n nguyên dương):
$
\mathrm{S}=1.2 .3+2.3 .5+\ldots+n(n+1)(2 n+1)
$
Câu 3 (4,0 diểm) :
1) Tìm các số nguyên $x$; $y$ thoả mãn: $x^3+x^2 y+2 x y^3=x^2 y^2+y^4$.
2) Cho hai số nguyên dương $x, y$ với $x>1$ thoả mãn điều kiện $2 x^2-1=y^{15}$. Chứng minh rằng $x$ chia hết cho 15 .

Câu 4(6,0 điểm)
1) Cho tam giác nhọn $A B C(A B<A C)$, ba đường cao $A D, B E, C F$ cắt nhau tại $H$. Gọi $I$ là giao điềm $E F$ và $A H$. Đường thẳng qua $I$ và song song với $B C$ cắt $A B, B E$ lần lượt tai $P$ và $Q$.
a) Chứng minh rằng: điềm $\mathrm{H}$ cách đều 3 cạnh tam giác EFD.
b) Chứng minh rằng: $I P=I Q$.
2) Cho $\triangle A B C$ có $\widehat{C}=\frac{1}{2} \widehat{B}$. Biết ba cạnh của tam giác trên là ba số tự nhiên liên tiếp tinh độ dài mỗi cạnh?

Câu 5 (2,0 điểm) Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn: $a b+b c+c a=a b c$. Tìm giá trị lón nhất của biểu thức: $\frac{a}{b c(a+1)}+\frac{b}{c a(b+1)}+\frac{c}{a b(c+1)}$

Read:   Tuyển Tập 44 đề thi giữa HKII Toán 9 ôn thi cho năm học 2022 - 2023

File wrord sẽ sớm hoàn thiện và chia sẻ

Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *