File Word Đề thi Vào 10 Chuyên Lý Phan Bội Châu – Nghệ An – Năm học 2023 – 2024

File Word Đề thi Vào 10 Chuyên Lý Phan Bội Châu – Nghệ An – Năm học 2023 – 2024

Câu 1. (5,5 điểm)
1. Trền một đoạn sông thảng có một ca nô đang chuyền động ngược dòng nước. Đén điểm/ $A$, ca nô gặp một cái phao trôi xuôi dòng. Sau 15 phút, ca nô đổi chiều chuyển động và gặp lại phao tại điểm B cách A một đoạn $2 \mathrm{~km}$. Biết ca nô chuyển động cùng một chế độ, phao trời theo đòng nước vở tốc độ không đổi. Tìm tốc độ của dòng nước, a hựị
2. Một cốc hình trụ cứng, không thấm nước có tiết diện $20 \mathrm{~cm}^2$ dược đặt trong một bình thùy tinh hình trụ có tiết diện $1200 \mathrm{~cm}^2$. Bỏ qua độ dày của thành và đaiy cóc. Thực hiện các thí nghiệm sau:
a) Thí nghiệm 1: Ban đầu cốc và bình không chứa nước. Rót nước chày đều, chậm vào phần giữa binh và cốc. Khoàng cách từ mặt thoảng đến đáy bình và đáy cóc thay đối theo thời gian có đồ thi như Hinh 1. Biét khối lưựng riêng của nước là $1000 \mathrm{~kg} / \mathrm{m}^3$. Xác định giả trị $h_2$ trên đồ thị và khối lượng của cốc.
b) Thí nghiệm 2: Ban đầu bình chưa chứa nước, cốc đã có sẵn nước chiếm một nửa thé tích. Rót nước cháy đều, chậ̣̂ vào phần giôa cốc và bình. Độ cao mực nước trỡng binhh lúc đầu tăng dần đến a huch thời điểm to thi giô nguyên trong khoảng thời gian $\Delta \mathrm{t}=2,5$ giây, sau đó tiếp tục tăng. Tim 1 Câu 2. (3,0 diểm)
Finh 1
Hai binh $A, B$ chứa các lương nước có khối lượng $\mathrm{m}_1, \mathrm{~m}_2$ (với $\mathrm{m}_2=k \mathrm{~m}_1$ ) ó các nhiệt độ tương úng là $t_1$ và $t_2$. Ban đầu, rót một nửa lương nước có trong bình $\mathrm{A}$ sang bình $\mathrm{B}$ thi khi cân bằng nhiệt độ nước trong bình $\mathrm{B}$ giảm đi $20^{\circ} \mathrm{C}$. Sau đó, rớt một nửa lượng nước có trong bình $\mathrm{B}$ về bình $\mathrm{A}$ thì khi cân bằng nhiệt độ nước trong binhh $\mathrm{A}$ tăng thêm $24^{\circ} \mathrm{C}$ so với ban đầu. Bỏ qua sự trao đối nhiệt giữa nước với bình chứa và môi trường.
a) Xác định giá trị của $k$. 1 .
b) Nếu đem trộn tất cả lương nước trong hai bình với nhau thì khi cân bằng nhiệt thu được nước ở nhiệt độ $50^{\circ} \mathrm{C}$. Tìm giá trị $\mathrm{t}_1$ và $\mathrm{t}_2$. $\mathrm{Z}^{\circ} \mathrm{C} \mathrm{Ca}^{\prime} \mathrm{se}^{\circ} \mathrm{C}$
Câu 3. (6,0 điểm)
1. Cho mạch điện như Hình 2. Nguồn điện có hiệu điện thế không đổi $\mathrm{U}_{\mathrm{AB}}=5 \mathrm{~V}$. Bóng đè̀ sợi đốt $Ð$ ghi $1 \mathrm{~V}-1 \mathrm{~W} ; \mathrm{R}_1=\mathrm{R}_2=\mathrm{R}_3=3 \Omega$. Biết ampe kế lí tương, bỏ qua điện trở dây nối.
a) Tìm cường độ dòng điện định mức và điện trở của đèn $Đ$. 14
b) Tìm cường độ dòng điện qua mỗi diện trở và số chi của ampe k Rُ
$$
I_1=\frac{4}{3} A ; I_2=\frac{1}{3} A ; I_3=\frac{5}{3} A ; I_A=2 A
$$
Hinh 2

Read:   File Word Đề thi Vào 10 Môn Lý Hà Nội – Năm học 2023 – 2024

2. Cho mach điẹn nhur Hinh 3. Nguổn diện có hiệu điện thế không đối $U_{A U}=16 \mathrm{~V}$. Bién trứ con chạy MN dâi $18 \mathrm{~cm}$ có diện trờ toàn phần $54 \Omega$ đtrự phần bố đà̀u theo chiều dài. Biết $R_1=R_2=90 \Omega$; các bóng đền sọi đốt ghi: $D_7(6 \mathrm{~V}-3 \mathrm{~W}), Ð_2(6 \mathrm{~V}-0,4 \mathrm{~W}), \oplus_3(3 \mathrm{~V}-0,2 \mathrm{~W}), D_4(3 \mathrm{~V}-0,2 \mathrm{~W})$. Biết điện trớ bóng dèn không thay dổi theo nhiệt đọ, bó qua điện trở dây nối. Goi dô dài doan CM của biến trứ là $\mathrm{x}(\mathrm{cm})$.
a) Khi $x=x_0$ thì tất cả các đèn sáng bình thường. Tìm $x_0$. $8 \mathrm{cur}$
b) Di chuyển con chạy $C$ từ vi tri $x=x_0$ về phia $M$ thì công suât tiêu thụ trên toản mạch thay đổi như thế nào? Biết rằng khi di chuyển con chayy các đèn không bi cháy. $\quad 0 \leq x \leq 3 \rightarrow \rightarrow g^{\circ}$ gien $^2$
Câu 4. $(3,0$ điểm) $s \leqslant x \leqslant 18 \rightarrow$ faing
$\operatorname{Hinh} 3$
Diếm sáng $S$ thuọ̀c trục chính của một thấu kinh hội tụ có tiêu cư $\mathrm{f}$, cách thấu kính một đọan d Phia sau thấu kinh thu được ảnh $\mathrm{S}^{\prime}$ cách thấu kinh một đọan $\mathrm{d}^{\prime}$. Thấu kinh có tiết diện là mọt hình tròn. Phía sau thẩu kinh đặt một màn vuông góc với trục chinh đế hứng các tía ló từ thấu kinh. Biết rằng $\frac{1}{\mathrm{~d}}+\frac{1}{\mathrm{~d}^{\prime}}=\frac{1}{\mathrm{f}}$.
a) Có́ định $\mathrm{S}$ và thấu kinh cách nhau $30 \mathrm{~cm}$. Di chuyển màn đến lúc cách thấu kính $60 \mathrm{~cm}$ thì thu được ảnh rõ nét trên màn. Tim f. $15 \mathrm{ck}$
b) Cố dinh $S$ và màn cách nhau $60 \mathrm{~cm}$. Di chuyển thấu kinh trong khoảng giũra vật và màn. Timm khoảng cách từ thấu kinh đến $S$ để trên màn thu được hình tròn sáng có bán kinh nhỏ nhất.
Câu 5. (2,5 diêm)
Nồi comm điện là một dụng cụ quen thuộc và tiện ich cho mọi nhà. Một nồi cơm điện có sơ đồ như Hình 4, hoạt đông theo 3 giaì doan:
Giai doan I: Cấp điç̣n cho nồi, gạ cần diều khiền (1) thì nam châm (2) hút vòng trụ sắt $(3)$, tiếp điểm N đóng, tiếp diểm Hingằt, nồi ở chế độ nấu.
Giai doąn 2: Dến một nhiệt đọ nhất định, thanh lương kim hay còn gọi là bãng kép (4) cong lên làm tiếp diềm H đóng đần, khi đó tiếp điềm N vẫn đang đóng, nồ vẫn dang ơ ché́ đọ nấu.
Giai åoạn 3: Khi nưóc trong nôi cạn, nhiệt độ của nồi cao nhất, nam châm mất tùr tính làm ngằt tiếp điểm N đồng thờ tiép điểm H đóng hoàn toàn, nồ chuyến sang chế đọ hâm.
$\operatorname{Hinh} 4$
a) Vẽ sơ đồ mạch điện ở mỗi giai đoạn.
b) Hãy giải thích nguyên tắc hoạt động của thanh lương kim.

Read:   File Word Đề thi Vào 10 Chuyên Lý Tỉnh Vĩnh Phúc – Năm học 2023 – 2024
Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *