File Word đề thi Toán vào 10 Chuyên Hà Tĩnh – Năm học 2023 – 2024

File Word đề thi Toán vào 10 Chuyên Hà Tĩnh – Năm học 2023 – 2024

Câu 1. (2,0 điểm)
a) Tìm các số nguyên $x, y$ thóa mã̃n $4 x^2+5 y^2-4 x y+2(2 x+3 y)+4 \leq 0$.
b) Cho $a, b, c$ là các số thực khác không thóa mãn $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=0$.
Chứng minh rằng $\frac{1}{a^2+2 b c}+\frac{1}{b^2+2 c a}+\frac{1}{c^2+2 a b}=0$.

Câu 2. (2,5 điểm)
a) Giải hệ phương trình $\left\{\begin{array}{l}(x+2)(2-y)=8 \\ \sqrt{11-4(x-y)}+x^2 y^2+1=3 x y \text {. }\end{array}\right.$
b) Giài phương trình $\sqrt{x^2+3 x+11}-\sqrt{x+2}=2 x-2$.

Câu 3. (1, 5 điểm)
a) Tìm tất cả các số thực $x$ đề $p=\frac{5}{x-\sqrt{x}+2}$ là số nguyên.
b) Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên $n$ lơn hơn 1 thì $A=n^{2024}+n^{2023}+n^4-n+1$ không phải là số nguyên tố.

Cân 4. (2,5 điểm) Cho đường tròn $(O)$ đường kinh $A B$ cố định, $C$ là một điểm chạy trên đường tròn $(O)$ không trùng vởi $A$ và $B$. Các tiếp tuyến cùa đường tròn $(O)$ tại $A$ và $C$ căt nhau tại điểm $M$. Đường thẳng $M B$ cắt $A C$ tại $F$ và cẳt đường tròn $(O)$ tại $E(E$ khác $B)$.
a) Gọi $H$ là trung điểm của đoạn thằng $A C$. Chứng mình tam giác $O E M$ đồng dạng vởi tam giác $B H M$.
b) Gọi $K$ là hình chiếu vuông góc của $C$ trên đường thẳng $A B$. Hai đường thẳng $M B$ và $C K$ cắt nhau tại $I$. Tính tỳ số $\frac{F I}{A B}$ khi tổng diện tích hai tam giác $I A C$ và $I B C$ lơn nhất.
c) Chưmg minh rằng $\frac{1}{B M}+\frac{1}{B F}=\frac{2}{B E}$.

Read:   Đề thi HSG Toán 9 Hà Nội – Năm học 2020 – 2021

Câu 5. (1,0 điểm) Cho các số thực $a, b, c$ thỏa mã̃n $a>b>c ; a b+b c+c a>0$ và $a+b+c=1$.
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P=\frac{1}{a-b}+\frac{1}{b-c}+\frac{1}{a-c}+\frac{5}{2 \sqrt{a b+b c+c a}}$.

Câu 6. (0,5 điểm) Cho $x, y, z$ là các số chinh phương. Chứng minh rằng $(x+1)(y+1)(z+1)$ luôn viết được dưới dạng tồng của hai số chính phương.

Các bạn comment để nhận file word

Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *