File Word đề thi Toán vào 10 chuyên Tin – Thái Nguyên – Năm học 2023 – 2024

File Word đề thi Toán vào 10 chuyên Tin – Thái Nguyên – Năm học 2023 – 2024

Câu 1 ( 2,0 điểm). Không sử dụng máy tính cầm tay, rút gọn biểu thức:
$
A=\frac{4}{\sqrt{6}+\sqrt{2}}+2 \sqrt{2+\sqrt{2}+\sqrt{5-\sqrt{24}}} \quad \quad 2 \sqrt{6}
$
Câu 2 (1,0 điểm). Tìm tất cả các giá trị nguyên của tham số $m$ sao cho phương trình $x^3-(m-1) x^2-2 x+2 m-9=0$ có nghiệm nguyên. – 3; 3′, 7′,9

Câu 3 (1,0 điểm). Chứng minh rằng $2025^n+n^2+2024 n+5$ không phải là số chính phương với mọi số tự nhiên $n$.

Câu 4 (2,0 điểm). Cho tập hợp $S$ gồm có 18 số tự nhiên khác nhau bất kỳ.
a, Lấy ra 5 phần tử bất kỳ của tập hợp $S$. Chứng minh rằng trong 5 phần tử lấy ra đó luôn tồn tại 3 phần tử có tổng chia hết cho 3 ..) Chứng minh rằng luôn tồn tại 9 phần từ của tập hợp $S$ có tổng chia hết cho 9 .

Câu 5(2,0 điểm). Cho tam giác $A B C$ vuông tại $A$ có đường cao $A H$. Trên đoạn thẳng $A B$ lấy điểm $K$ sao cho $A B=4 A K$. Trên tia đối của tia $H A$ lấy điểm $I$ sao cho $H I=\frac{1}{4} A H$. Kẻ $K P$ vuông góc với đường thẳng $A H(P \in A H)$. Chứng minh rằng:
1. $A H=P I$
1. 8. Tam giác $I K C$ vuông tại $I$.

Câu 6(2,0 điểm). Cho tam giác $A B C$ có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn $(O)$. Kẻ $B E$ vuông góc với $A C$ tại điểm $E, C F$ vuông góc với $A B$ tại điểm $F$. Các đường thẳng $B E, C F$ lần lượt cắt đường tròn $(O)$ tại hai điểm $P, Q(P \neq B, Q \neq C)$. Tiếp tuyến của đường tròn $(O)$ tại các điểm $B, C$ cắt đường thẳng $E F$ lần lượt tại các điểm $M, N$. Đường thẳng $N P$ cắt đường tròn $(O)$ tại điểm $K(K \neq P)$. Chứng minh rằng:
a.Tam giác $N C E$ là tam giác cân;
b. Các điểm $M, Q, K$ thẳng hàng.

Read:   File Word sưu tầm các bài toán về hệ thức Viet + tương quan giữa (P) và (d) luyện thi vào 10 và chuyên
Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *