File Word đề thi Toán vào 10 Hà Tĩnh – Năm học 2023 – 2024

File Word đề thi Toán vào 10 Hà Tĩnh – Năm học 2023 – 2024

Câu 1. (2 điểm)
a) $A=\sqrt{48}-3 \sqrt{3}$
b) $B=\left(\frac{1}{\sqrt{x}+2}+\frac{1}{\sqrt{x}-2}\right): \frac{\sqrt{x}}{x-4}($ víi $x>0 ; x \neq 4)$,
Câu 2. (2 điểm)
a) Cho hai dữomg thẳng $\left(d_1\right): y=(m-3) x+4\left(m\right.$ là tham số) và $\left(d_2\right): y=2 x-1$. Tim giá tri cula $m$ de hai đưomg thăng $\left(d_1\right)$ và $\left(d_2\right)$ song sung vờ rhau,
b) Giai he phtromg trinh $\left\{\begin{array}{l}2 x-y=3 \\ 3 x+2 y=8\end{array}\right.$ m dẹ phurong trình đil cho có hai nghièm phîn bięt $x_1 ; x_2$ thỏa mün: $\frac{x_1 x_2+1}{x_1^2+x_2^3+2\left(1+x_1 x_2\right)}=\frac{1}{6}$.
Câu 4. (1,0 điểm) Mถุt phỏng hop ban đẩu có 96 ghè̉ đurơc xếp thành các dìy và sồ ghế đại biểu. Hōi ban đầu trong phơng hop có bao nhiêu dảy ghé??
Câu 5. $(1,0$ aièm) Cho tam giác $A B C$ vuọng tại $A$, dường cao $A H(H \in B C)$. Biế dọ̀ dài doạn $A B=5 \mathrm{~cm}$ và $A H=4 \mathrm{~cm}$. Tính đọ dải đoạn $B H$ và diẹn tich tam giuc $A B C$.
Câu 6. (2,O điểm) Cho tam giác $A B C$ nhọn. Đường tròn $(O)$ đuròng kinh $B C$ cãt cúc cạnh $A B, A C$ laื่n lượ tại $D$ và $E$ ( $D$ khac $B$ và $E$ khác $C$ ). Goi $H$ là giao đièm cùa hai tửng thẳng $B E$ và $C D$.
a) Chưng minh $A D T I E$ là tứ giác nọi tiếp.
b) Đường thẳng $A H$ cắt $B C$ tại $F$ và cắt đường tròn $(O)$ tại đièm $P(P$ nằn gitura $A$ vả $H$ ). Đường thẳng $D F$ cát dường tròn $(O)$ tại điềm $K$ (K khác $D)$. G̣i $M$ là gịao điém của $E K$ vả $B C, I$ là tâm đương tròn ngoại tiể tam giác $H D P$. Chứng minh $C E^2=B C$. $M C$ và ba dièm $B, I, P$ thẳng hàng.
Câu 7. (1,0 điểm) Cho $a, b, c$ là các só thưc khảc không. Tim giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
$
P=\frac{a^2}{a^2+2(b+c)^2}+\frac{b^2}{b^2+2(c+a)^2}+\frac{c^2}{c^2+2(a+b)^2}
$

Read:   File Word đề thi Toán vào 10 Chuyên Hà Tĩnh – Năm học 2023 – 2024
Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *